ORDIN nr. 1.031 din 20 decembrie 2002pentru aprobarea listelor cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în compoziţia produselor cosmetice
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 14 ianuarie 2003    Având în vedere prevederile art. 12 din Legea nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică şi ale art. 6 din Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, cu modificările şi completările ulterioare,văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de sănătate publică nr. DB 14.063/2002,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi familiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aproba lista cuprinzând substanţele interzise să fie folosite în produsele cosmetice, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aproba lista cuprinzând substanţele care pot fi folosite numai în anumite condiţii şi limite de admisibilitate, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aproba lista substanţelor admise provizoriu, prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Se aproba lista cuprinzând filtrele UV admise în produsele cosmetice şi condiţiile de utilizare, prevăzută în anexa nr. 4.  +  Articolul 5Se aproba lista conservanţilor care pot fi folosiţi numai în anumite condiţii şi limite de admisibilitate, prevăzută în anexa nr. 5.  +  Articolul 6Se aproba lista substanţelor care nu fac obiectul prezentului ordin, prevăzută în anexa nr. 6.  +  Articolul 7Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga art. 1, art. 2 privind anexa nr. 1, anexa nr. 2 A, C, D din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.004/2000 privind aprobarea listelor cuprinzând substanţele cosmetice prevăzute la art. 6 din Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice.  +  Articolul 9Prezentul ordin va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul sănătăţii şi familiei,Radu Deac,secretar de statBucureşti, 20 decembrie 2002.Nr. 1.031.  +  Anexa 1                                      LISTA                cuprinzând substanţele interzise să fie folosite                       la fabricarea produselor cosmetice┌────┬───────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │Numărul│Denumirea ││crt.│din │ ││ │Direc- │ ││ │tiva │ ││ │76/768/│ ││ │CEE │ │├────┼───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│0 │1 │2 │└────┴───────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘ 1 254 Acenocoumarol────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2 368 Acetat de 2,6-dimetil 1,3-dioxan-4-îl (Dimetoxan)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3 393 Acetonitril────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4 7 Acidul aminocaproic*) şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5 5 Acidul [4-(4-hidroxi-3-iodofenoxi)-3,5-diiod-fenil] acetic si              sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6 31 Acidul 4-aminosalicilic şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7 365 Acidul aristoholic şi sărurile sale; Aristolochia spp. si              preparatele sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8 111 Acidul cianhidric şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 9 128 Acidul 2-dietilaminoetil 3-hidroxi-4-fenilbenzoic şi sărurile              sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 10 204 Acidul etil bis (4-hidroxi-2-oxo-1-benzopiran-3-îl) acetic si              sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 11 191 Acidul fluorhidric, sărurile, complecsii şi fluorhidratii săi cu              excepţia celor din anexa 2────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 12 418 Acidul 3-imidazol-4-îl-acrilic (acid urocanic) şi esteail sau              etilic────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 13 268 Acidul picric────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 14 10 Acidul tricloracetic────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 15 11 Aconitum napellus L, (frunze, rădăcini şi preparate galenice)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 16 12 Aconitina (alcaloid principal din Aconitum napellus L.) si              sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 17 13 Adonis vernalis L. şi preparatele sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 18 15 Alcaloizi din Rauwolfia serpentina şi sărurile lor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 19 16 Alcooli acetilenici, esterii, eterii şi sărurile lor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 20 224 2-(4-alil-2-metoxifenoxi)-N-N-dietilacetamida şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 21 19 Alloclamide*) şi sărurile lor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 22 21 Amine simpatomimetice care acţionează pe sistemul nervos, orice              substanta conţinută în prima lista de medicamente care sunt              subiectul prescripţiei medicale şi la care se referă rezoluţia              AP-(69) 2 a Consiliului Europei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 23 35 Ammi majus şi preparatele sale galenice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 24 29 2-Amino-1,2-bis (4-metoxifenil) etanol şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 25 412 4-Amino-2-nitrofenol────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 26 383 2-Amino-4-nitrofenol────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 27 384 2-Amino-5~nitrofenol────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 28 146 Amitriptilina*) şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 29 106 Anamirta cocculus L. (fruct)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 30 70 Anhidrida (1R,2S)-hexahidro-1,2-dimetil-3,6-epoxiftalica              (cantaridina)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 31 22 Anilina, sărurile, derivaţii halogenaţi şi sulfonati ai acesteia────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 32 390 Antiandrogeni cu structura steroidica────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 33 39 Antibiotice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 34 41 Apocynum cannabium L. şi preparatele sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 35 42 Apomorfina [5,6;6a,7-tetrahidro-6-metil-4H-dibenzo (d,o,g)-              chinolin-10,11-diol] şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 36 238 Arecolina────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 37 43 Arsenul şi compuşii săi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 38 44 Atropa beladonna L. şi preparatele sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 39 45 Atropina, sărurile şi derivaţii săi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 40 286 Azaciclonolul*) şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 41 220 Barbiturati*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 42 183 Benegridul*) şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 43 157 Benactizina────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 44 53 Bendroflumetiazida*) şi derivaţii săi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 45 49 Benzazepine şi benzadiazepine────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 46 47 Benzen────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 47 101 Benzen sulfonat de cobalt────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 48 158 Benzatropina*) şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 49 48 Benzimidazol-2(3H)-ona────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 50 50 Benzoat de 1-Dimetilaminometil-1-metilpropil (amilocaina) si              sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 51 51 Benzoat de 2,2,6-trimetil-4-piperidil (benzamina) şi sărurile              sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 52 357 Benzoatii de 4-hidroxi-3-metoxicinamil alcool cu excepţia              conţinutului normal în esenţele naturale utilizate Benzoat de              4-hidroxi-3-metoxicinamil cu excepţia conţinutului normal în              esenţele naturale utilizate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 53 143 Benzoat de 1,1-bis (dimetilaminometil) propil (amidricaina,              alipina) şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 54 54 Beriliul şi compuşii săi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 55 26 Benzidina────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 56 287 Bietamiverina*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 57 23 Betoxicaina*) şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 58 56 Bretiliu tosilat*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 59 55 Brom elementar────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 60 58 Bromisoval*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 61 90 Butanilicaina*) şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 62 341 4-terţ-Butil-pirocatecol────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 63 340 4-terţ-Butilfenol────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 64 59 Bromfeniramina*) şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 65 62 Brucina────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 66 108 1-Butil-3-(N-crotonilsulfanilil) uree────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 67 414 4-terţ-Butil-3-metoxi-2,6-dinitrotoluen (Musk Ambrette)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 68 417 3,3-bis (4-hidroxifenil) ftalida (Fenolftaleina)*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 69 178 4-Benziloxifenol,4-metoxifenol şi 4-etoxifenol────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 70 352 Bitionol*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 71 288 Butopiprina*) şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 72 60 Bromura de benziloniu*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 73 378 Colorant CI 12140────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 74 379 Colorant CI 26105────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 