ORDIN nr. 643 din 16 decembrie 2002pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT R 14-2002, editia 1, "Cerinţe tehnice privind introducerea pe piaţa şi verificarea în exploatare a cablurilor, lanturilor, benzilor, funiilor, carligelor şi elementelor de legare şi prindere a sarcinii utilizate la instalaţii de ridicat"
EMITENT
 • MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 15 ianuarie 2003  În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Resurselor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul industriei şi resurselor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Prescripţia tehnica PT R 14-2002, editia 1, "Cerinţe tehnice privind introducerea pe piaţa şi verificarea în exploatare a cablurilor, lanturilor, benzilor, funiilor, carligelor şi elementelor de legare şi prindere a sarcinii utilizate la instalaţii de ridicat", cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuBucureşti, 16 decembrie 2002.Nr. 643.  +  Anexa 1 MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELORINSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT - ISCIR -- REGLEMENTARE TEHNICA NAŢIONALA -PRESCRIPŢIE TEHNICA PT R 14-2002editia 1, "Cerinţe tehnice privind introducerea pe piaţaşi verificarea în exploatare a cablurilor, lanturilor, benzilor,funiilor, carligelor şi elementelor de legare şi prindere a sarciniiutilizate la instalaţii de ridicat"Colecţia Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR- Editie oficială -Scopul principal al prezentei prescripţii tehnice este crearea unui cadru legal unitar în vederea aplicării întocmai a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - în ceea ce priveşte asigurarea protecţiei utilizatorilor, mediului înconjurător şi proprietăţii.Prevederile prezentei prescripţii tehnice sunt obligatorii pentru toţi cei care exploatează şi verifica cabluri, lanturi, funii, benzi, carlige şi elemente de legare şi prindere a sarcinii utilizate la instalaţii de ridicat.Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt răspunzători de aplicarea corecta a acesteia.ISCIRstr. Sfantul Elefterie nr. 47-49, sectorul 5Bucureşti, www.iscir.roCod: 726111Telefon: (+4021) 411.97.60; 411.97.61Fax: (+4021) 411.98.70E-mail: iscir@fx.roReproducerea sau utilizarea integrală ori parţială a prezentei prescripţii tehnice în orice publicaţii şi prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzisă dacă nu exista acordul scris al ISCIR.Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt obligaţi să se asigure ca sunt în posesia editiei oficiale tipărite.1. Generalitati1.1. ScopPrezenta prescripţie tehnica face parte din reglementările tehnice naţionale referitoare la instalaţii de ridicat.Prezenta prescripţie tehnica stabileşte cerinţele tehnice minime obligatorii pe care trebuie să le satisfacă cablurile, lanţurile, funiile, benzile, carligele şi elementele de legare şi prindere a sarcinii utilizate la instalaţiile de ridicat aflate la deţinătorii din România.Cerinţele privind introducerea pe piaţa a cablurilor, lanturilor, funiilor, benzilor, carligelor şi elementelor de legare şi prindere a sarcinii utilizate la instalaţii de ridicat se adresează producătorilor şi/sau importatorilor acestora.Cerinţele privind siguranţa în exploatare a cablurilor, lanturilor, funiilor, benzilor, carligelor şi elementelor de legare şi prindere a sarcinii utilizate la instalaţii de ridicat se adresează agenţilor economici de specialitate, autorizaţi de ISCIR în acest domeniu, şi utilizatorilor.Aceste cerinţe tehnice au scopul de a asigura protecţia utilizatorilor.De asemenea, prezenta prescripţie tehnica stabileşte modul de verificare a respectării acestor cerinţe tehnice.Autoritatea tehnica care asigura punerea în aplicare şi respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice este ISCIR - Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, care, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001, este organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Industriei şi Resurselor, având ca principal obiect de activitate asigurarea în numele statului a protecţiei utilizatorilor şi siguranţei în funcţionare a instalaţiilor de ridicat care conţin cabluri, lanturi, funii, benzi, carlige şi elemente de legare şi prindere a sarcinii.Documentaţia tehnica (informaţiile furnizate de producător), precum şi inscriptionarile privind informarea şi avertizarea utilizatorilor trebuie să fie redactate sau traduse în limba română.1.2. Domeniu de aplicarePrezenta prescripţie tehnica se aplică cablurilor, lanturilor, benzilor, funiilor, carligelor şi elementelor de legare şi prindere a sarcinii utilizate la echipamente din domeniul de activitate ale ISCIR:- macarale, mecanisme de ridicat şi dispozitive auxiliare;- ascensoare;- trape de scena, trape de decoruri şi instalaţii de cortine pentru incendiu din sălile de spectacole;- altele.Cablurile, lanţurile, benzile, funiile, carligele şi elementele de legare şi prindere a sarcinii, care nu fac obiectul prezentei prescripţii tehnice, sunt menţionate în anexa H.1.3. Referinţe normativePrezenta prescripţie tehnica face referiri explicite la acte legislative, standarde, prescripţii tehnice şi alte reglementări naţionale din domeniu.1.3.1. Legi şi hotărâriLegea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselorHotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de RidicatLegea protecţiei muncii nr. 90/1996, cu modificările ulterioare, şi normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale, nr. 388/1996, cu modificările ulterioare.1.3.2. Standarde     ● SR ISO 4309:1993 Instalaţii de ridicat. Cabluri. Criterii de                           examinare şi de scoatere din funcţiune    ● SR ISO 7531:1996 Cabluri de legare pentru sarcini de uz general.                           Caracteristici şi condiţii    ● SR EN 818-1:2000 Lanturi cu zale scurte pentru ridicat. Reguli de                           securitate.                           Partea 1: Condiţii generale de recepţie    ● SR EN 818-2:2000 Lanturi cu zale scurte pentru ridicat. Reguli de                           securitate.                           Partea a 2-a: Lant de toleranta mijlocie pentru                           lanturi de legare.                           Clasa 8    ● SR EN 818-4:2000 Lanturi cu zale scurte pentru ridicat. Reguli de                           securitate.                           Partea a 4-a: Lanturi de legare. Clasa 8    ● SR 1944-1:1999 Instalaţii de ridicat. Carlige simple forjate,                           cu tija.                           