ORDONANTA Nr. 41 din 12 august 1994privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 241 din 29 august 1994  Ţinând seama ca în perioada de timp care s-a scurs de la constituirea statului român modern, România a aderat la un număr de organizaţii internaţionale interguvernamentale, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, existente la momentul respectiv, având în vedere importanţa participării, în continuare, la aceste organizaţii pentru dezvoltarea cooperării cu alte state şi pentru promovarea intereselor tarii noastre, în temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. b) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Se aprobă lista organizaţiilor internaţionale interguvernamentale la care România este parte şi pentru care se vor achită cotizatii anuale, conform baremurilor stabilite de fiecare organizaţie (anexa nr. 1).  +  Articolul 2Ministerul Finanţelor este autorizat sa repartizeze fondurile prevăzute în legea bugetului de stat pentru plata, în mod eşalonat, a cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale, conform anexei nr. 2. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministru de stat,ministrul afacerilor externe,Teodor Viorel MelescanuMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1 LISTA ORGANIZAŢIILOR INTERNAŢIONALE INTERGUVERNAMENTALE LA CAREROMÂNIA ESTE MEMBRAI. Organizaţii internaţionale guvernamentale la care România a aderat în baza unor legi, decrete, hotărâri ale Guvernului
    Nr. crt.Denumirea organizaţieiSediulAnul înfiinţăriiAnul aderării RomânieiInstituţia română care coordonează relaţiile cu organizaţia internaţională respectivă
    012345
    1.Organizaţia Naţiunilor Unite (O.N.U.)New York19451955Ministerul Afacerilor Externe
      - Comitetul O.N.U. pentru eliminarea discriminării rasiale;Geneva19661970  
      - Convenţia contra torturii şi a altor tratamente aplicate cu cruzime, inumane sau degradanteNew York19841990  
    2.Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (F.A.O.)Roma19451961Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei
    3.Organizaţia Internaţională a Muncii (O.I.M.)Geneva19191919Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
    4.Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (A.I.E.A.)Viena19571957Ministerul Afacerilor Externe; Ministerul Cercetării şi Tehnologiei
    5.Organizaţia Meteorologică Mondială (O.M.M.)Geneva18731948Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului
    6.Organizaţia Mondială a Turismului (O.M.T.)Madrid19751975Ministerul Turismului
    7.Organizaţia Maritimă Internaţională (O.M.I.)Londra19481948Ministerul Transporturilor
    8.Uniunea Poştală Universală (U.P.U.)Berna18741874Ministerul Comunicaţiilor
    9.Uniunea Internaţională de Telecomunicaţii (U.I.T.)Geneva18651865Ministerul Comunicaţiilor
    10.Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale (O.A.C.I.)Montreal19441965Ministerul Transporturilor
    11.Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (G.A.T.T.)Geneva19471971Ministerul Comerţului
    12.Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (O.M.P.I.)Geneva19271927O.S.I.M.
    13.Organizaţia Mondială a Sănătăţii (O.M.S.)Geneva19461948Ministerul Sănătăţii
    14.Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.)Viena19791980Ministerul Industriilor
    15.Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (U.N.E.S.C.O.)Paris19451956Ministerul Culturii
    16.Comisia DunăriiBudapesta19481949Ministerul Afacerilor Externe
    17.Consiliul EuropeiStrasbourg19491993Ministerul Afacerilor Externe
    18.Uniunea LatinăMadrid19541979Ministerul Afacerilor Externe
    19.Federaţia Mondială a Asociaţiilor pentru Naţiunile Unite (F.M.A.N.U.)Geneva   1956Ministerul Afacerilor Externe
    20.Biroul Internaţional al Expoziţiilor (B.I.E.)Paris19311960Ministerul Afacerilor Externe
    21.Conferinţa Europeană a Miniştrilor de Transporturi (C.E.M.T.)Paris19571992Ministerul Transporturilor
    22.Conferinţa Europeană a Administraţiilor de Poştă şi Telecomunicaţii (C.E.P.T.)Bonn19591990Ministerul Comunicaţiilor
    23.Convenţia de la Basel privind controlul deşeurilor toxiceBasel19891991Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului
    24.Convenţia privind zonele umede de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor   19911991Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului
    25.Comisia Internaţională a Marilor BarajeParis19281928Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului
    26.Convenţia de la Viena pentru protejarea stratului de ozonViena19871993Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului
    27.Protocolul de la Montreal pentru protejarea stratului de ozonMontreal19871993Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului
    28.Comisia Europeană de Luptă contra Febrei AftoaseRoma19531993Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei
    29.Oficiul Internaţional al EpizootiilorParis19241927Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei
    30.Oficiul Internaţional al Viei şi VinuluiParis19241957Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei
    31.Comisia Internaţională pentru Irigaţii şi DrenajeNew Delhi19501958Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei
    32.Societatea Internaţională pentru Ştiinţe HorticoleHaga19591960Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei
    33.Organizaţia Europeană şi Mediteraneană pentru Protecţia PlantelorParis19511958Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei
    34.Comisia Sericicolă InternaţionalăParis   1969Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei
    35.Asociaţia Internaţională pentru Controlul Seminţelor (I.S.T.A.)Zurich19241958Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei
    36.InterpolParis19231973Ministerul de Interne
    37.Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale - Uniunea de la BernaGeneva1971 O.M.P.I.1978 O.M.P.I.Ministerul Culturii
      - drepturi de autor   18861927  
          -Berna    
    38.Fondul Cultural al Consiliului EuropeiStrasbourg19541991Ministerul Culturii
    39.Centrul Internaţional Roma de Studii pentru Conservarea şi Restaurarea Bunurilor CulturaleRoma19581960Ministerul Culturii
    40.Fondul Patrimoniului Cultural MondialParis19721990Ministerul Culturii
    41.Consiliul de Cooperare Vamală (C.C.V.)Bruxelles19501968Ministerul Finanţelor
    42.Biroul Internaţional pentru Tarife VamaleBruxelles18901892Ministerul Finanţelor
    43.Conferinţa de la Haga de Drept Internaţional PrivatHaga18931991Ministerul Justiţiei
    44.Curtea Permanentă de Arbitraj de la HagaHaga18991899Ministerul Justiţiei
    45.Biroul Internaţional pentru Măsuri şi GreutăţiSevres -Franţa18751883Biroul Român de Metrologie Legală
    46.Biroul Internaţional de Metrologie LegalăParis19551956Biroul Român de Metrologie Legală
    47.Institutul Internaţional de StatisticăVoorburg -Olanda18851961Comisia Naţională pentru Statistică
    48.Uniunea InterparlamentarăGeneva18891891Parlamentul României - Camera Deputaţilor
    49.Organizaţia Internaţională de Standardizare (I.S.O.)Geneva19461950Institutul Român de Standardizare
    50.Comitetul European pentru Standardizare în Electrotehnică (CENELEC)Bruxelles19731991Institutul Român de Standardizare
    51.Comitetul European de Standardizare (C.E.N.)Bruxelles19611991Institutul Român de Standardizare
    52.Institutul European de Standardizare în Telecomunicaţii (E.T.S.I)Sophia Antipolis -Franţa19881991Institutul Român de Standardizare
    53.Reţeaua Internaţională de Terminologie (TERMNET)Viena19791991Institutul Român de Standardizare
    54.Institutul Unificat de Cercetări Nucleare (I.U.C.N.)Dubna -Federaţia Rusă19561956Ministerul Cercetării şi Tehnologiei
    55.Societatea Europeană de FizicăGeneva19681968Ministerul Cercetării şi Tehnologiei
    56.Centrul Internaţional de SeismologieNew Berry -Anglia19281971Ministerul Cercetării şi Tehnologiei
    57.Centrul Internaţional de Informare Ştiinţifică şi TehnicăMoscova19691969Ministerul Cercetării şi Tehnologiei
    58.Organizaţia Internaţională a Uniunilor de Consumatori (I.O.C.U.)Londra19591991Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor
    59.Comisia Electrotehnică Internaţională (C.E.I.)Geneva19061906Ministerul Industriilor
    Aderări în curs de ratificare de către Parlamentul României