75 380 Colorant CI 42555              Colorant CI 42555-1              Colorant CI 42555-2────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 76 386 Colorant CI 42640────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 77 387 Colorant CI 13065────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 78 388 Colorant CI 42535────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 79 389 Colorant 61554────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 80 159 Ciclizina*) şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 81 169 Caramifenul*) şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 82 129 Cinococaina*) şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 83 130 Cinamat de 3-dietilaminopropil────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 84 57 Carbromal*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 85 68 Cadmiul şi compuşii săi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 86 69 Cantharis vesicatoria, cantaride────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 87 74 Catalaza────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 88 75 Cefalina şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 89 76 Chenopodium ambrosioides (ulei essential)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 90 8 Cincofenul*), sărurile lui, derivaţii şi sărurile acestor              derivaţi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 91 66 Carbutamida*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 92 78 Clor elementar────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 93 79 Clorpropamida*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 94 81 Citro-clorhidrat de 4-fenoxilazofenilen-1,3-diamina              (citro-clorhidrat de crisoidina)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 95 82 Clorzoxazona*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 96 83 2-Clor-6-metilpirimidin-4-ildimetilamina (crimidina-ISO)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 97 84 Clorprotixenul*) şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 98 85 Clofenamida*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 99 87 Clormetina*) şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 100 88 Ciclofosfamida*) şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 101 91 Clormezanona*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 102 96 Cloretan────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 103 97 Crom; acidul cromic şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 104 98 Claviceps purpurea Tul., alcaloizii şi preparatele sale galenice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 105 99 Conium maculatum L. (fructe, pulbere şi preparate galenice)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 106 102 Colchicina, sărurile şi derivaţii săi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 107 103 Colchicina şi derivaţii săi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 108 104 Colchicum autumnale L. şi preparatele sale galenice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 109 105 Convalatoxina────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 110 107 Croton tiglium (ulei)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 111 109 Curara şi curarine────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 112 110 Curarizante de sinteza────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 113 112 2-α-Ciclohexilbenzil-(N,N,N',N'-tetraetil)-trimetilendiamina              (fenetamina)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 114 113 Ciclomenolul*) şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 115 122 Ciclarbamat*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 116 123 Clofenotan*); DDT (ISO)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 117 94 Clorfenoxamina*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 118 1 N-5-clorbenzoxazol 2-ilacetamida────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 119 140 Captodiam*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 120 93 2-[2-(4-Clorfenil)-2-fenilacetil] indan-1,3-diona              (clorofacinona-ISO)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 121 225 Coumetarol*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 122 235 Carisoprodol*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 123 262 Clortalidon*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 124 290 Coniina────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 125 397 Colorant CI 12075 şi lacurile, pigmentii şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 126 398 Colorant CI 45170 şi CI 45170:1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 127 366 Clorofom────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 128 334 Clorura de vinil (monomer)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 129 401 Colorant CI 15585────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 130 408 Catecol────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 131 416 Celule, ţesuturi sau produse de origine umană────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 133 381 4-(Dimetilamino)-benzoat de amil, amestec de izomeri [Padimat              A (IMN)]────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 134 226 Dextrometorfanul*) şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 135 131 O,O-Dietil-0-4-nitrofenil fosfortioat (paration-ISO)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 136 80 Clorhidrat de difenoxilat*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 137 36 2,3-Diclor-2-metilbutan────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 138 3 Deanol aceglumat*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 139 116 Dextropropoxifena*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 140 30 1,3-Dimetilpentilamina şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 141 125 Dicloretani (clorurile de etilenă)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 142 126 Dicloretene (clorurile de acetilena)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 143 134 Digitalina şi toate heterozidele din Digitalis purpurea L.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 144 136 Dioetedrin*) şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 145 160 5,5-Difenil-4-imidazolidona────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 146 162 Disulfiram*); tiram (ISO)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 147 119 5-(α,â-Dibromfenetil)-5-metilhidantoina────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 148 153 Dimevamida*) şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 149 154 Difenilpiralina*) şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 150 117 O,O-Diacetil-N-alil-N-normorfina────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 151 142 Dimetilamina────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 152 176 Doxilamina*) şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 153 207 4,4'-Dihidroxi-3,3'-(3-metiltiopropiliden)-cumarina────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 154 231 Dicumarol*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 155 371 2,2'-Dihidroxi-3,3',5,5',6,6'-hexaclor-difenilmetan              (Hexaclorofen)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 156 234 3,4-Dihidro-2-metoxi-2-metil-4-fenil-2H,5H-pirano              (3,2-c)-(1)benzopiran-5-ona (ciclocumarol)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 157 338 Dimetil sulfoxid*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 158 361 Dihipoiodit de 5,5'-di-izopropil-2,2'-dimetilbifenil-4,4'-diil────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 159 339 Difenhidramina*) şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 160 342 Dihidrotachisterol*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 161 343 Dioxan────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 162 349 Diclorsalicilanilide────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 163 351 Dibromsalicilanilide────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 164 354 Disulfuri tiuramice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 165 355 Dimetilformamida────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 166 301 Datura stramonium L. şi preparatele sale galenice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 167 407 2,4-Diaminofeniletanolul şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 168 411 Dialcanolamine secundare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 169 396 Ditio-2,2'-bispiridin-1,1'-dioxid (produs de adiţie cu sulfatul              de magneziu trihidrat) (disulfura de pirition + sulfat de              magneziu)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 170 270 Difencloxazine*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 171 362 3'etil-5',6',7,8'-tetrahidro-5',5',8',8'-tetrametil-2'-              acetonaftona sau 1,1,4,4-tetrametil-6-etil-7-acetil-              1,2,3,4-tetrahidro-naftalena (acetil-etil-tetrametil-tetralina,              AETT)3' etil-5',6',7,8'-tetrahidro-5',6',8',8'-tetrametil-2'-              acetonaftona(acetil-etil-tetrametil-tetralina, AETT)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 172 260 Estrogeni────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 173 272 Etilfenacetamida*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 174 14 Epinefrina*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 175 163 Emetina, sărurile şi derivaţii săi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 176 164 Efedrina şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 177 173 Etoheptazina*) şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 178 166 Ezerina sau Fizostigmina şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 179 167 Esteri ai acidului 4-aminobenzoic cu grupa amino-libera────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 180 335 Ergocalciferol*) şi Colecalciferol [vitaminele D(2) şi