ORDONANTA Nr. 42 din 12 august 1994pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în valoare de 175,6 milioane dolari, destinat finanţării proiectului de reabilitare a sectorului petrolier, semnat la Washington la 1 iunie 1994
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 244 din 30 august 1994    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. b) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Se ratifica Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 175,6 milioane dolari, destinat finanţării proiectului de reabilitare a sectorului petrolier, semnat la Washington la 1 iunie 1994.  +  Articolul 2Se autorizeaza Ministerul Finanţelor ca, de comun acord cu Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, sa introducă amendamente la acordul de împrumut menţionat la art. 1, care privesc realocari de fonduri, modificări în structura împrumutului pe categorii, componente şi beneficiari, modificări de termene, precum şi orice alte modificări care nu sunt de natura sa sporeasca obligaţiile financiare ale României faţă de Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare sau sa determine noi condiţionari economice faţă de cele convenite iniţial între părţi. Guvernul va raporta periodic Parlamentului în legătură cu aceste amendamente, în cadrul Raportului privind datoria publică externa a României.  +  Articolul 3Se constituie, la Ministerul Finanţelor, un fond distinct, alimentat semestrial din cota de 1/10 aplicată la suma dobinzii datorate de Regia Autonomă "Petrom", Regia Autonomă "Romgaz" şi de Societatea Comercială "Conpet" - S.A. (beneficiari finali ai împrumutului) în conformitate cu prevederile anexei nr. 7 la Acordul de împrumut. Fondul astfel constituit este destinat acoperirii costurilor de administrare a împrumutului, a influentelor nefavorabile rezultate pentru Ministerul Finanţelor din diferenţele între comisioanele de angajament achitate către Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, conform acordului de împrumut, şi cele încasate de la beneficiarii finali ai împrumutului, precum şi pentru acoperirea eventualelor riscuri financiare decurgind din derularea rambursarii împrumutului la extern. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistrul industriilor,Dumitru PopescuMinistru de stat,ministrul afacerilor externe,Teodor Viorel MelescanuACORD 01/06/1994