    1.*)Organizaţia pentru Interzicerea Armelor ChimiceHaga19931993Ministerul Afacerilor Externe
    2.*)Agenţia de Cooperare Culturală şi Tehnică (A.C.C.T.)Paris19701993Ministerul Afacerilor Externe
  Notă *) Plata cotizaţiilor pentru aceste organizaţii trebuie să se efectueze în cursul anului 1994. II. Organizaţiile internaţionale guvernamentale la care România a aderat în baza aprobărilor date de conducerea ministerelor şi a altor instituţii centrale
    Nr. crt.Denumirea organizaţieiSediulAnul înfiinţăriiAnul aderării RomânieiInstituţia română care coordonează relaţiile cu organizaţia internaţională respectivăExplicaţii
    0123456
    1.Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa (C.S.C.E.)Viena19751975Ministerul Afacerilor ExterneRomânia a semnat Actul final al Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa
    2.Adunarea Parlamentară a Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în EuropaCopenhaga19911991Ministerul Afacerilor ExterneParlamentul României participă cu reprezentanţi la reuniuni
    3.Organizaţia pentru Cooperare Economică a Mării NegreIstanbul19921992Ministerul Afacerilor ExterneMembru fondator
    4.Academia Diplomatică InternaţionalăParis19261926Ministerul Afacerilor ExterneMembru fondator
    5.Conferinţa Europeană a Aviaţiei Civile (C.E.A.C.)Neuilly sur Seine19541991Ministerul TransporturilorAprobare vice-prim-ministru
    6.Asociaţia Internaţională Permanentă a Congreselor de Navigaţie (A.I.P.C.N.)Bruxelles18851975 reactua- lizat în 1990Ministerul TransporturilorAderare comunicată de Ministerul Transporturilor
    7.Asociaţia Internaţională Permanentă a Congreselor Rutiere (A.I.P.C.R.)Paris19081957Ministerul TransporturilorReactualizat; aprobare viceprim-ministru din anul 1991
    8.Autostrada transeuropeană N-S (TEM). Proiect regional sub egida C.E.E./O.N.U. şi P.N.U.D.Varşovia19771977Ministerul TransporturilorAprobare vice-prim-ministru
    9.Carta Europeană a EnergieiBruxelles19911991Ministerul IndustriilorAprobarea primului-ministru din anul 1991
    10.Federaţia Internaţională pentru Locuire, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (F.I.H.U.A.T.)Haga19131990Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării TeritoriuluiAprobare viceprim-ministru din anul 1990
    11.Comisia Internaţională pentru Exploatarea Ştiinţifică a Mării Mediterane (C.I.E.S.M.)Monte Carlo19251925Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei MediuluiHotărârea conducerii Academiei Române
    12.Federaţia Europeană de ZootehnieRoma   1971Ministerul Agriculturii şi AlimentaţieiRomânia participă din anul 1971
    13.Sistemul OCDE pentru certificarea seminţelor destinate comerţului internaţionalParis19311969Ministerul Agriculturii şi AlimentaţieiRomânia participă din anul 1969
    14.Asociaţia Internaţională de Semnalizare MaritimăParis19571966Ministerul Apărării NaţionaleRomânia participă din anul 1966
    15.Comitetul Internaţional de Medicină şi Farmacie MilitarăLiege -Belgia19211923Ministerul Apărării NaţionaleRomânia participă din anul 1923
    16.Comisia Internaţională de Istorie MilitarăPorrentruy -Elveţia19261974Ministerul Apărării NaţionaleRomânia participă din anul 1974
    17.Asociaţia Internaţională a Arhivelor FrancofoneQuebec19891993Ministerul de InterneRomânia participă din anul 1993
    18.Consiliul Internaţional al ArhivelorParis19481956Ministerul de InterneRomânia participă din anul 1956
    19.Comitetul Tehnic Internaţional pentru Prevenirea şi Stingerea IncendiilorParis18951895Ministerul de InterneMembru fondator
    20.Consiliul Internaţional al MuzeelorParis19461958Ministerul CulturiiRomânia participă din anul 1958
    21.Institutul Internaţional de TeatruParis19481957Ministerul CulturiiRomânia participă din anul 1957
    22.Uniunea Internaţională a MarionetiştilorPraga19291929Ministerul CulturiiH.C.M. nr. 468/1959
    23.Consiliul Internaţional al MuziciiParis19471960Ministerul CulturiiRomânia participă din anul 1960
    24.Asociaţia Internaţională a Teatrelor pentru CopiiFranţa19651965Ministerul CulturiiRomânia participă din anul 1965
    25.Federaţia Internaţională a Asociaţiilor de BibliotecariHaga19301961Ministerul CulturiiRomânia participă din anul 1961