D(3)]────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 181 406 4-Etoxi-m-fenilendiamina şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 182 400 1,2-Epoxibutan────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 183 319 Etionamida*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 184 208 Fenadiazol*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 185 170 Fosfat de dietil 4-nitrofenil────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 186 180 Fenozolona*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 187 187 Fluanisona*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 188 189 Fluoresona*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 189 190 Fluorouracil*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 190 252 Furazolidona*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 191 271 2-Fenilindan-1,3-diona (fenindiona)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 192 279 Fosfor şi fosfuri metalice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 193 274 Feniramidol*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 194 277 Fosfat de tritolil────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 195 363 o-Fenilendiamina şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 196 356 4-Fenil-but-3-en-2-ona────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 197 358 Furocumarine (de exemplu;Trioxisalan*); 8-metoxipsoralen,              5-metoxipsoralen), cu excepţia conţinutului normal în esenţele              naturale utilizate. În produsele de protecţie solara şi cele              pentru bronzare furocumarinele trebuie să fie în concentraţie              de sub 1 mg/kg────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 198 67 Fenilbutazona*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 199 71 Fenprobamat*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 200 95 Fenaglicodol*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 201 269 Fenacemida*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 202 273 Fenprocumon*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 203 232 Fenmetazina*), sărurile şi derivaţii săi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 204 320 Fenotiazina*) şi compuşii săi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 205 259 Guanetidina*) şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 206 181 Glutetimida*) şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 207 193 Galantamina*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 208 100 Gliciclamida*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 209 230 Guaifenesin*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 210 329 Trietiliodura de gallamina*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 211 300 Glucocorticoizi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 212 420 Gudroane din cărbune natural şi rafinat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 213 185 Haloperidol*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 214 115 Hexapropimat*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 215 2 Hidroxid de â-acetoxi-etil-trimetil amoniu (acetilcolina si              sărurile sale)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 216 135 7-(2-Hidroxi-3-[(2-hidroxietil)-N-metilamino] propil)-teofilina              (xantinol)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 217 195 1,2,3,4,5,6-Hexaclorociclohexan (lindan, HCH-ISO)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 218 196 (1R, 4S, 5R, 8S)-1, 2, 3, 4, 10, 10-Hexaclor-6, 7-epoxi-1, 4,              4a, 5, 6, 7, 8, 8a-octahidro-1, 4, 5; 8-dimetannaftalen              (endrin-ISO)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 219 197 Hexacloretan────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 220 198 (1R, 4S, 5R, 8S)-1, 2, 3, 4, 10, 10-Hexaclor-1, 4, 4a, 5, 8,              8a-hexahidro-1, 4, 5, 8- dimetannaftalen (izodrin-ISO)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 221 199 Hidrastina, hidrastinina şi sărurile lor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 222 200 Hidrazide şi sărurile lor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 223 201 Hidrazine, derivaţii şi sărurile lor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 224 210 Hiosciamina, sărurile şi derivaţii săi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 225 211 Hyoscyamus niger L. (frunze, seminţe, pulbere şi preparate              galenice)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 226 240 Hidroxizina*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 227 295 Hioscina, sărurile şi derivaţii săi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 228 395 8-Hidroxichinolina şi sulfatul sau, cu excepţia utilizărilor              prevăzute la nr.crt, 53 din anexa nr.2────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 229 385 11-a-Hidroxipregn-4-en-3,20 - diona şi esterii săi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 230 151 Izomerii dinitrofenolului────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 231 152 Inproquona*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 232 34 Imperatorina [9-(3-metoxibut-2-eniloxi) furo (3,2-g) cromen              7-ona]────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 233 52 Isocarboxazida*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 234 17 Isoprenalina*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 235 18 Izotiocianat de alil────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 236 148 Isosorbit dinitrat*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 237 213 Iod────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 238 215 Ipecacuana (Cephaelis ipecacuanha Brot. şi specii înrudite)              (rădăcini, pulbere şi preparate galenice)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 239 216 (2-Izopropilpent-4-enoil) uree (apronalida)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 240 228 Izometheptena*) şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 241 294 Juniperus Sabina L. (frunze, ulei essential şi preparate              galenice)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 242 127 Lisergidul*) şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 243 218 Lobelia inflata L. şi preparatele sale galenice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 244 419 a) craniu, incluzând creier şi ochi, amigdale şi sira spinării              de bovine de 12 luni, ovine şi caprine care au peste 12 luni              sau au un incisiv erupt prin gingie              b) splina ovinelor sau caprinelor şi derivatele lor              Totuşi grăsimile derivate pot fi folosite pe baza faptului că              următoarele metode au fost utilizate şi strict menţionate de              producător:              - transesterificarea sau hidroliza la cel puţin 200°C şi la o              presiune corespunzătoare, pentru 20 de minute (glicerină, acizi              graşi şi esteri ai acizilor graşi)              - saponificarea cu NaOH 12M (glicerină şi săpun); sarja              procesată la 95°C timp de 3 ore; sau              - proces continuu la 140°C; 2 bari (2000 hPa) timp de 8              minute sau în condiţii echivalente────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 245 219 Lobelina *) şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 246 402 Lactat de strontiu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 247 399 Lidocaina────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 248 376 1-Metoxi-2,4-diaminobenzenul (2,4-Diaminoanisol-CI 76050) si              sărurile lor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 249 377 1-Metoxi-2,5-diaminobenzenul (2,5-Diaminoanisol) şi sărurile lor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 250 322 Mefenesinul *) şi esterii săi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 251 292 Metirapona *)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 252 64 Mofebutazona *)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 253 6 Metotrexat *)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 254 89 Mannomustina *) şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 255 171 Metetoheptazina *) şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 256 133 Methilprilona *) şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 257 141 Mefeclorazina *) şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 258 144 Metapirilena *) şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 259 145 Metamfepramona *) şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 260 147 Metforminul *) şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 261 149 Malononitril────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 262 205 Metocarbamol *)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 263 221 Mercurul şi compuşii săi, cu excepţia cazurilor speciale incluse              în Anexa 2, partea D────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 264 223 Metaldehida────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 265 227 2-Metilheptilamina şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 266 229 Mecamilamina*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 267 236 Meprobamat*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 268 413 2-Metil-m-fenilendiamina────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 269 344 Morfolina şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 270 346 Maleat de 2-[4-metoxibenzil-N-(2-piridil) amino]              etildimetilamina────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 271 353 Monosulfuri tiuramice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 272 364 4-Metil-m-fenilendiamina şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 273 174 Metheptazina *) şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 274 175 Metilfenidat *) şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 275 209 Nitroxolina şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 