DECRET nr. 98 din 8 martie 1982privind înfiinţarea Combinatului pentru producerea şi industrializarea carnii de porc Calarasi, judeţul Calarasi
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 27 din 15 martie 1982    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Pe data de 1 aprilie 1982 se înfiinţează Combinatul pentru producerea şi industrializarea carnii de porc Calarasi, cu sediul în municipiul Calarasi, comuna suburbana Modelu, din judeţul Calarasi, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare - Departamentul agriculturii de stat -, avînd ca obiect de activitate producerea de carne de porc în viu, industrializarea şi valorificarea la export a produselor din carne obţinute, precum şi fabricarea de nutreturi combinate.Combinatul pentru producerea şi industrializarea carnii de porc Calarasi, judeţul Calarasi, se înfiinţează prin divizarea Combinatului pentru producerea şi industrializarea carnii de porc Ialomita, judeţul Ialomita, care se reorganizează în mod corespunzător.  +  Articolul 2Combinatul pentru producerea şi industrializarea carnii de porc Calarasi are următoarele atribuţii principale: a) organizează şi răspunde de realizarea integrală şi în condiţii de eficienta maxima a planului la toţi indicatorii, atît pe ansamblul combinatului, cît şi pe fiecare unitate componenta; b) repartizează sarcinile de producţie, de livrare şi economico-financiare pe unităţile componente; c) răspunde de asigurarea bazei tehnico-materiale necesare desfăşurării ritmice a procesului de producţie în unităţile componente; d) elaborează tehnologii specifice procesului de producţie din cadrul combinatului; e) asigura contractarea şi livrarea producţiei la fondul pieţei şi la export.Combinatele pentru producerea şi industrializarea carnii de porc Calarasi şi Ialomita asigura materialul de prasila în rasa curata din complexele proprii de selecţie şi testare, pentru toate unităţile agricole socialiste din judeţele Calarasi şi Ialomita.  +  Articolul 3Combinatul pentru producerea şi industrializarea carnii de porc Calarasi se organizează şi funcţionează pe baza autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare, cu personalitate juridică, în conformitate cu normele legale cu privire la organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat.  +  Articolul 4Structura organizatorică a combinatelor pentru producerea şi industrializarea carnii de porc Calarasi şi Ialomita este cea prevăzută în anexele nr. 1*) şi nr. 2*).  +  Articolul 5Combinatul pentru producerea şi industrializarea carnii de porc Calarasi se încadrează în gradul special de organizare, iar Combinatul pentru producerea şi industrializarea carnii de porc Ialomita îşi păstrează gradul de organizare aprobat.  +  Articolul 6Anexa nr. 5, normativul de personal tehnic, economic, de alta specialitate şi administrativ pentru complexele zootehnice din cadrul combinatelor pentru producerea şi industrializarea carnii de porc, la Decretul nr. 33/1979 privind înfiinţarea unor combinate pentru producerea şi industrializarea carnii de porc se modifica şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3*) la prezentul decret.  +  Articolul 7Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va defalca pe cele doua combinate indicatorii tehnico-economici aprobaţi prin Decretul nr. 311/1980 privind capacitatile pentru producerea şi ingrasarea porcilor şi pentru fabricile de nutreturi combinate, asigurind pentru fiecare combinat cîte 50.000 tone carne de porc pe an.  +  Articolul 8Activul şi pasivul stabilit pe baza bilanţului încheiat la 31 martie 1982, împreună cu indicatorii de plan economici, financiari şi de investiţie şi cu contractuale încheiate aferenţi, trec de la Combinatul pentru producerea şi industrializarea carnii de porc Ialomita la Combinatul pentru producerea şi industrializarea carnii de porc Calarasi.Personalul muncitor care trece de la Combinatul pentru producerea şi industrializarea carnii de porc Ialomita la Combinatul pentru producerea şi industrializarea carnii de porc Calarasi se considera transferat în interesul serviciului.  +  Articolul 9Gradul de organizare al unităţilor nou înfiinţate în cadrul combinatelor pentru producerea şi industrializarea carnii de porc Calarasi şi Ialomita este prevăzut în anexa nr. 4*).  +  Articolul 10Numărul personalului de administraţie la Combinatul pentru producerea şi industrializarea carnii de porc Calarasi va fi de cel mult 3,5% din totalul personalului muncitor prevăzut pentru funcţionarea unităţii la întreaga capacitate.  +  Articolul 11Se aprobă dotarea Combinatului pentru producerea şi industrializarea carnii de porc Calarasi cu un autoturism pentru transportul de persoane în interes de serviciu, modificîndu-se în mod corespunzător, pentru Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, anexa nr. 1 la Decretul nr. 277/1979 privind unele măsuri pentru rationalizarea consumului de carburanţi şi gospodărirea economicoasa a parcului de autovehicule.  +  Articolul 12Prevederile Decretului nr. 33/1979 privind înfiinţarea unor combinate pentru producerea şi industrializarea carnii de porc se aplică în mod corespunzător şi Combinatului pentru producerea şi industrializarea carnii de porc Calarasi.  +  Articolul 13Anexa nr. 5 la Decretul nr. 298/1979 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare se completează cu "Combinatul pentru producerea şi industrializarea carnii de porc Calarasi".  +  Articolul 14Anexa nr. 4 la Decretul nr. 33/1979 privind înfiinţarea unor combinate pentru producerea şi industrializarea carnii de porc se modifica şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5*).  +  Articolul 15Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul decret.--------- Notă *) Anexele 1-5 au fost comunicate instituţiilor interesate.------------