    26.Asociaţia Internaţională a Teatrelor de AmatoriCopenhaga19701993Ministerul CulturiiRomânia participă din anul 1993
    27.Consiliul Internaţional al Monumentelor şi Siturilor IstoriceFranţa19651970Ministerul CulturiiRomânia participă din anul 1970
    28.Asociaţia Autorităţilor care Controlează Asigurările din Ţările în Curs de Dezvoltare     1983Ministerul FinanţelorRomânia participă din anul 1983
    29.Institutul Internaţional pentru Unificarea Dreptului Privat (UNIDROIT)Roma19261927Ministerul JustiţieiProcesul-verbal al Comisiei Consiliului Consultativ de pe lângă M.A.E. din 2 decembrie 1927
    30.Federaţia Internaţională de Astronautică (I.A.F.)Paris19601960Academia RomânăRomânia participă din anul 1960
    31.Uniunea Geografică Internaţională (I.B.U.)Edmonton19591959Academia RomânăH.C.M. nr. 653/1959
    32.Federaţia Internaţională a Societăţilor de FilozofieFribourg   1973Academia RomânăRomânia participă din anul 1973
    33.Uniunea Internaţională de Ştiinţe Psihologice (I.U.P. sys)Montreal19511964Academia RomânăRomânia participă din anul 1964
    34.Comitetul Internaţional de Ştiinţe Istorice (C.I.S.H)Geneva19261974Academia RomânăRomânia participă din anul 1974
    35.Asociaţia Internaţională de Studii Sud-Est Europene (A.I.E.S.E.E.)Bucureşti19631963Academia RomânăRomânia participă din anul 1963
    36.Asociaţia Internaţională de Ştiinţe EconomiceParis   1959Academia RomânăRomânia participă din anul 1959
    37.Federaţia Internaţională de Informare şi DocumentareHaga18951958Ministerul Cercetării şi TehnologieiRomânia participă din anul 1958
    38.Uniunea Mondială a Nevăzătorilor     1972Secretariatul de Stat pentru HandicapaţiRomânia participă din anul 1972
    39.Uniunea Europeană a Nevăzătorilor     1972Secretariatul de Stat pentru HandicapaţiRomânia participă din anul 1972
    40.Asociaţia Internaţională a Şahului în BrailleParis19511972Secretariatul de Stat pentru HandicapaţiRomânia participă din anul 1972
    41.Federaţia Mondială a SurzilorRoma19511963Secretariatul de Stat pentru HandicapaţiRomânia participă din anul 1963
    42.Sistemul O.C.D.E. pentru aplicarea normelor internaţionale la fructe şi legume proaspeteParis19311969Ministerul Agriculturii şi AlimentaţieiAdresa Secretariatului General al Consiliului de Miniştri nr. 451/I.D./2 iulie 1969
  III. Organizaţii internaţionale guvernamentale la care România a aderat ca urmare a aprobărilor conducerii Academiei Române sau a altor instituţii centrale
    Nr. crt.Denumirea organizaţieiSediulAnul înfiinţăriiAnul aderării RomânieiInstituţia română care coordonează relaţiile cu organizaţia internaţională respectivăExplicaţii
    0123456
    1.Federaţia Internaţională de Control în Automatică (I.F.A.C.)     1958Ministerul IndustriilorHotărârea conducerii Academiei Române
    2.Institutul Naţional de SudurăLondra19481957Ministerul IndustriilorHotărârea conducerii Academiei Române
    3.Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii şi Resurselor Sale (I.U.C.N.)Morges -Elveţia1948   Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei MediuluiHotărârea conducerii Academiei Române
    4.Institutul Internaţional de Resurse Genetice VegetaleRoma   1993Ministerul Agriculturii şi AlimentaţieiAprobare în şedinţa de Guvern din 24 martie 1993
    5.Comisia Internaţională de NumismaticăParis19501965Ministerul CulturiiHotărârea conducerii Academiei Române
    6.Organizaţia Internaţională a Scenografilor, Tehnicienilor şi Arhitecţilor de TeatruPraga19681970Ministerul CulturiiRomânia participă din anul 1970
    7.Federaţia Internaţională de Artă FotograficăBerna19501960Ministerul CulturiiRomânia participă din anul 1960
    8.Societatea Internaţională de Muzică ContemporanăParis19231923Ministerul CulturiiAprobarea Uniunii compozitorilor şi muzicologilor din anul 1990
    9.Uniunea Internaţională a Federaţiilor Grupurilor FolcloriceNisa19491991Ministerul CulturiiRomânia participă din anul 1991
    10.Consiliul Internaţional al Organizaţiilor de Festivaluri FolcloriceConfelans -Franţa19701991Ministerul CulturiiRomânia participă din anul 1991
    11.Sistemul internaţional de înregistrare a publicaţiilor în serie (I.S.D.S.)Paris19741990Ministerul CulturiiAprobare vice-prim-ministru din anul 1990