276 72 Nitroderivatii de carbazol────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 277 20 Nalorfin *), sărurile şi eterii săi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 278 241 2-Naftol────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 279 242 1- şi 2-Naftilamine şi sărurile lor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 280 243 3 -(1-Naftil)-4-hidroxicumarina      244 Nafazolina *) şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 281 245 Neostigmina şi sărurile sale (de exemplu: Neostigmina bromura*))────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 282 246 Nicotina şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 283 247 Nitriti de amil────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 284 248 Nitriti anorganici, cu excepţia nitritului de sodium────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 285 249 Nitrobenzen────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 286 250 Nitrocrezolii şi sărurile lor alkaline────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 287 251 Nitrofurantoina *)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 288 256 Nitrostilbenii, omologii şi derivaţii lor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 289 257 Noradrenalina şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 290 258 Noscapina *) şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 291 403 Nitrat de strontiu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 292 410 Nitrozamine────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 293 306 Narcotice naturale şi de sinteza, toate substanţele listate              în Tabelul I şi II privind Convenţia substanţelor narcotice              semnată la New York, 30 martie 1961────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 294 309 Neodimiul şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 295 28 Octodrina *) şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 296 165 Oxanamida*) şi derivaţii săi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 297 172 Oxfeneridina *) şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 298 86 N-Oxid de N,N-bis (2-cloretil) metilamina şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 299 182 Oxid de etilenă────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 300 202 Octamoxina *) şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 301 261 Oleandrin────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 302 267 Octamilamina *) şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 303 276 Pirofosfat de tetraetil; TEEP (ISO)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 304 289 Plumbul şi compuşii săi, cu excepţia celor din Anexa 2,              nr. 57 în condiţiile menţionate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 305 404 Policarboxilatii de strontiu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 306 405 Pramocaina────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 307 409 Pirogalol────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 308 345 Pyrethrum album L. şi preparatele sale galenice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 309 291 Prunus laurocerasus L. ("apa distilata din laurier-cerise")────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 310 278 Psilocibina *)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 311 285 Pipradrolul *) şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 312 212 Pemolina *) şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 313 206 Propatilnitrat *)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 314 161 Probenecid *)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 315 25 Procainamida *) sărurile şi derivaţii săi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 316 137 Piprocurarium *)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 317 138 Propifenazona *)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 318 118 Pipazetat *) şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 319 186 Parametazona *)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 320 179 Parethoxicaina *) şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 321 281 Physostigma venenosum Balf.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 322 282 Picrotoxina────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 323 283 Pilocarpina şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 324 253 Propan-1,2,3-tri-îl trinitrat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 325 255 Pentacianonitrozilferat alcalin (2-)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 326 263 Peletierina şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 327 264 Pentacloretan────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 328 265 Pentaertritil tetranitrat *)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 329 421 1,1,3,3,5-Pentametil-4,6-dinitroindan (moskene)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 330 266 Petricloral *)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 331 239 Polidin metilsulfat *)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 332 382 Peroxid de benzoil────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 333 374 Phytolacca Spp şi preparatele lor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 334 372 6-(piperidinil)-2,4-pirimidindiamin-3-oxid (Minoxidil),              sărurile şi derivaţii săi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 335 369 Piritionat de sodium (INNM)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 336 311 Pilocarpus jaborandi Holmes şi preparatele sale galenice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 337 168 Sărurile şi esterii colinei, de exemplu clorura de colina────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 338 73 Sulfura de carbon────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 339 114 Hexaciclonat de sodiu *)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 340 121 Săruri de N,N'-[(Metilimino) dietilen]-bis-(etildimetilamoniu),              de exemplu: Bromura de azametoniu *)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 341 124 Săruri de hexametilen-bis-(trimetilamoniu), de exemplu:              Bromura de hexametoniu *)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 342 40 Stibiul şi compuşii săi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 343 46 Săruri de bariu, cu excepţia sulfatului de bariu, sulfitului              de bariu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 344 37 Substanţe cu efect androgen────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 345 4 Spironolactone *)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 346 120 Săruri de N,N'-pentametilenbis-(trimetilamoniu), de exemplu:              Pentamethonium bromura*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 347 132 Săruri de (oxalilbisiminoetilen)-bis-[(o-clorbenzil)              dietilamoniu], de exemplu:              Ambenomium clorura *)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 348 150 Succinonitril────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 349 155 Sulfinpirazona *)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 350 156 Săruri de N-(3-carbamoil-3,3-difenilpropil)-N,N-diizopropil-              metilamoniu, de exemplu: iodura de izopropamida *)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 351 192 Săruri de furfuril-trimetil-amoniu, de exemplu:              iodura de furtretoniu *)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 352 194 Substanţe cu efect gestagen────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 353 293 Substanţele radioactive asa cum sunt definite de Directiva              96/29/Euratom (1) cu standardele pentru protecţia sănătăţii              muncitorilor şi a populaţiei generale impotriva pericolelor              generate de radiaţiile ionizante────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 354 296 Săruri de aur────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 355 297 Seleniul şi compuşii săi, cu excepţia disulfurii de seleniu,              în condiţiile prevăzute în anexa nr. 2, nr. crt. 52────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 356 298 Solanum nigrum L. şi preparatele sale galenice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 357 299 Sparteina şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 358 214 Săruri de decametilen-bis-(trimetilamoniu), de exemplu:              Bromura de decametoniu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 359 217 α-Santonina [(3S, 5aR, 9bS)-3, 3a, 4,5,5a,              9b-hexahidro-3,5a,9-trimetilnafto (1,2-b) furan- 2,8-diona]────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 360 302 Strofantinele, geninele acestora şi derivaţii lor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 361 303 Strofantus species şi preparatele lor galenice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 362 304 Stricnina şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 363 305 Strychnos species şi preparatele lor galenice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 364 308 Sultiam *)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 365 307 Sulfonamide [sulfanilamide şi derivaţii lor obţinuţi prin              substituţia unuia sau mai multor atomi de hidrogen legaţi de              un atom de azot (din grupele NH2)] şi sărurile lor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 366 360 Safrol, cu excepţia conţinutului normal din esenţele naturale              utilizate, iar concentraţia să se încadreze în următoarele              limite:              - 100 ppm în produsul finit              - 50 ppm în produsele pentru îngrijire dentară şi bucala,              cu condiţia ca safrolul să nu fie present în paştele de dinţi              destinate copiilor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 367 332 Schoenocaulon officinale Lind. (seminţe şi preparate galenice)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 