Partea 1: Condiţii tehnice pentru materiale,                           execuţie şi livrare    ● SR 1944-2:1999 Instalaţii de ridicat. Carlige simple forjate,                           cu tija. Partea a 2-a: Carlige cu tija neprelucrata    ● SR 1944-3:2000 Instalaţii de ridicat. Carlige simple forjate,                           cu tija.                           Partea a 3-a: Carlige cu tija filetata    ● SR 1944-4:1999 Instalaţii de ridicat. Carlige simple forjate,                           cu tija.                           Partea a 4-a: Filet rotund    ● STAS 1352-91 Cabluri de oţel. Condiţii tehnice generale de                           calitate    ● STAS 1353-86 Cabluri de oţel. Cabluri compuse, duble,                           construcţie normală. Forme şi dimensiuni    ● STAS 1513-80 Cabluri din oţel. Cabluri construcţie simpla.                           Forme şi dimensiuni    ● STAS 1528-68 Lanturi industriale cu zale sudate pentru                           tracţiune şi ridicat.                           Lanturi de uz general cu zale sudate.                           Condiţii generale    ● STAS 1553-80 Cabluri din oţel. Cabluri compuse, duble,                           flexibile. Condiţii tehnice de calitate    ● STAS 1559-80 Cabluri de oţel. Cabluri late plate. Forme şi                           dimensiuni    ● STAS 1689-80 Cabluri de oţel. Cabluri duble, construcţie                           combinata. Forme şi dimensiuni    ● STAS 1710-75 Cabluri de oţel. Clasificare şi terminologie    ● STAS 2690-80 Cabluri din oţel. Cabluri compuse, duble,                           construcţie concentrica. Forme şi dimensiuni    ● STAS 2693-80 Cabluri din oţel. Cabluri compuse, construcţie                           tripla. Forme şi dimensiuni    ● STAS 7952-87 Lanturi industriale cu zale sudate pentru                           tracţiune şi ridicat.                           Lanturi de uz general cu zale sudate lungi.                           Parametri principali    ● STAS 8057-84 Instalaţii de ridicat. Cabluri pentru legături    ● STAS 8058-73 Instalaţii de ridicat. Carlige lamelare simple                           pentru oale de turnare. Condiţii tehnice de                           calitate    ● STAS 8474-87 Instalaţii de ridicat. Carlige cu ochi    ● STAS 9798-74 Carlige pentru instalaţii de ridicat. Terminologie                           şi simboluri grafice    ● STAS 10742-76 Carlige pentru ridicarea containerelor    ● STAS 12177-84 Instalaţii de ridicat. Carlige forjate. Controlul                           în exploatare1.4. Termeni şi definiţii1.4.1. banda - fasie confectionata din materiale diferite, utilizata pentru suspendarea sarcinilor sau transmiterea miscarii la instalaţii de ridicat;1.4.2. cablu de oţel - ansamblu format din mai multe sarme (cablu simplu) sau mai multe toroane (cablu compus), infasurate elicoidal, sprijinite pe o inima centrala, în unul sau mai multe straturi suprapuse şi utilizate pentru suspendarea sarcinilor sau transmiterea miscarii la instalaţii de ridicat;1.4.3. cerinţa esenţială - cerinţa care are în vedere, în special, protecţia sănătăţii, securitatea utilizatorilor, protecţia proprietăţii şi a mediului, asa cum este prevăzută în actele normative în vigoare;1.4.4. declaraţie de conformitate - document prin care producătorul da o asigurare scrisă ca o instalatie este conformă condiţiilor specificate;1.4.5. eclisa - piesa plata care serveşte la cuplarea a doua piese alăturate prin suruburi, nituri, sudura etc.;1.4.6. elemente de legare a sarcinii - dispozitive auxiliare ale macaralelor şi mecanismelor de ridicat, formate din cabluri, lanturi, funii şi benzi, prin intermediul cărora se face suspendarea sarcinii de organul de prindere al instalaţiei de ridicat;1.4.7. funie - fir lung şi gros confectionat din mai multe fibre vegetale sau din fire animale, precum şi din fibre sintetice rasucite una în jurul alteia şi utilizat pentru suspendarea sarcinilor sau transmiterea miscarii la instalaţii de ridicat;1.4.8. inima cablului - partea centrala a oricărui cablu în jurul căreia se infasoara sarmele sau toroanele componente ale cablului. Inima cablului poate fi metalică, din fire sintetice, vegetale, minerale, tuburi, conducte electrice etc.;1.4.9. lant - ansamblu compus din mai multe zale sau eclise şi bolturi, cuplat cu accesorii inferioare şi superioare, utilizat pentru suspendarea sarcinilor sau transmiterea miscarii la instalaţii de ridicat;1.4.10. organism de inspecţie - ISCIR-INSPECT, organism desemnat şi recunoscut de Ministerul Industriei şi Resurselor pentru supravegherea şi verificarea tehnica a instalaţiilor supuse prevederilor prescripţiilor tehnice - Colecţia ISCIR.1.4.11. sarcina nominală - sarcina pentru care a fost construită instalatia, precum şi cablul, lantul, funia, banda, carligul sau alte elemente de legare;1.4.12. toron - element component al cablului, constituit dintr-un ansamblu de mai multe sarme infasurate elicoidal şi sprijinite pe o inima centrala în unul sau mai multe straturi suprapuse;1.4.13. utilizator - persoana care foloseşte o instalatie de ridicat, precum şi cablul, lantul, funia, banda, carligul sau alte elemente de legare;1.4.14. verificare tehnica oficială - activitate care cuprinde un ansamblu de verificări şi încercări menite să constate starea de buna funcţionare, în condiţii de securitate, a instalaţiei şi aptitudinea acesteia de a-şi îndeplini rolul funcţional, conform specificatiilor. Activitatea se efectuează de către ISCIR-INSPECT sau, după caz, de responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnica a instalaţiilor (RSVTI) autorizat şi împuternicit de ISCIR-INSPECT în acest sens;1.4.15. za - fiecare dintre ochiurile unui lant.1.5. Abrevieri● PT - prescripţie tehnica● RSVTI - responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnica a instalaţiilor2. Cerinţe esenţiale de securitate ce trebuie asigurate la fabricarea cablurilor, lanturilor, funiilor, benzilor, carligelor şi elementelor de legare şi prindere a sarcinii2.1. Marcare2.1.1. Fiecare cablu, lant, funie, banda, carlig şi element de legare şi prindere a sarcinii folosit la instalaţii de ridicat trebuie să aibă un marcaj (placuta sau inel), care trebuie să cuprindă informaţiile referitoare la producător sau reprezentantul sau autorizat, şi numărul documentului de omologare/certificare.2.1.2. Se pot comercializa şi utiliza numai cabluri, lanturi, funii, benzi, carlige şi elemente de legare şi prindere a sarcinii care au marcaj (placuta sau inel) şi sunt însoţite de documentul de omologare/certificare.2.2. Cerinţe obligatorii2.2.1. Prevederi referitoare la cabluriProducătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să emita pentru fiecare cablu de oţel o documentaţie tehnica ce trebuie să conţină cel puţin următoarele:- denumirea şi adresa producătorului sau reprezentantului sau autorizat;- diametrul