    12.Consiliul Internaţional al Uniunilor Ştiinţifice (I.C.S.U.)Bruxelles19311955Academia RomânăHotărârea conducerii Academiei Române
    13.Uniunea Academică Internaţională (I.A.U.)Bruxelles19191929Academia RomânăHotărârea conducerii Academiei Române
    14.Uniunea Internaţională de Matematică (I.M.U.)Rio de Janeiro   1957Academia RomânăHotărârea conducerii Academiei Române
    15.Uniunea Astronomică Internaţională (U.A.I.)Cambridge19281928 1967 reafi- liereAcademia RomânăHotărârea conducerii Academiei Române
    16.Comitetul Internaţional pentru Cercetarea Spaţiului (C.O.S.P.A.R.)Paris   1963Academia RomânăHotărârea conducerii Academiei Române
    17.Uniunea Internaţională de Chimie Pură şi AplicatăOxford   1963Academia RomânăRomânia participă din anul 1963
    18.Confederaţia Internaţională de Analiză Termică (I.C.T.A.)Toronto   1992Academia RomânăHotărârea conducerii Academiei Române
    19.Uniunea Internaţională de Ştiinţe Biologice (I.U.B.S.)Paris19551966Academia RomânăAprobare M.A.E. nr. 10/8435 28.07.1967
    20.Federaţia Europeană a Societăţilor de BiochimieLondra   1963Academia RomânăRomânia participă din anul 1963
    21.Uniunea Internaţională de Geodezie şi Geofizică (I.U.G.G.)Copenhaga19191966Academia RomânăRomânia participă din anul 1966
    22.Uniunea Internaţională de Ştiinţe GeologiceHanovra   1969Academia RomânăRomânia participă din anul 1969
    23.Programul Internaţional Geosferă-Biosferă (Global change)Stockholm   1991Academia RomânăHotărârea conducerii Academiei Române
    24.Asociaţia Internaţională de Ştiinţe Politice (I.P.S.A.)Oslo   1971Academia RomânăRomânia participă din anul 1971
    25.Asociaţia Internaţională de Istorie EconomicăLondra   1970Academia RomânăRomânia participă din anul 1970
    26.Uniunea Internaţională de Istorie şi Filozofie a Ştiinţei:Montpellier Frankfurt/ Main   1959Academia RomânăHotărârea conducerii Academiei Române
      - Divizia de logică, metodologie şi filozofie a ştiinţei          
      - Divizia de istorie a ştiinţei          
    27.Comitetul Internaţional Permanent al Lingviştilor (C.I.P.L.)Leiden   1965Academia RomânăHotărârea conducerii Academiei Române
    28.Uniunea Internaţională de Mecanică Teoretică şi AplicatăNew York   1956Academia RomânăHotărârea conducerii Academiei Române
    29.Comitetul Internaţional al Sportului pentru Surzi (C.I.S.S.)     1953Secretariatul de Stat pentru HandicapaţiRomânia participă din anul 1953
    30.Comitetul Internaţional al Şahului TăcutOlanda19451953Secretariatul de Stat pentru HandicapaţiRomânia participă din anul 1953
    31.Organizaţia Europeană a Sporturilor pentru SurziDanemarca19241992Secretariatul de Stat pentru HandicapaţiRomânia participă din anul 1992
    32.Organizaţia Internaţională de Colaborare Economică şi Tehnico-Ştiinţifică în Domeniul Industriei Electrotehnice (INTERELECTRO)Moscova19731974Ministerul IndustriilorDecretul nr. 125/1974
    33.Asociaţia de Drept InternaţionalLondra   1967Ministerul Afacerilor ExterneRomânia participă din anul 1967
   +  Anexa 2 EŞALONAREA PLĂŢII COTIZAŢIILOR LA ORGANIZAŢIILE INTERNAŢIONALELA CARE ROMÂNIA ESTE MEMBRA  +  Anexa 2.1. COTIZATII la organismele internaţionale din sistemul O.N.U.
    Nr. crt.Organismul internaţionalValutaSume propuse la plată în anul 1994 (cotizaţii curente plus restanţe)
    0123
    Ministerul Afacerilor Externe
    1.Organizaţia Naţiunilor Unite (O.N.U.)    
      - bugetul ordinar$ S.U.A.2.109.052
      - forţe O.N.U. de menţinere a păcii$ S.U.A.1.423.203
    2.Organizaţia Naţiunilor Unite pentru$ S.U.A.16.769
      Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.)Şilingi austrieci1.750.280
    3.Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (U.N.E.S.C.O.)$ S.U.A.898.653
    Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei
    4.Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (F.A O.)$ S.U.A.1.492.601
    Ministerul Muncii şi Proiecţiei Sociale
    5.Organizaţia Internaţională a Muncii (O.I.M.)Franci elveţieni934.451
    Ministerul Cercetării şi Tehnologiei
    6.Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (A.I.E.A.)    