368 336 Săruri ale acizilor O-alchilditiocarbonici────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 369 422 5-terţ-Butil-1,2,3-trimetil-4,6-dinitrobenzen (mosc Tibetan)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 370 61 Bromura de tetrilamoniu *)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 371 63 Tetracaina *) şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 372 65 Tolbutamid *)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 373 77 2,2,2-Tricloretan-1, 1-diol (Cloralhidrat)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 374 92 Triparanol *)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 375 27 Tuaminoheptan *), sărurile şi izomerii săi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 376 32 Toluidine, izomerii, sărurile şi derivaţii sulfonati si              halogenaţi ai acestora────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 377 9 Acid tiropropic *) şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 378 139 Tetrabenazina *) şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 379 177 Tolboxan *)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 380 188 Trifluperidol *)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 381 222 3,4,5-Trimetoxifenetilamina şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 382 237 Tefazolina *) şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 383 233 Tiamazol *)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 384 312 Telurul şi compuşii săi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 385 314 Tetracloretena────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 386 315 Tetraclorura de carbon────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 387 316 Tetrafosfat de hexaetil────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 388 280 Thalidomida *) şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 389 284 Treo-(-)α-piperidin-2-îl benzil-acetat (levofacetoperan)              şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 390 310 Tiotepa *)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 391 317 Taliul şi compuşii săi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 392 318 Thevetia neriifolia Juss., extractul glicozidic────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 393 321 Tioureea şi derivaţii săi, cu excepţia celor înscrişi în              anexa nr.2, lista B────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 394 324 Tranilcipromina *) şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 395 325 Triclornitrometan (clorpierina)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 396 326 2,2,2-Tribrometanol (alcool tribrometilic)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 397 327 Triclormetina *) şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 398 328 Tretamina *)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 399 347 Tripelenamina *)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 400 348 Tetraclorsalicilanilide────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 401 350 Tetrabromsalicilanilidae────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 402 367 2,3,7,8-Tetraclor-dibenzo-p-dioxina────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 404 373 3,4',5 -Tribromsalicilanilida (tribromsalan)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 405 275 Triamterena *) şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 406 392 Tirotricina────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 407 394 Tetrahidrazolina şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 408 375 Tretinoin *) (acid retinoic şi sărurile sale)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 409 330 Urginea scilla Stern, şi preparatele sale galenice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 410 359 Ulei de seminţe din Laurus nobilis L.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 411 38 Ulei de antracen────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 412 323 Vaccinuri, toxine şi seruri înscrise în anexele la cea de-a              doua Directiva a Consiliului (20 mai 1975) privind aprobarea              dispoziţiilor legislative reglementare şi administrative              referitoare la specialităţile farmaceutice (Jurnalul Oficial              nr. 147) din 9 iunie 1975, p. 13)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 413 331 Veratrina, sărurile şi preparatele sale galenice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 414 333 Veratrum Spp. şi preparatele lor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 415 184 Valnoctamida *)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 416 203 Warfarina *) şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 417 33 Xilidinele, izomerii, sărurile şi derivaţii halogenaţi si              sulfonati ai acestora────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 418 313 Xilometazolina *) şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 419 337 Yohimbina şi sărurile sale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 420 24 Zoxazolamina *)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 421 391 Zirconiul şi compuşii săi cu excepţia complecsilor înscrişi              la nr. crt. 50 în anexa nr.2 şi lacuri, pigmenţi şi sărurile              de zirconium ale coloranţilor ce figurează în anexa nr. 2              lista B**)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 422 423 Ulei de Iarba mare (Inula heleniumi), atunci când este folosit              ca ingredient pentru parfumuri────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 423 424 Cianura de benzil, atunci când este folosit ca ingredient              pentru parfumuri────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 424 425 Ciclamen alcool, atunci când este folosit ca ingredient pentru              parfumuri────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 425 426 Dimetil maleat, atunci când este folosit ca ingredient pentru              parfumuri────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 426 427 Dihidrocumarina, atunci când este folosit ca ingredient pentru              parfumuri────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 427 428 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehida, atunci când este folosit ca              ingredient pentru parfumuri────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 428 429 3,7-dimetil-2-octen-1-ol (6,7-dihidrogeraniol), atunci când              este folosit ca ingredient pentru parfumuri────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 429 430 4,6-dimetil-8-terţ-butilcumarina, atunci când este folosit ca              ingredient pentru parfumuri────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 430 431 Dimetil citraconat, atunci când este folosit ca ingredient              pentru parfumuri────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 431 432 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-ona, atunci când este folosit              ca ingredient pentru parfumuri────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 432 433 6,10-dimetil-3,5,9-undecatrien-2-ona, atunci când este folosit              ca ingredient pentru parfumuri────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 433 434 Difenilamina, atunci când este folosit ca ingredient pentru              parfumuri────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 434 435 Etil acrilat, atunci când este folosit ca ingredient pentru              parfumuri────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 435 436 Frunzele de smochin (Ficus carica), atunci când este folosit              ca ingredient pentru parfumuri────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 436 437 Trans-2-heptenal, atunci când este folosit ca ingredient              pentru parfumuri────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 437 438 Trans-2-hexenal dietil acetal, atunci când este folosit ca              ingredient pentru parfumuri────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 438 439 Trans-2-hexenal dimetil acetal, atunci când este folosit ca              ingredient pentru parfumuri────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 439 440 Hidroabietil alcool, atunci când este folosit ca ingredient              pentru parfumuri────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 440 441 6-izopropil-2-decahidronaftalenol, atunci când este folosit              ca ingredient pentru parfumuri────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 441 442 7-metoxicumarina, atunci când este folosit ca ingredient              pentru parfumuri────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 442 443 4-(4-metoxifenil)-3-buten-2-ona, atunci când este folosit ca              ingredient pentru parfumuri────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 443 444 1-(4-metoxifenil)-1-penten-3-ona, atunci când este folosit ca              ingredient pentru parfumuri────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 444 445 Metil trans-2,3-hexandiona, atunci când este folosit ca              ingredient pentru parfumuri────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 445 446 7-metilcumarina, atunci când este folosit ca ingredient              pentru parfumuri────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 446 447 5-metil-2,3-hexandiona; atunci când este folosit ca ingredient              pentru parfumuri────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 447 448 2-pentilidenciclohexanona, atunci când este folosit ca              ingredient pentru parfumuri────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 448 449 3,6,10-trimetil-3,5,9-undecatrien-2-ona, atunci când este              folosit ca ingredient pentru parfumuri────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 449 450 Ulei de verbina (Lippia citriodora Kunth.), atunci când este              folosit ca ingredient pentru parfumuri────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 