LEGE nr. 2 din 9 ianuarie 2003privind aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 121/2002 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 20 ianuarie 2003  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 121 din 25 septembrie 2002 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 3 octombrie 2002, cu următoarele modificări:1. La articolul unic, articolul 22^1, literele a), b), c) și d) vor avea următorul cuprins:a) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al unei persoane singure, se situeaza până la 1.053.000 lei li se acordă o sumă de 980.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea și apa calda menajera, confirmate de asociația de proprietari/chiriași ori de factura individuală;b) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al unei persoane singure, se situeaza între 1.053.001 lei și 1.287.000 lei li se acordă o sumă de 588.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea și apa calda menajera, confirmate de asociația de proprietari/chiriași ori de factura individuală;c) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al unei persoane singure, se situeaza între 1.287.001 lei și 1.638.000 lei li se acordă o sumă de 294.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea și apa calda menajera, confirmate de asociația de proprietari/chiriași ori de factura individuală;d) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al unei persoane singure, se situeaza între 1.638.001 lei și 2.106.000 lei li se acordă o sumă de 154.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea și apa calda menajera, confirmate de asociația de proprietari/chiriași ori de factura individuală.2. La articolul unic, articolul 22^2, literele a), b) și c) vor avea următorul cuprins:a) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al unei persoane singure, se situeaza până la 1.053.000 lei li se acordă o sumă de 500.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea și apa calda menajera, confirmate de asociația de proprietari/chiriași ori de factura individuală;b) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al unei persoane singure, se situeaza între 1.053.001 lei și 1.287.000 lei li se acordă o sumă de 300.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea și apa calda menajera, confirmate de asociația de proprietari/chiriași ori de factura individuală;c) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al unei persoane singure, se situeaza între 1.287.001 lei și 1.638.000 lei li se acordă o sumă de 150.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea și apa calda menajera, confirmate de asociația de proprietari/chiriași ori de factura individuală.3. La articolul unic, articolul 22^5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22^5(1) Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă familiilor, respectiv persoanelor singure, numai pentru locuinta de domiciliu sau, după caz, de reședința a acestora.4. La articolul unic, articolul 22^9 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22^9Sumele reprezentând cheltuielile cu încălzirea locuinței privind consumul de energie termica sau de gaze naturale, plătite direct de titulari, precum și cele achitate de primari furnizorilor se vor colecta în conturile de tip angajament scris în păstrarea unui terț (escrow), deschise la bănci de către distribuitorii și producătorii de energie termica sau de gaze naturale.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 12 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  București, 9 ianuarie 2003.Nr. 2.