nominal al cablului;- lungimea cablului livrat;- masa medie pe metru liniar;- tipul cablului şi sensul de infasurare a acestuia (dreapta sau stanga, în cruce sau plate);- pasul de cablare;- execuţia (alcătuirea cablului, materialul inimii cablului, numărul de toroane, numărul de sarme), incluzând desenul secţiunii transversale şi principalele dimensiuni;- caracteristicile otelului (chimice şi fizico-mecanice);- rezistenta la rupere la tracţiune a sarmelor;- sarcina minima teoretică de rupere a cablului;- sarcina efectivă de rupere a cablului;- informaţii despre felul protecţiei împotriva coroziunii interioare şi exterioare (în cazul galvanizarii trebuie să fie indicată grosimea stratului de zinc);- certificatul care atesta execuţia dintr-o singura bucata şi constanta caracteristicilor pe toată lungimea;- metodele de încercare la tracţiune, torsiune şi indoire, precum şi rezultatele acestora;- limitele de temperatura pentru utilizarea cablului;- instrucţiuni de mentenanţă şi verificare.2.2.2. Prevederi referitoare la lanturi rotunde de oţelProducătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să emita pentru fiecare lant o documentaţie tehnica ce trebuie să conţină cel puţin următoarele:- denumirea şi adresa producătorului sau reprezentantului sau autorizat;- caracteristicile lantului (lungimea şi lăţimea nominală a zalei, diametrul sarmei, dacă lantul este calibrat sau nu), inclusiv desenul cu cel puţin două zale, indicând şi toleranţele;- lungimea lantului livrat;- masa medie pe metru liniar;- metoda de imbinare a zalei (forjare sau sudare electrica);- valoarea sarcinii de încercare aplicată lantului după tratamentul termic;- rezistenta la rupere la tracţiune a lantului la temperatura de folosire;- alungirea proporţională a lantului la tracţiune;- caracteristicile materialului lantului (chimice şi fizico-mecanice);- tipul de tratament termic aplicat; dacă un lant trebuie supus ulterior unui tratament termic special, se va prevedea declaraţia "pentru orice tratament termic consultaţi producătorul sau reprezentantul sau autorizat";- metodele de încercare la tracţiune şi rezultatele acestora;- limitele de temperatura pentru utilizarea lantului;- instrucţiuni de mentenanţă şi verificare;- dacă lantul este produs în conformitate cu un standard naţional sau internaţional, se va indica acest standard.2.2.3. O za din cel puţin 20 sau o za la fiecare metru trebuie să aibă un marcaj vizibil şi permanent al calităţii, conform unui standard naţional sau internaţional. Marcajul trebuie să aibă următoarele dimensiuni:
  Dimensiunile nominale ale lantului (mm) Dimensiunile caracterelor (mm)
  Până la 12,5 inclusiv Peste 12,5 până la 26 inclusiv Peste 26 3 4,5 6
  2.2.4. Prevederi referitoare la benziProducătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să emita pentru fiecare banda o documentaţie tehnica ce trebuie să conţină cel puţin următoarele:- denumirea şi adresa producătorului sau reprezentantului sau autorizat;- lungimea benzii livrate;- masa medie pe metru liniar;- tipul, simbolul sau alte date de identificare;- execuţia şi principalele dimensiuni;- rezistenta la rupere la tracţiune;- tipul materialului utilizat (poliester, poliamida etc.);- indicativul standardului utilizat.2.2.5. Prevederi referitoare la funiiProducătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să emita pentru fiecare funie o documentaţie tehnica ce trebuie să conţină cel puţin următoarele:- denumirea şi adresa producătorului sau reprezentantului sau autorizat;- diametrul nominal al funiei;- lungimea funiei livrate;- masa medie pe metru liniar;- tipul funiei;- execuţia şi principalele dimensiuni;- rezistenta la rupere la tracţiune a funiei;- sarcina minima teoretică de rupere a funiei;- sarcina efectivă de rupere a funiei;- limitele de temperatura pentru utilizarea funiei;- instrucţiuni de mentenanţă şi verificare.2.2.6. Prevederi referitoare la carligeProducătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să aplice pe fiecare carlig de sarcina un marcaj durabil care trebuie să conţină:- simbolul producătorului, inclusiv elementele care să permită identificarea carligului;- simbolul clasei de rezistenta şi mărimea carligului;- marcare conform indicatiei beneficiarului;- indicativul standardelor utilizate.Producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să emita pentru fiecare lot de carlige sau, la cererea beneficiarului, pentru fiecare carlig o documentaţie tehnica ce trebuie să conţină cel puţin următoarele:- denumirea şi adresa producătorului sau reprezentantului sau autorizat;- tipul de carlig;- caracteristicile dimensionale;- indicativul standardului utilizat;- sarcina care produce o deformare care conduce la scăparea piesei şi sarcina de rupere;- sarcina maxima de încercare ce poate fi aplicată fără a produce o deformare permanenta;- caracteristicile otelului (chimice şi fizico-mecanice);- tipul de tratament termic aplicat; dacă carligele trebuie să fie supuse ulterior unui tratament termic special, se va prevedea declaraţia "pentru orice tratament termic consultaţi producătorul sau reprezentantul sau autorizat";- metoda de încercare la tracţiune şi rezultatele acesteia;- limitele de temperatura pentru folosirea carligelor;- instrucţiuni de mentenanţă şi verificare.Carligele trebuie să aibă un marcaj al calităţii vizibil şi durabil, conform unui standard naţional sau internaţional.2.2.7. Prevederi referitoare la elementele de legare şi prindere a sarciniiProducătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să aplice pe fiecare element de legare şi prindere a sarcinii un marcaj (placuta sau un inel) care trebuie să conţină:- informaţii referitoare la producător sau reprezentantul sau autorizat;- tipul, simbolul sau alte elemente de identificare;- sarcina maxima admisă.Producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să emita pentru fiecare element de legare şi prindere a sarcinii o documentaţie tehnica ce trebuie să conţină cel puţin următoarele:- denumirea şi adresa producătorului sau reprezentantului sau autorizat;- identificarea produsului (denumire, model, tip etc.);- standardul de referinţa utilizat;- tipul materialului utilizat;- lungimea şi numărul de ramuri (dacă este cazul);- luna şi anul de fabricaţie;- sarcina maxima admisă;- execuţia şi principalele dimensiuni.Producătorul elementelor de legare şi prindere a sarcinii trebuie să fie autorizat de ISCIR conform prevederilor anexei B.2.2.8. Documentaţia tehnica şi marcajele trebuie să fie prezentate şi în limba română.3. Verificarea în exploatare a cablurilor, lanturilor şi carligelor3.1. În timpul exploatării cablurile şi lanţurile se vor verifica periodic, conform prevederilor cuprinse în tabelul nr. 1.