450 451 Metileugenol, cu excepţia conţinutului obişnuit din esenţele              naturale folosite şi dovedind ca nu sunt depăşite              concentraţiile:              a) 0,01% în parfumuri              b) 0,004 % în apa de toaleta              c) 0,002% în cremele parfumate              d) 0,001% în produsele de spălare              e) 0,0002 % în alte produse şi cele pentru igiena orala──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------- Notă *) denumirile cu asterix reprezintă denumiri internaţionale neconvenţionale ale produselor farmaceutice (INN-Internaţional Non-proprietary Names) din lista 1-33 de denumiri propuse Notă **) Anexa nr. 2 lista B din Ordinul nr. 1004/2000 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 bis din 8 martie 2001  +  Anexa 2                          SUBSTANŢELE    care pot fi folosite în anumite condiţii şi limite de adminisibilitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Substanta/ Domeniul Concentraţia Alte limite şi Condiţiile decrt. Denumirea de maxima admisă exigente folosire si     INCI aplicare în produsul precauţiile care                            cosmetic finit trebuie menţionate                                                            pe eticheta──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1a Acid boric, a) Talcuri a) 5% (exprimat a) a) 1.A nu se utiliza   boraţi şi în acid boric 1. Nu se folo- pentru igiena copii-   tetraborati masa/masa) sesc în produse lor sub 3 ani                                            pentru copiii 2.A nu se utiliza pe                                            sub 3 ani pielea descuamata                                            2. Nu se folo- sau iritata                                            sesc pentru                                            pielea descua-                                            mata sau iri-                                            tata dacă con-                                            centratia de                                            borat solubil                                            liber depăşeşte                                            1,5% (exprimat                                            în acid boric                                            masa/masa)                 b) Produse b) 0,1% (expri- b) b)                    pentru mat în acid 1. Nu se folo- 1. A nu se inghiti                    igiena boric masa/ sesc în produse 2. A nu se utiliza                    bucala masa) pentru copiii pentru igiena                                            sub 3 ani copiilor sub 3 ani                 c) Alte c) 3% (expri- c) c)                   produse mat în acid 1. Nu se folo- 1. A nu se utiliza                   (cu ex- boric masa/ sesc în produse pentru igiena                   ceptia masa) pentru copiii copiilor sub 3 ani                   produse- sub 3 ani 2. A nu se utiliza                   lor pen- 2. Nu se folo- pe pielea descua-                   tru baie sesc pentru mata sau iritata                   şi pentru pielea descua-                   ondularea mata sau irita-                   părului) ta dacă concen-                                            tratia de borat                                            solubil liber                                            depăşeşte 1,5%                                            (exprimat în                                            acid boric                                            masa/masa)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1b Tetraboratii a) prepa- 18% (exprimat 1. Nu se folo- a) Nu se folosesc la                 rate pen- în masa/masa sesc în produse baia copiilor sub                 tru baie acid boric) pentru copiii 3 ani                                            sub 3 ani                 b) produse 8%(exprimat în b) A se clati bine                 pentru masa/masa acid                 ondularea boric)                 părului──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2 Acid a) produse a), b), şi c) a) Conţine tiogli-   tioglicolic pentru În modul de colat   şi sărurile ondularea utilizare - A se urma instruc-   lui şi descre- redactat tructiunile de                 tirea în limba utilizare                 părului - 8% la utili- naţionala sau - A nu se lasa la                 - uz zare pH 7-9,5 oficială tre- indemana                 general buie să se copiilor                                            înscrie în mod - Numai pentru uz                                            obligatoriu: profesional                 - uz pro- - 11% la utili- - A se evita                 fesional zare pH 7-9,5 contactul cu                                            ochii                            - 5% la utili- - în caz de b) şi c)                 b) depila- zare pH 7-12,7 contact cu - Conţine tiogli-                  toare ochii a se colat                            - 2% la utili- spala imediat - A se urma instuc-                            zare pH 7-9,5 şi abundent tiunile de utilizare                 c) Alte Procentele sunt cu apa şi a - A nu se lasa la                 produse de calculate în se consulta indemana copiilor                 îngrijire acid specialistul                 a părului, tioglicolic - a se purta                 care se mănuşi de                 indepar- protecţie                 teaza după [numai                 aplicare pentru a)                                            şi c)]──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3 Esterii aci- produse - Conţine tiogli-   dului tiogli- pentru În modul de colat   colic ondularea utilizare - A se urma instruc-                 şi descre- redactat tructiunile de                 tirea în limba utilizare                 părului - 8% la utili- naţionala sau - A nu se lasa la                 - uz zare pH 6-9,5 oficială tre- indemana                 general buie să se copiilor                                            înscrie în mod                                            obligatoriu:                 - uz pro- - 11% la utili- - în contact cu - Numai pentru uz                 fesional zare pH 6-9,5 pielea, poate profesional                            Procentele determina o                            sunt calculate sensibilizare                            în acid tio- - A se evita                            glicolic contactul cu                                            ochii                                            - în caz de                                            contact cu                                            ochii a se                                            spala imediat                                            şi abundent                                            cu apa şi a                                            se consulta                                            specialistul                                            - a se purta                                            mănuşi de                                            protecţie──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4 Acid Produse 5% Numai pentru uz   oxalic, pentru profesional   esterii şi îngrijirea   sărurile părului   alcaline   ale acestuia──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5 Amoniac 6% calculat în Peste 2 % conţine                            amoniac amoniac──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6 Tosiclor- 0,2 %   amida   sodica*)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7 Clorati ai a)Paste a) 5%   metalelor de dinţi b) 3%   alcaline b) Alte                 utilizări──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8 Diclorme- 35% (în amestec 0,2% conţinut maxim   tan cu 1,1,1-tri- ca impuritate                            cloretan                            concentraţia                            totală să nu                            depăşească                            35%)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 9 m- şi p- Oxidanţi 6% calculat ca a) - Poate cauza   Fenilen- ai agen- baza libera reacţii alergice   diamine, tilor de - Conţine   derivaţii N- colorare fenilendiamine   substituiti din vopse-   şi sărurile lele de   lor; par:   derivaţii N- a) uz - A nu se folosi la   substituiti general vopsirea genelor   ai o- şi sprâncenelor   fenilen- b) uz pro- b) - Numai pentru   diamina fesional uz profesional   (1), cu - Conţine   excepţia fenilendiamine   acelor - Poate cauza   derivaţi reacţii alergice   cuprinşi în - A se utiliza   alte părţi mănuşi protectoare   ale   prezentei   anexe────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 Metilfeni- Oxidanţi 10 % calculat a)   lendiamine, ai agenţi- ca baza libera - Poate cauza   derivaţii lor de reacţii alergice   N- colorare - Conţine   substituiti din vopse- fenilendiamine   şi sărurile lele de   lor (1), cu a) uz - A nu se folosi la   excepţia general vopsirea genelor   substanţei şi sprâncenelor   menţionate b) uz pro- b) - Numai pentru   la nr. 272 fesional uz profesional   din anexa - Conţine   nr. 1 fenilendiamine                                                            - Poate cauza                                                            reacţii alergice                                                            A se utiliza mănuşi                                                            protectoare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────11 Diclorofen*) 0,5 % Conţine diclorofen────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12 Diamino- Oxidanţi 10 % calculat a)   fenoli (1) ai agenţi- ca baza libera - Poate cauza                 lor de reacţii alergice                 colorare - Conţine diamino-                 din vopse- fenoli                 lele de                 par:                 (a) uz - A nu se folosi la                 general vopsirea genelor                                                            şi sprâncenelor                 (b) uz b) - Numai