      - bugetul ordinar$ S.U.A.234.599
      - contribuţie voluntară$ S.U.A.49.725
    Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului
    7.Organizaţia Meteorologică Mondială (O.M.M.)Franci elveţieni268.824
    Ministerul Turismului
    8.Organizaţia Mondială a Turismului$ S.U.A.62.212
      (O.M.T.)Pesetas4.455.000
    Ministerul Transporturilor
    9.Organizaţia Maritimă Internaţională (O.M.I.)L100.745
    10.Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale (O.A.C.I.)$ S.U.A.77.920
    Ministerul Comunicaţiilor
    11.Uniunea Poştală Universală (U.P.U.)Franci elveţieni110.000
    12.Uniunea Internaţională de Telecomunicaţii (U.I.T.)Franci elveţieni175.000
    Ministerul Comerţului
    13.Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (G.A.T.T.)Franci elveţieni464.522
    Ministerul Sănătăţii
    14.Organizaţia Mondială a Sănătăţii (O.M.S.)$ S.U.A.2.443.936
    Total în echivalent dolari S.U.A.10.656.012
   +  Anexa 2.2 COTIZATII la alte organisme internaţionale l
    Nr. crt.Organismul internaţionalValutaSume propuse la plată în anul 1994 (cotizaţii curente plus restanţe)
    0123
    Ministerul Afacerilor Externe
    1.Comisia DunăriiFranci elveţieni186.650
    2.Consiliul EuropeiFranci francezi15.466.758
    3.Organizaţia pentru Interzicerea$ S.U.A.12.007
      Armelor ChimiceFlorini olandezi58.547
    4.Uniunea LatinăECU10.385
    5.Federaţia Mondială a Asociaţiilor pentru Naţiunile Unite (F.M.A.N.U.)Franci elveţieni1.150
    6.Academia Diplomatică InternaţionalăFranci francezi19.000
    7.Asociaţia de Drept Internaţional$ S.U.A.300
    8.Comitetul O.N.U. pentru Eliminarea Discriminării Rasiale$ S.U.A.1.184
    9.Convenţia contra torturii şi a altor tratamente aplicate cu cruzime, inumane sau degradante$ S.U.A.6.500
    10.Biroul Internaţional al Expoziţiilor (B.I.E.)Franci francezi45.000
    Ministerul Transporturilor
    1.Conferinţa Europeană a Aviaţiei Civile (C.E.A.C.)Franci francezi58.390
    2.Asociaţia Internaţională Permanentă a Congreselor de Navigaţie (A.I.P.C.N.)Franci belgieni45.000
    3.Asociaţia Internaţională Permanentă a Congreselor Rutiere (A.I.P.C.R.)Franci francezi18.000
    4.Autostrada transeuropeană N-S (T.E.M.)$ S.U.A.7.500
    5.Conferinţa Europeană a Miniştrilor de Transporturi (C.E.M.T.)Franci francezi61.453
    Ministerul Comunicaţiilor
    1.Conferinţa Europeană a Administraţiilor de Poştă şi Telecomunicaţii (C.E.P.T.)ECU2.178
    Ministerul Industriilor
    1.Comisia Electrotehnică Internaţională (C.E.I.)Franci elveţieni227.148
    2.INTERELECTRO - Moscova$ S.U.A.40.000
    3.Federaţia Internaţională de Control în Automatică (L.F.A.C.)Franci elveţieni4.800
    4.Institutul Internaţional de SudurăFranci elveţieni17.380
    5.Carta Europeană a EnergieiECU23.039
    Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului
    1.Federaţia Internaţională pentru Locuire, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (F.I.H.U.A.T.)Florini olandezi5.324
    Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului
    1.Convenţia de la Basel privind controlul deşeurilor toxice$ S.U.A.4.780
    2.Convenţia privind zonele umede de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor "RAMSAR" 91Franci elveţieni4.228
    3.Comisia Internaţională a Marilor BarajeFranci francezi21.687
    4.Convenţia de la Viena pentru protejarea stratului de ozon$ S.U.A.524
    5.Protocolul de la Montreal pentru protejarea stratului de ozon$ S.U.A.5.878
    6.Comisia Internaţională pentru Exploatarea Ştiinţifică a Mării Mediterane (C.I.E.S.M.)Franci francezi80.000
    7.Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii şi Resurselor Sale (I.U.C.N.)Franci elveţieni35.953
    Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei
    1.Comisia Europeană de Luptă contra Febrei Aftoase$ S.U.A.15.600
    2.Oficiul Internaţional al EpizootiilorFranci francezi365.770
    3.Oficiul Internaţional al Viei şi VinuluiFranci francezi510.944
    4.Federaţia Europeană de ZootehnieFranci elveţieni15.000
    5.Comisia Internaţională pentru Irigaţii şi Drenaje$ S.U.A.7.220
    6.Societatea Internaţională pentru Ştiinţe HorticoleFlorini olandezi2.300
    7.Sistemul O.C.D.E. pentru certificarea seminţelor destinate comerţului internaţionalFranci francezi27.000
    8.Organizaţia Europeană şi Mediteraneană pentru Protecţia PlantelorFranci francezi146.000
    9.Sistemul O.C.D.E. pentru aplicarea normelor internaţionale la fructe şi legume proaspeteFranci francezi86.300
    10.Asociaţia Internaţională pentru Controlul Seminţelor (I.S.T.A.)Franci elveţieni4.813
    11.Institutul Internaţional de Resurse Genetice Vegetale$ S.U.A.5.000
    Ministerul Apărării Naţionale
    1.Asociaţia Internaţională de Semnalizare MaritimăFranci francezi29.000
    2.Comitetul Internaţional de Medicină şi Farmacie MilitarăFranci belgieni41.600
    3.Comisia Internaţională de Istorie MilitarăFranci elveţieni550
    Ministerul de Interne
    1.InterpolFranci elveţieni138.400
    2.Asociaţia Internaţională a Arhivelor FrancofoneFranci francezi500
    3.Consiliul Internaţional al Arhivelor$ S.U.A.1.902
    4.Comitetul Tehnic Internaţional pentru Prevenirea şi Stingerea IncendiilorFranci elveţieni2.180
    Ministerul Culturii
    1.Fondul Cultural al Consiliului EuropeiFranci francezi299.460
    2.Centrul Internaţional de Studii pentru Conservarea şi Restaurarea Bunurilor Culturale (I.C.C.R.O.M.)$ S.U.A.10.941
    3.Consiliul Internaţional al MuzeelorFranci francezi46.800
    4.Institutul Internaţional de TeatruFranci francezi13.700
    5.Comisia Internaţională de NumismaticăFranci elveţieni400
    6.Uniunea Internaţională a Marionetiştilor$ S.U.A.1.200
    7.Consiliul Internaţional al Muzicii$ S.U.A.1.800
    8.Asociaţia Internaţională a Teatrelor pentru Copii şi Tineret$ S.U.A.350
    9.Federaţia Internaţională a Asociaţiilor de BibliotecariFlorini olandezi2.830
    10.Asociaţia Internaţională a Teatrelor de AmatoriCoroane daneze3.200
    11.Organizaţia Internaţională a Scenografilor, Tehnicienilor şi Arhitecţilor de Teatru$ S.U.A.300
    12.Fondul Patrimoniului Cultural Mondial$ S.U.A.5.254
    13.Consiliul Internaţional al Monumentelor şi Siturilor IstoriceFranci francezi1.560
    14.Federaţia Internaţională de Artă FotograficăMărci germane800
    15.Societatea Internaţională de Muzică ContemporanăMărci germane2.600
    16.Uniunea Internaţională a Federaţiilor Grupurilor FolcloriceFranci francezi2.000
    17.Consiliul Internaţional al Organizatorilor de Festivaluri Folclorice$ S.U.A.700
    18.Sistemul internaţional de înregistrare a publicaţiilor în serie (I.S.D.S.)Franci francezi16.758
    Ministerul Finanţelor
    1.Asociaţia Autorităţilor care Controlează Asigurările din Ţările în Curs de Dezvoltare$ S.U.A.250
    2.Consiliul de Cooperare Vamală (C.C.V.)Franci belgieni772.000
    3.Biroul Internaţional pentru Tarife VamaleFranci belgieni765.451
      Ministerul Justiţiei
    1.Conferinţa de la Haga de Drept Internaţional PrivatFlorini olandezi22.290
    2.Curtea Permanentă de Arbitraj de la HagaFlorini olandezi1.791
    3.Institutul Internaţional pentru Unificarea Dreptului Privat (UNIDROIT)Fanci elveţieni15.175
    Biroul Român de Metrologie Legală
    1.Biroul Internaţional pentru Măsuri şi GreutăţiFranci francezi215.881
    2.Biroul Internaţional de Metrologie LegalăFranci francezi71.240
    Comisia Naţională pentru Statistică