      Tabelul nr. 1
  Nr. crt. Felul verificării Periodicitatea verificării Personalul care executa verificarea
  1. Verificarea aspectului şi fixării capetelor a) Zilnic, la începutul fiecărui schimb Personalul care manevreaza instalaţii de ridicat
  b) Cel puţin o dată la doua săptămâni Şeful echipei de întreţinere a instalaţiei de ridicat
  a) O dată pe luna Şeful echipei care răspunde de întreţine- rea instalaţiei de ridicat sau inlocuito- rul acestuia
  2. Verificarea amănunţită a stării tehnice b) La verificarea tehnica oficială a a instalaţiei de ridicat Inspectorul ISCIR sau responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnica a instalaţiilor de ridicat, autorizat de ISCIR
  3.2. Înainte de verificare cablurile şi lanţurile se curata prin spalare cu petrol, astfel ca eventualele defecte să poată fi observate uşor. Se interzice curatarea prin ardere.3.3. Observaţiile rezultate în urma verificărilor se înscriu, după caz, în:- registrul de evidenta a supravegherii instalaţiei [cazurile 1a), 1b), 2a) din tabelul nr. 1];- cartea instalaţiei de ridicat - partea de exploatare [cazul 2b) din tabelul nr. 1].3.4. Pentru verificarea gradului de uzura cablurile şi lanţurile se examinează în timp ce se infasoara cu viteza redusă pe tambur, roata de frictiune, moleta, roata cu alveole sau rola, după caz.3.5. La verificarea cablurilor se va urmări dacă exista următoarele defecte:- deteriorări (striviri, ruperi de toroane, aplatizari etc.) sau innodari;- sarme rupte, plesnite sau incrucisate;- uzuri (provenite din exploatarea normală, din ruginire, din corodare etc.).3.6. Un cablu se scoate din funcţiune conform criteriilor prevăzute în standardele în vigoare. La scoaterea din funcţiune a unui cablu se vor avea în vedere cel puţin următoarele criterii: a) unul din toroane este deteriorat (rupt, strivit etc.); b) prezintă deformari, cum ar fi: deformare elicoidala, deformare în colivie, extrudare a toroanelor sau firelor, creştere sau diminuare locală a diametrului cablului, aplatizare, ochiuri sau bucle strânse, frangeri; c) numărul sarmelor rupte este egal cu sau mai mare decât cel indicat în anexa A; d) prezintă rupturi ale firelor în dreptul fixarilor de capăt; e) concentraţia de rupturi de fire este limitată la o lungime mai mica decât 6d sau se situeaza într-un toron, chiar dacă numărul de fire rupte este mai mic decât cel indicat în anexa A; f) creşte numărul de rupturi de fire până la valorile indicate în anexa A; g) se diminuează elasticitatea constatată în cadrul examinarilor periodice sau prin analize specializate; h) prezintă coroziune exterioară, interioară sau apar pete de rugina; i) prezintă deteriorare vizibila la exterior, produsă prin căldură sau prin fenomen electric, manifestată prin culori de recoacere; j) s-a produs ieşirea capetelor de sarma din impletire sau ruperea şi desfacerea matisarii pe un sfert din lungimea ei; k) s-a produs ieşirea sarmelor din inelele presate (în cazul cablurilor de legare presate), ruperea sau deformarea acestor inele.3.7. Dacă prin construcţie un cablu nu se încadrează în prevederile anexei A, numărul de sarme rupte care determina scoaterea acestuia din uz se stabileşte inmultind numărul de sarme prevăzute în anexa A pentru cablul de construcţia cea mai apropiată cu un coeficient de corectie egal cu raportul dintre numărul de sarme ale cablului care trebuie încadrat şi cele ale cablului de referinţa.3.8. Cablurile instalaţiilor de ridicat pentru persoane, precum şi cele pentru manipularea metalelor topite sau incandescente, substanţelor toxice, explozive, inflamabile sau acide se scot din uz atunci când numărul sarmelor rupte este egal cu sau mai mare decât jumătate din cel indicat în anexa A pentru cablul respectiv.3.9. Secţiunea utila a cablului aflat în exploatare se determina scăzând secţiunea însumată a sarmelor rupte sau corodate din secţiunea totală a sarmelor cablului nou.Pentru o determinare corespunzătoare a sarmelor defecte este indicată folosirea mijloacelor de control nedistructiv.3.10. Numărul de sarme rupte se stabileşte pe porţiunea cea mai uzata a cablului.Dacă sarcina se suspenda pe doua cabluri separate atunci fiecare cablu se înlocuieşte în funcţie de starea lui.3.11. La ascensoare, atunci când cabina sau contragreutatea se suspenda pe doua sau mai multe cabluri separate, în cazul uzurii unui singur cablu trebuie înlocuite în acelaşi timp şi celelalte cabluri.3.12. Utilizarea cablurilor este permisă numai dacă fixarea capetelor acestora corespunde prevederilor standardelor în vigoare, prescripţiilor tehnice specifice şi indicaţiilor din cartea instalaţiei - partea de construcţie.3.13. După montarea unui cablu nou este necesar să se execute mai întâi unele miscari cu o sarcina redusă (circa 10% din sarcina nominală), după care sarcina se măreşte treptat până la sarcina maxima, prin aceasta realizandu-se aşezarea corecta a construcţiei cablului şi prelungirea duratei de viaţa a acestuia.3.14. La verificarea lanturilor se va urmări dacă exista următoarele defecte:- deteriorări (indoiri, turtiri, fisuri etc.);- alungiri;- uzuri (provenite din exploatarea normală, din ruginire, din corodare etc.).3.15. Un lant cu zale se scoate din funcţiune conform criteriilor prevăzute în standardele în vigoare.La scoaterea din funcţiune a unui lant cu zale se va avea în vedere cel puţin următorul criteriu:- zalele sunt indoite, turtite, alungite sau fisurate.3.16. Un lant cu eclise şi bolturi (lant Galle) se scoate din funcţiune conform criteriilor prevăzute în standardele în vigoare.La scoaterea din funcţiune a unui lant cu eclise şi bolturi se vor avea în vedere cel puţin următoarele criterii: a) eclisele prezintă indoiri, lovituri sau fisurari; b) s-a rupt una dintre eclise.3.17. Alungirile, precum şi uzura lanturilor se vor determina pe porţiunea cea mai solicitată.3.18. La verificarea carligelor se va urmări dacă exista următoarele defecte:- deteriorări (aplatizari, indoiri, fisuri etc.);- uzuri (provenite din exploatarea normală, din ruginire, din corodare etc.).3.19. Un carlig se scoate din funcţiune conform criteriilor prevăzute în standardele în vigoare.4. Verificarea în exploatare a elementelor de legare şi prindere a sarcinii (cabluri, lanturi, funii, benzi şi carlige)4.1. În timpul exploatării elementele de legare şi prindere a sarcinii se vor verifica periodic, conform prevederilor cuprinse în tabelul nr. 2.