pentru                 profesio- uz profesional                 nal - Conţine diamino-                                                            fenoli                                                            - Poate cauza                                                            reacţii alergice                                                            - A se utiliza                                                            mănuşi protectoare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────13 Peroxid de a) Prepa- 12% [H(2)O(2)] a), b) şi c)   hidrogen şi rate pen- (40% volume) - Conţin peroxid de   alţi tru ingri- prezent sau hidrogen   compuşi jirea eliberat - A se evita con-   sau părului tactul cu ochii   amestecuri b) Prepa- 4% [H(2)O(2)] - A se clati ochii   ce rate pen- prezent şi imediat după ce au   eliberează tru ingri- eliberat venit în contact   peroxid de jirea întâmplător cu   hidrogen, pielii produsul   inclusiv c) Prepa- 2% [H(2)O(2)] a)   peroxid de rate pen- prezent şi - A se purta mănuşi   carbamida tru inta- eliberat de protecţie   şi peroxid rirea   de zinc unghiilor                 d) Produse 0,1% [H(2)O(2)]                 pentru prezent sau                 igiena eliberat                 bucala────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────14 Formalde- Intaritor 5% calculat ca A se proteja   hida pentru formaldehida cuticulele cu                 unghii grăsime sau ulei                                                            Conţine                                                            formaldehida                                                            (2)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────15 Hidrochi- a) Oxidant 0,3% a)   nona (2) pentru - 1. A nu se utiliza                 agenţii pentru vopsirea                 de colo- genelor si                 rare din sprâncenelor                 vopselele                 de par                 1. - uz - A se clati ochii                 general imediat în cazul                                                            contactului acestora                                                            cu produsul                 2. - uz - Conţine                 profesional hidrochinona                                                            - 2. - Numai pentru                                                            uz profesional                 b) agenţii 0,3 % - A se clati ochii                 pentru imediat în cazul                 albirea contactului acestora                 localizata cu produsul                 a pielii - Conţine                                                            hidrochinona                                                            b)                                                            - Conţine                                                            hidrochinona                                                            - A se evita con-                                                            tactul cu ochii                                                            - A se aplica pe                                                            suprafeţe mici                                                            - A se întrerupe                                                            utilizarea în cazul                                                            apariţiei                                                            iritatiilor                                                            - A nu se utiliza                                                            pentru copii sub                                                            12 ani────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 Hidroxid a) solvent a) 5% în greu- a)   de potasiu pentru tate (4) - Conţine alcalii   sau de cuticula - A se evita   sodiu unghiilor contactul cu ochii                                                            - Poate cauza                                                            orbirea                                                            - A nu se lasa la                                                            indemana copiilor                 b) Inta- b)                 ritor b) 1. Conţine                 pentru par alcalii                 1. Uz 2% în greu- - A se evita                 general tate (4) contactul cu ochii                                                            - Poate cauza                                                            orbirea                                                            - A nu se lasa la                                                            indemana copiilor                 2. Uz pro- 2. 4,5% în                 fesional greutate (4) 2. Numai pentru uz                                                            profesional                                                            - A se evita                                                            contactul cu ochii                                                            - Poate cauza                                                            orbirea                 c) Agent c) până la                 de ajus- pH 12,7 c), d)                 tare a pH- - A nu se lasa la                 depila- indemana copiilor                 toare d) până la pH 11 - A se evita                 Alte uti- contactul cu ochii                 lizari ca                 agent de                 ajustare                 a pH────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────17 Hidroxid a) Inta- a) a) 1 - Conţine   de litiu taritor alcalii                 pentru par - A se evita                                                            contactul cu ochii                                                            - Poate cauza                                                            orbirea                 1. Uz 1. 2% în greu- - A nu se lasa la                 general tate (4) indemana copiilor                 2. Uz pro- 2. 4,5% în greu- 2. Numai pentru uz                 fesional tate (4) profesional                                                            - A se evita                                                            contactul cu ochii                                                            - Poate cauza                                                            orbirea                 b)Agent de b) Valoarea pH                 reglare a nu trebuie să                 pH-lui - depăşească 12,7                 pentru                 produsele b) Conţine alcalii                 destinate - A nu se lasa la                 epilarii indemana copiilor                                                            - Poate cauza                                                            orbirea                 c) Alte c) Valoarea pH                 utilizări - nu trebuie să                 pentru depăşească 11                 reglarea                 pH-ului                 (doar                 pentru                 produsele                 de                 spălare)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────18 Hidroxid a) Întări- a) 7% în greu- a) Conţine alcalii   de calciu tor pentru tate hidroxid - A se evita                 par, con- de calciu contactul cu ochii                 ţinând 2 - Poate cauza                 componente: orbirea                 hidroxid - A nu se lasa la                 de calciu indemana copiilor                 şi sare de                 guanidina                 b) Agent de b) Valoarea pH b) Conţine alcalii                 reglare a nu trebuie să - A se evita                 pH-ului depăşească 12,7 contactul cu ochii                 pentru - Poate cauza                 produsele orbirea                 destinate - A nu se lasa la                 epilarii indemana copiilor                 c) Alte c) Valoarea pH                 utilizări- nu trebuie să                 (reglarea depăşească 11                 pH-lui,                 adjuvant în                 procesul de                 fabricaţie)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 α-Naftol şi Agent de 2,0 % În combinaţie - Poate cauza   sărurile colorare de peroxidul reacţie alergică   sale pentru de hidrogen                 vopselele concentraţia                 de par maxim permisă                                            pe aplicare                                            este de 1,0%────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────20 Nitrit de Antioxi- 0,2% A nu se utiliza   sodiu dant cu amine                                            secundare                                            si/sau terţiare                                            sau cu alte                                            substanţe                                            generatoare de                                            nitrozamine────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────21 Nitrometan Antioxi- 0,3%                 dant────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────22 Fenol şi Săpunuri 1% calculat în - Conţine fenol   sărurile şi fenol   sale sampoane   alcaline────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────23 Chinina şi a)Sampoane b) 0,5% calculat   sărurile ca baza chinina   sale c) 0,2% calculat                 b)Lotiuni ca baza chinina                 pentru par────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────24 Rezorcinol a) Oxidant 5% a)   (2) al agenţi- 1. Conţine                 lor de rezorcinol                 colorare - A se clati bine                 din vopse- parul după aplicare                 lele de - A nu se utiliza                 par la vopsirea genelor                 1. Uz şi sprâncenelor                 general - A se clati ochii                 1. Uz pro- imediat în cazul                 fesional contactului acestora                                                            cu produsul                 b) Lotiuni 2.