    1.Institutul Internaţional de StatisticăFranci elveţieni500
    Parlamentul României - Camera Deputaţilor
    1.Uniunea InterparlamentarăFranci elveţieni52.637
    2.Adunarea Parlamentară a Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa$ S.U.A.8.809
    Institutul Român de Standardizare
    1.Organizaţia Internaţională de Standardizare (I.S.O.)Franci elveţieni112.500
    2.Comitetul European pentru Standardizare în Electrotehnică (C.E.N.E.L.E.C.)ECU7.000
    3.Comitetul European de Standardizare (C.E.N.)ECU12.000
    4.Institutul European de Standardizare în Telecomunicaţii (E.T.S.I.)ECU6.780
    Institutul de Fizică Atomică
    1.Institutul Unificat de Cercetări Nucleare (I.U.C.N.) - Dubna$ S.U.A,381.900
    2.Societatea Europeană de FizicăFranci elveţieni4.930
    3.Centrul Internaţional de Seismologie$ S.U.A.1.660
    Institutul Naţional de Informare şi Documentare
    1.Federaţia Internaţională de Informare şi Documentare$ S.U.A. Florini olandezi195 2.448
    2.Centrul Internaţional de Informare Ştiinţifică şi Tehnică (G.I.I.S.T.)$ S.U.A.131
    Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor
    1.Organizaţia Internaţională a Uniunilor de Consumatori (I.O.C.U.)$ S.U.A.1.000
    Secretariatul de Stat pentru Handicapaţi
    1.Uniunea Mondială a Nevăzătorilor$ S.U.A.400
    2.Uniunea Europeană a NevăzătorilorMărci germane160
    3.Asociaţia Internaţională a Şahului în BrailleFranci elveţieni300
    4.Comitetul Internaţional al Sportului pentru Surzi (C.I.S.S.)Coroane daneze2.075
    5.Comitetul Internaţional al Şahului TăcutFranci elveţieni240
    6.Federaţia Mondială a Surzilor$ S.U.A.1.000
    7.Organizaţia Europeană a Sporturilor pentru SurziMărci germane100
    Academia Română
    1.Consiliul Internaţional al Uniunilor Ştiinţifice (I.C.S.U.)$ S.U.A.8.728
    2.Uniunea Academică Internaţională (I.A.U.)Franci belgieni100.000
    3.Uniunea Internaţională de Matematică (I.M.U.)Franci elveţieni4.200
    4.Uniunea Astronomică Internaţională (U.A.I.)Franci elveţieni7.385
    5.Comitetul Internaţional pentru Cercetarea Spaţiului (C.O.S.P.A.R.)Franci francezi58.035
    6.Federaţia Internaţională de Astronautică (I.A.F.)Franci elveţieni1.300
    7.Confederaţia Internaţională de Analiză Termică (I.C.T.A.)$ S.U.A.97
    8.Uniunea Internaţională de Ştiinţe Biologice (I.U.B.S.)Franci francezi19.210
    9.Federaţia Europeană a Societăţilor de BiochimieMărci germane280
    10.Uniunea Geografică Internaţională (I.B.U.)$ S.U.A.750
    11.Uniunea Internaţională de Geodezie şi Geofizică (I.U.G.G.)$ S.U.A.2.235
    12.Uniunea Internaţională de Ştiinţe Geologice$ S.U.A.2.900
    13.Programul Internaţional Geosferă - Biosferă (Global change)$ S.U.A.1.000
    14.Asociaţia Internaţională de Ştiinţe Economice$ S.U.A.1.000
    15.Asociaţia Internaţională de Ştiinţe Politice (I.P.S.A.)$ S.U.A.885
    16.Asociaţia Internaţională de Istorie EconomicăFranci elveţieni200
    17.Federaţia Internaţională a Societăţilor de FilozofieFranci elveţieni400
    18.Uniunea Internaţională de Istorie şi Filozofie a Ştiinţei:    
      - Divizia de logică, metodologie şi filozofie a ştiinţei$ S.U.A.250
      - Divizia de istorie a ştiinţei$ S.U.A.150
    19.Uniunea Internaţională de Ştiinţe Psihologice (I.U.P. sys)$ S.U.A.200
    20.Comitetul Internaţional de Ştiinţe Istorice (C.I.S.H.)Franci elveţieni800
    21.Asociaţia Internaţională de Studii Sud-Est Europene (A.I.E.S.E.E.)$ S.U.A.600
    22.Comitetul Internaţional Permanent al Lingviştilor (C.I.P.L.)$ S.U.A.200
    23.Uniunea Internaţională de Mecanică Teoretică şi Aplicată$ S.U.A.1.419
    Total în echivalent dolari S.U.A. 4.398.062
  ------------------------