ORDONANTA nr. 2 din 9 ianuarie 2003privind abilitarea inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi cinegetic pentru concesionarea, în numele statului, a terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Naţionala a Pădurilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 20 ianuarie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 pct. II poz. 13 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi cinegetic din subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor li se atribuie calitatea de concedent, în numele statului, pentru terenurile forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Naţionala a Pădurilor, în vederea încheierii contractelor de concesiune.  +  Articolul 2Prin derogare de la Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, procedura de concesionare este cea reglementată de art. 32^1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, şi de normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002.  +  Articolul 3Redeventa obţinută prin concesionare se face venit la bugetul de stat.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 9 ianuarie 2003.Nr. 2.--------