      Tabelul nr. 2
  Nr. crt. Felul verificării Periodicitatea verificării Personalul care executa verificarea
  1. Verificarea aspectului fixării capetelor Zilnic, la începutul fiecărui schimb Personalul care manevreaza instalaţiile de ridicat
  a) Cel puţin la doua săptămâni Şeful echipei care răspunde de întreţine- rea instalaţiei de ridicat sau inlocuito- rul acestuia
  2. Verificarea amănunţită a stării tehnice b) La verificarea tehnica oficială a a instalaţiei de ridicat Inspectorul ISCIR sau responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnica a instalaţiilor de ridicat, autorizat de ISCIR
  4.2. În urma verificărilor periodice cablurile, lanţurile şi carligele utilizate ca elemente de legare şi prindere a sarcinii se scot din funcţiune conform criteriilor prevăzute la pct. 3.6, 3.15, 3.16 şi 3.19.4.3. Verificarea funiilor trebuie să fie efectuată atât în exterior, cat şi în interior (prin despletirea funiei), pentru a se constata dacă o funie cu aspect exterior corespunzător nu prezintă defecte interne (ruperea firelor, apariţia fainii din fire etc.).4.4. O funie se scoate din funcţiune conform criteriilor prevăzute în standardele în vigoare.La scoaterea din funcţiune a unei funii se vor avea în vedere cel puţin următoarele criterii: a) toroanele îşi pierd forma lor rotunda; b) firele se rup şi se rasfira destramandu-se pe suprafeţele de contact ale toroanelor; c) interiorul funiei începe sa putrezeasca.4.5. Benzile din material metalic, textil sau plastic se scot din funcţiune conform criteriilor prevăzute în standardele în vigoare.La scoaterea din funcţiune a unor benzi din material metalic, textil sau plastic se va avea în vedere cel puţin următorul criteriu:- prezintă fisuri sau rupturi.4.6. Atunci când în timpul exploatării se constata prezenta defectelor menţionate la punctele anterioare, elementele de legare şi prindere a sarcinii se înlocuiesc cu altele noi. Acestea se vor supune, înainte de darea în exploatare, unei încercări statice cu o sarcina de doua ori mai mare decât sarcina pentru care au fost construite.4.7. Rezultatele incercarii statice şi ale verificărilor periodice se trec în registrul de supraveghere a instalaţiei pe care elementele de legare şi prindere a sarcinii respective o deservesc.4.8. Elementele de legare şi prindere a sarcinii se vor păstra în locuri uscate, ferite de agenţi corosivi şi de deteriorări mecanice.5. Avarii şi accidente5.1. În cazul accidentelor de persoane sau al avariilor, care determina oprirea din funcţiune a instalaţiilor de ridicat, atât deţinătorii acestora, cat şi intretinatorii sunt obligaţi sa anunţe telefonic sau prin fax, în cel mult 12 ore, ISCIR - INSPECT inspecţia teritorială la care sunt înregistrate instalaţiile de ridicat respective, în vederea efectuării cercetărilor tehnice necesare şi obligatorii.5.2. Utilizatorii sunt obligaţi sa ia toate măsurile necesare, astfel ca situaţia produsă de avarie sau în timpul accidentului sa rămână nemodificata până la sosirea inspectorului de specialitate al ISCIR - INSPECT Inspecţia Teritorială la care este înregistrată instalatia, cu excepţia cazului în care situaţia respectiva ar pune în pericol viaţa persoanelor sau ar crea alte situaţii periculoase. Atunci când este necesar să se modifice starea de fapt din momentul avariei sau accidentului, utilizatorul instalaţiei va face, în prealabil, fotografii sau schite ale locului unde s-a produs avaria sau accidentul.5.3. În vederea stabilirii cauzelor care au produs avarii sau accidente deţinătorii vor trimite la laboratoare de specialitate pentru cercetare probe de materiale, conform dispoziţiilor inspectorului de specialitate al ISCIR - INSPECT, consemnate în procesul-verbal de constatare.6. Dispoziţii finale6.1. Nerespectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice se sancţionează conform legislaţiei în vigoare, mergandu-se până la retragerea autorizaţiilor acordate.6.2. Prezenta prescripţie tehnica intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003, data la care prescripţiile tehnice R10-84 "Prescripţii tehnice pentru verificarea în exploatare a cablurilor, lanturilor, funiilor şi benzilor din material metalic, textil sau plastic utilizate la instalaţiile de ridicat" îşi încetează valabilitatea.6.3. Orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei prescripţii tehnice îşi încetează valabilitatea.  +  Anexa A                 INFORMAŢII PRIVIND SCOATEREA DIN UZ A CABLURILOR    Număr indicat de fire rupte vizibile în cablurile cu toroane rotundelucrand pe role de cablu din oţel┌──────────────┬──────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│ │ │ Număr de fire rupte vizibile*3) în ││Număr de fire │ Construcţii │corelatie cu oboseala cablului dintr-o ││ active ale │ curente date cu │instalatie de ridicat, care conduc la ││ toroanelor │ titlu de exemplu*1) │ scoaterea din funcţiune ││ exterioare*1)│ ├───────────────────┬───────────────────┤│ │ │ Grupa de │ Grupa de ││ │ │ clasificare a │ clasificare a ││ │ │ mecanismelor │ mecanismelor ││ │ │ M1, M2, M3, M4 │ M5, M6, M7, M8 ││ n │ ├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┤│ │ │ În cruce│ Paralel │În cruce │ Paralel ││ │ ├─────────┴─────────┼─────────┴─────────┤│ │ │Pe o lungime*4) de │Pe o lungime*4) de ││ │ ├────┬────┬────┬────┼────┬────┬────┬────┤│ │ │ 6d │30d │ 6d │30d │ 6d │30d │ 6d │30d │├──────────────┼──────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│n ≤ 50 │6 x 7(6/1) │ 2 │ 4 │ 1 │ 2 │ 4 │ 8 │ 2 │ 4 │├──────────────┼──────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│51 ≤n ≤ 75 │6 x 19(9/9/1)*) │ 3 │ 6 │ 2 │ 3 │ 6 │ 12 │ 3 │ 6 │├──────────────┼──────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│76 ≤n ≤100 │ - │ 4 │ 8 │ 2 │ 4 │ 8 │ 16 │ 4 │ 8 │├──────────────┼──────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│101 ≤n ≤120 │ 8 x 19(9/9/1)*) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ 6 x 19(12/6/1) │ 5 │10 │ 2 │ 5 │10 │ 19 │ 6 │10 ││ │6x19(12/6+6F/1) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │6x25FS(12/12/1)*) │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│121 ≤n ≤140 │ - │ 6 │11 │ 3 │ 6 │11 │ 22 │ 6 │11 │├──────────────┼──────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│141 ≤n ≤160 │8x19(12/6+6F/1) │ 6 │13 │ 3 │ 6 │13 │ 26 │ 6 │13 │├──────────────┼──────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│161 ≤n ≤180 │6x36(14/7+7/7/1)*) │ 7 │14 │ 4 │ 7 │14 │ 29 │ 7 │14 │├──────────────┼──────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│181 ≤n ≤200 │ - │ 8 │16 │ 4 │ 8 │16 │ 32 │ 8 │16 │├──────────────┼──────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│201 ≤n ≤220 │6x41(16/8+8/8/1)*) │ 9 │18 │ 4 │ 9 │18 │ 38 │ 9 │18 │├──────────────┼──────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│221 ≤n ≤240 │6x37(18/12/6/1) │10 │19 │ 5 │10 │19 │ 38 │ 10 │19 │├──────────────┼──────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│241 ≤n ≤260 │ - │10 │21 │ 5 │10 │21 │ 42 │ 10 │21 │├──────────────┼──────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│261 ≤n ≤280 │ - │11 │22 │ 6 │11 │22 │ 45 │ 11 │22 │├──────────────┼──────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│281 ≤n ≤300 │ - │12 │24 │ 6 │12 │24 │ 48 │ 12 │24 │├──────────────┼──────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ n > 300*2) │ - │0,04│0,08│0,02│0,04│0,08│0,16│0,04│0,08││ │ │n │n │n │n │n │n │n │n │├──────────────┴──────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┤│*1) Firele de umplutura nu trebuie să fie considerate fire active şi vor fi ││ excluse examinării. În cablurile cu mai multe straturi de toroane nu se ││ considera decât stratul exterior vizibil. În cablurile cu inima de oţel ││ aceasta este considerată ca un toron interior. ││*2) Mediile calculate ale rupturilor vizibile cu ochiul liber trebuie să fie ││ rotunjite la un număr întreg. În cazul cablurilor având în toroanele ││ exterioare fire de diametru mai mare decât cel standardizat evidentierea ││ în tabel se face prin asterisc(*). ││*3) Un fir rupt poate avea doua extremitati vizibile. ││*4) d-diametrul nominal al cablului. │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Număr indicat de fire rupte vizibile în cablurilor antigiratoare lucrandpe role din cablu din oţel┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Număr de fire rupte vizibile*1) în corelatie cu oboseala cablului dintr-o ││instalatie de ridicat, care conduc la scoaterea din funcţiune │├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤│ Grupa de clasificare a mecanismelor │ Grupa de clasificare a mecanismelor ││ M1, M2, M3, M4 │ M5, M6, M7, M8 │├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ Pe o lungime*2) de │ Pe o lungime*2) de │├──────────────────┬───────────────────┼──────────────────┬──────────────────┤│ 6d │ 30d │ 6d │ 30d │├──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│ 2 │ 4 │ 4 │ 8 │├──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴──────────────────┤│*1) Un fir rupt poate avea doua extremitati vizibile. ││*2) d-diametrul nominal al cablului. │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   +  Anexa B AUTORIZAREAagenţilor economici pentru construirea elementelor de legareşi prindere a sarciniiB.1. În vederea acordării autorizaţiei, agentul economic va inainta la ISCIR în a carei raza îşi are sediul o documentaţie întocmită conform anexei C.B.2. Prin agenţi economici pentru construirea elementelor de legare şi prindere a sarcinii se înţeleg toate societăţile comerciale cu sediul în România, având personalitate juridică, constituite în una dintre formele de organizare enumerate la art. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, şi care au înscrisă în statut activitatea de construire a elementelor de legare şi prindere a sarcinii.B.3. Autorizaţia pentru executarea lucrărilor de construire a elementelor de legare şi prindere a sarcinii are valabilitate de maximum 2 ani.B.4. Agenţii economici autorizaţi să execute lucrări de construire a elementelor de legare şi prindere a sarcinii au următoarele obligaţii şi raspunderi:B.4.1. să execute lucrări în conformitate cu proiectul, cu prevederile procesului tehnologic de execuţie, cu cele cuprinse în Sistemul de management al calităţii (după caz), cu cele din documentaţia de omologare/certificare, precum şi cu cele din standardele române specifice aplicabile;B.4.2. sa întocmească şi să livreze pentru fiecare element/lot de elemente de legare şi prindere a sarcinii următoarele:- o documentaţie tehnica, conform prevederile pct. 2.2.7 din prescripţia tehnica;- instrucţiuni de utilizare, verificare, întreţinere şi depozitare;- un buletin de încercări şi verificări;- certificat de garanţie;B.4.3. sa numească personal tehnic propriu pentru supravegherea lucrărilor de construire a elementelor de legare şi prindere a sarcinii, care să fie autorizat de ISCIR în acest scop;B.4.4. sa posede şi să respecte prescripţiile tehnice şi standardele specifice domeniului de lucrări pentru care solicită autorizarea;B.4.5. sa întocmească şi sa ţină la zi un registru de evidenta pentru lucrările pe care le efectuează. Registrul va fi numerotat şi vizat de ISCIR şi va cuprinde datele prevăzute în anexa D. Pentru agenţii economici care au subunitati în teritoriu va exista pentru fiecare subunitate un registru de evidenta a lucrărilor executate;B.4.6. sa ia măsuri corespunzătoare astfel încât personalul tehnic propriu, autorizat de ISCIR, să-şi poată îndeplini în bune condiţii sarcinile prevăzute la pct. B.5 şi sa comunice în scris la ISCIR orice schimbare a personalului tehnic respectiv, menţionat la pct. B.4.3, şi sa o definitiveze numai după confirmarea acestuia de către ISCIR. Până la definitivarea schimbării personalului tehnic respectiv nu se vor putea efectua lucrări care fac obiectul autorizaţiei.B.5. Personalului tehnic propriu autorizat de ISCIR pentru supravegherea lucrărilor de construire a elementelor de legare şi prindere a sarcinii îi revin, conform specificului sau de activitate, următoarele obligaţii şi raspunderi:B.5.1. sa cunoască legislaţia, prescripţiile tehnice specifice şi standardele în domeniu;B.5.2. sa verifice introducerea în fabricaţie a materialelor şi execuţia pe faze de lucru şi la terminarea construirii, din punct de vedere al respectării documentaţiei de execuţie, şi sa urmărească efectuarea verificărilor şi încercărilor la elementele de legare şi prindere respective;B.5.3. sa întocmească şi să semneze documentaţia tehnica menţionată la pct. 2.2.7 din prescripţia tehnica;B.5.4. sa verifice registrul de evidenta a lucrărilor executate şi sa urmărească ţinerea la zi a acestuia;B.5.5. sa participe la întrunirile şi testarile periodice organizate de ISCIR.B.6. În vederea autorizării agenţilor economici pentru construirea elementelor de legare şi prindere a sarcinii, ISCIR are următoarele obligaţii şi raspunderi:B.6.1. sa verifice concordanta dintre datele din documentaţia prezentată de agenţii economici care solicită autorizarea şi situaţia existenta la agentul economic;B.6.2. sa verifice personalul tehnic propus privind pregătirea în domeniu şi cunoaşterea prevederilor prescripţiilor tehnice specifice;B.6.3. sa verifice existenta la agentul economic a prescripţiilor tehnice şi standardelor specifice în domeniu;B.6.4. sa întocmească un proces-verbal asupra constatărilor făcute privind verificările prevăzute la pct. B.6.1-B.6.3. Modelul procesului-verbal este prezentat în anexa G.B.7. În cazul îndeplinirii condiţiilor de autorizare prevăzute de prezenta anexa şi pe baza constatărilor făcute în conformitate cu prevederile pct. B.6, ISCIR va elibera autorizaţia conform modelului prezentat în anexa E.  +  Anexa C CONŢINUTULdocumentaţiei pentru obţinerea/reactualizarea autorizaţiei pentruefectuarea lucrărilor de construire a elementelor de legareşi prindere a sarciniiDocumentaţia se întocmeşte de către agenţii economici care efectuează lucrări de construire a elementelor de legare şi prindere a sarcinii şi se înaintează la ISCIR cu adresa de însoţire.Dosarul de autorizare va conţine obligatoriu certificatul de înmatriculare şi statutul agentului economic.Documentaţia trebuie să fie constituită dintr-un memoriu din care să rezulte ca agentul economic poate efectua lucrări de construire a elementelor de legare şi prindere a sarcinii în condiţii optime.Memoriul trebuie să cuprindă cel puţin următoarele: a) felul lucrării (construire de elemente de legare şi prindere a sarcinii); b) domeniul de autorizare (cabluri, lanturi etc.), cu indicarea parametrilor maximi; c) numele, pregătirea şi vechimea în specialitate ale responsabilului tehnic pentru supravegherea lucrărilor de construire a elementelor de legare şi prindere a sarcinii; d) decizia de numire a personalului menţionat la lit. c), conform anexei F.Memoriul va fi însoţit de documente din care să rezulte cel puţin următoarele: a) dotarea cu utilaje de execuţie; b) metodele folosite pentru verificarea calităţii lucrărilor executate; c) dotarea cu laborator autorizat de ISCIR pentru efectuarea examinarilor nedistructive (după caz); d) dotarea cu laborator autorizat de ISCIR pentru efectuarea încercărilor mecanice, tehnologice, metalografice şi analizelor chimice.În cazul în care agentul economic nu dispune de laboratoare proprii, se va anexa contractul de colaborare (în copie) încheiat cu alt agent economic autorizat de ISCIR pentru efectuarea examinarilor; e) natura şi volumul lucrărilor efectuate în colaborare cu alţi agenţi economici (după caz).  +  Anexa D CONŢINUTULRegistrului de evidenta a lucrărilor de construireRegistrul de evidenta a lucrărilor de construire trebuie să conţină cel puţin următoarele:- identificarea produsului (denumire, model, tip etc.);- standardul de referinţa utilizat;- tipul materialului utilizat;- lungimea şi numărul de ramuri;- luna şi anul de fabricaţie;- sarcina maxima admisă;- alte date importante.  +  Anexa E INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLULCAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNEŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT - ISCIRISCIR ....................................Str. .......... nr. ...., telefon ..........AUTORIZAŢIENr. ........ din ............În baza prevederilor legale în vigoare şi a prescripţiei tehnice PT R 14-2002 şi în urma verificărilor efectuate şi consemnate în Procesul-verbal nr. ........ din .............:I. Se autorizeaza pentru*1) ...................................... agentul economic ......................., din ..............., str. .................... nr. ..........., ca urmare a Cererii nr. ....... din ........................ .II. Se autorizeaza pentru supravegherea lucrărilor de mai sus următorul personal tehnic de specialitate: .............................................. ............................................................................... ...............................................................................În cazul schimbării denumirii, întreruperii activităţii sau desfiinţării ........................... *2) .............................................. are obligaţia sa anunţe în termen de 15 zile ISCIR emitenta a autorizaţiei.Autorizaţia poate fi retrasă de ISCIR în baza documentului de constatare a comiterii unor abateri de la prevederile legale.Prezenta autorizaţie este valabilă până la data de*3) .................... .Se considera reînnoirea autorizaţiei numai cazul în care cererea scrisă de reinnoire va fi depusa la ISCIR cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei. În caz contrar se considera autorizare noua.Inspector-şef,.......................(numele, prenumele şi semnatura)-----------*1) Se va indica succint domeniul autorizaţiei.*2) Se va indica agentul economic.*3) Se va indica data efectivă (ziua, luna, anul).  +  Anexa F Modelde decizie pentru numirea personalului tehnic de specialitateresponsabil cu supravegherea lucrărilor de construire a elementelorde legare şi prindere a sarciniiANTETUL AGENTULUI ECONOMICDECIZIENr. ........ din ................Agentul economic ..............., reprezentat prin ................., manager (director),având în vedere legislaţia cu privire la funcţionarea în condiţii de securitate a instalaţiilor de ridicat, prin care agenţii economici care executa lucrări de construire a elementelor de legare şi prindere a sarcinii sunt obligaţi sa numească personal tehnic de specialitate, care să fie autorizat de ISCIR în vederea aplicării prevederilor prescripţiei tehnice PT R 14-2002,DECIDE:1. Domnul/Doamna ..................................., de specialitate ......................................, având funcţia de .................., începând cu data de ............................ se numeşte responsabil cu supravegherea lucrărilor de construire a elementelor de legare şi prindere a sarcinii, urmând a fi autorizat de ISCIR.2. Responsabilul cu supravegherea lucrărilor de construire a elementelor de legare şi prindere a sarcinii este obligat sa cunoască şi să aplice întocmai prevederile legislaţiei în vigoare şi ale prescripţiilor tehnice specifice, sarcinile lui fiind cele care rezultă din prescripţia tehnica PT R 14-2002.3. Activitatea responsabilului cu supravegherea lucrărilor de construire a elementelor de legare şi prindere a sarcinii va fi coordonata şi indrumata, din partea conducerii, de către ............................................, care răspunde împreună cu acesta de luarea măsurilor pentru aplicarea legislaţiei în vigoare şi a prevederilor prescripţiilor tehnice specifice.4. Încălcarea obligaţiilor prevăzute în prescripţiile tehnice specifice atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă sau penală a celor vinovaţi.5. Prezenta decizie anulează decizia anterioară nr. ..... din ..... şi devine definitivă după autorizarea responsabilului de către ISCIR.                  Manager, Oficiul juridic          .................... .......................         (Numele şi prenumele) (Numele şi prenumele)        (Semnatura şi ştampila) (Semnatura)    Data ...............................  +  Anexa G
  ROMÂNIA Inspecţia pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR PROCES-VERBAL de verificare tehnica nr. ..... Inspecţia teritorială ...... Adresa ..................... Telefon .................... Fax ........................
  Încheiat astăzi, ..........., cu ocazia ............................. efectuat în baza hotărârilor Guvernului nr. 1.340/2001 şi nr. 19/2001 şi a Decretului nr. 587/1973, modificat şi completat prin Decretul nr. 417/1985, aplicabile, şi a prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, la ..................................., tip ........................., cu numărul de fabricaţie/inventar ............. şi cartea instalaţiei nr. ......, având parametrii ultimei verificări .............. ......................................................................... .Denumirea agentului economic ....................................... din localitatea ........................, str. .................... nr. ......., judeţul/sectorul ............................., cod fiscal ................. .Verificarea s-a efectuat la .......................................... din localitatea ......................., str. .................. nr. ..........., judeţul/sectorul ........................... .Subsemnatul*1) , ......................................................., am constatat următoarele:....................................................................... ........................................................................... ...........................................................................-----------*1) Funcţia, numele şi prenumele.Am dat următoarele dispoziţii: ...................................... .......................................................................... .......................................................................... ..........................................................................După aceasta verificare s-a admis*2) ................................. ..........................................................................Scadenta următoarei verificări se fixează la data de ................ .Pentru aceasta verificare se va plati suma de ..................... lei de către ............................... din localitatea ........................, str. ............................... nr. ......, judeţul/sectorul ............., în contul ............ deschis la Banca .............. filiala ............. .------------*2) Se vor înscrie parametrii de funcţionare ai instalaţiei, în funcţie de felul (tipul) acesteia.                              Am luat cunoştinţa:    Organ de verificare Directorul agentului Responsabil cu Delegatul                                economic supravegherea agentului                             sau delegatul sau, şi verificarea economic                                                      tehnica, montator,                                                                      reparator,   .................... ................... ................ ...........   .................... ................... ................ ...........
   +  Anexa H CABLURI, LANTURI, BENZI, FUNII, CARLIGE ŞI ELEMENTEDE LEGARE ŞI PRINDERE A SARCINII, CARE NU FAC OBIECTULPREZENTEI PRESCRIPŢII TEHNICENu fac obiectul prevederilor prezentei prescripţii tehnice cablurile, lanţurile, benzile, funiile, carligele şi elementele de legare şi prindere a sarcinii, utilizate la:● instalaţiile de transport pe cablu, inclusiv instalaţiile de transport pe plan înclinat, pentru transport public sau privat de persoane;● instalaţiile aflate pe construcţii plutitoare sau pe nave şi instalaţiile aflate în dotarea Ministerului Apărării Naţionale sau Ministerului de Interne, care vor fi supuse prevederilor prescripţiilor tehnice proprii acestor instituţii.------------------