- Numai pentru uz                 pentru par profesional                 şi sampoane 0,5% - Conţine rezorcinol                                                            - A se clati ochii                                                            imediat în cazul                                                            contactului                                                            acestora cu produsul                                                            b) Conţine                                                            rezorcinol────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────25 a) Sulfuri a)Depila- a) 2% calculat a) A nu se lasa la   alcaline toare ca sulf pH indemana copiilor                             până la 12,7                            b) 6% calculat A se evita contactul                             ca sulf pH cu ochii                             până la 12,7   b) Sulfuri b) Depila- b) A nu se lasa la   alcalino- toare indemana copiilor   pământoase A se evita                                                            contactul cu ochii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────26 Săruri de 1% calculat în   zinc solubile zinc   în apa, cu   excepţia   4-Hidroxi-   benzenului   sulfonatului   de zinc şi a   piritiona-   tului de zinc────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────27 4-Hidroxi- Deodorante, 6% calculat - A se evita   benzen antiper- ca % din contactul cu ochii   sulfonat de spirante, substanta   zinc lotiuni activa                 astringente────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────28 Monofluor- Produse 0,15% calculat Conţine   fosfat de pentru ca F monofluorfosfat   amoniu igiena În amestec cu de amoniu                 bucala alţi compuşi                            fluorurati                            admişi de                            aceasta anexa                            concentraţia                            în F total nu                            trebuie să                            depăşească                            0,15%────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────29 Monofluor- Produse 0,15% calculat Conţine   fosfat de pentru ca F monofluorfosfat   sodiu igiena În amestec cu de sodiu                 bucala alţi compuşi                            fluorurati                            admişi de                            aceasta anexa                            concentraţia                            în F total nu                            trebuie să                            depăşească                            0,15%────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────30 Monofluor- Produse 0,15% calculat Conţine   fosfat de pentru ca F monofluorfosfat   potasiu igiena În amestec cu de potasiu                 bucala alţi compuşi                            fluorurati                            admişi de                            aceasta anexa                            concentraţia                            în F total nu                            trebuie să                            depăşească                            0,15%────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────31 Monofluor- Produse 0,15% calculat Conţine   fosfat de pentru ca F monofluorfosfat   calciu igiena În amestec cu de calciu                 bucala alţi compuşi                            fluorurati                            admişi de                            aceasta anexa                            concentraţia                            în F total nu                            trebuie să                            depăşească                            0,15%────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────32 Fluorura Produse 0,15% calculat Conţine   de calciu pentru ca F fluorura de calciu                 igiena În amestec cu                 bucala alţi compuşi                            fluorurati                            admişi de                            aceasta anexa                            concentraţia                            în F total nu                            trebuie să                            depăşească                            0,15%────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────33 Fluorura Produse 0,15% calculat Conţine   de sodiu pentru ca F fluorura de sodiu                 igiena În amestec cu                 bucala alţi compuşi                            fluorurati                            admişi de                            aceasta anexa                            concentraţia                            în F total nu                            trebuie să                            depăşească                            0,15%────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────34 Fluorura Produse 0,15% calculat Conţine   de potasiu pentru ca F fluorura de potasiu                 igiena În amestec cu                 bucala alţi compuşi                            fluorurati                            admişi de                            aceasta anexa                            concentraţia                            în F total nu                            trebuie să                            depăşească                            0,15%────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────35 Fluorura Produse 0,15% calculat Conţine fluorura   de pentru ca F de amoniu   amoniu igiena În amestec cu                 bucala alţi compuşi                            fluorurati                            admişi de                            aceasta anexa                            concentraţia                            în F total nu                            trebuie să                            depăşească                            0,15%────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────36 Fluorura Produse 0,15% calculat Conţine fluorura   de pentru ca F de aluminiu   aluminiu igiena În amestec cu                 bucala alţi compuşi                            fluorurati                            admişi de                            aceasta anexa                            concentraţia                            în F total nu                            trebuie să                            depăşească                            0,15%────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────37 Fluorura Produse 0,15% calculat Conţine fluorura   stanoasa pentru ca F stanoasa                 igiena În amestec cu                 bucala alţi compuşi                            fluorurati                            admişi de                            aceasta anexa                            concentraţia                            în F total nu                            trebuie să                            depăşească                            0,15%────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────38 Fluorura Produse 0,15% calculat Conţine fluorura   de pentru ca F de hexadecil amoniu   hexadecil igiena În amestec cu   amoniu bucala alţi compuşi                            fluorurati                            admişi de                            aceasta anexa                            concentraţia                            în F total nu                            trebuie să                            depăşească                            0,15%────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────39 Difluorura Produse 0,15% calculat Conţine difluorura   de 3-(N- pentru ca F de 3-(N-hexadecil-   hexadecil- igiena În amestec cu N-2-hidroxietil-   N-2- bucala alţi compuşi amoniu) propil   hidroxietil- fluorurati bis(2-hidroxietil)   amoniu) admişi de amoniu   propil aceasta anexa   bis(2- concentraţia   hidroxietil) în F total nu   amoniu trebuie să                            depăşească                            0,15%────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────40 Dihidrofluo- Produse 0,15% calculat Conţine dihidro-   rura de pentru ca F fluorura de   N,N',N'- igiena În amestec cu N,N',N'-   tris(poli- bucala alţi compuşi tris(polioxietilen)   oxietilen)- fluorurati -N-hexadecilpropi-   N-hexadecil- admişi de len-diamina   propilen- aceasta anexa   diamina concentraţia                            în F total nu                            trebuie să                            depăşească                            0,15%────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────41 Fluorura Produse 0,15% calculat Conţine fluorura de   de pentru ca F octadecenilamoniu   octadece- igiena În amestec cu   nilamoniu bucala alţi compuşi                            fluorurati                            admişi de                            aceasta anexa                            concentraţia                            în F total nu                            trebuie să                            depăşească                            0,15%────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────42 Fluor- Produse 0,15% calculat Conţine fluorsilicat   silicat de pentru ca F de sodiu   sodiu igiena În amestec cu                 bucala alţi compuşi                            fluorurati                            admişi de                            aceasta anexa                            concentraţia                            în F total nu                            trebuie să                            depăşească                            0,15%────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────43 Fluor- Produse 0,15% calculat Conţine fluorsilicat   silicat de pentru ca F de potasiu   potasiu igiena În amestec cu                 bucala alţi compuşi                            fluorurati                            admişi de                            aceasta anexa                            concentraţia                            în F total nu                            trebuie să                            depăşească                            0,15%────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────44 Fluor- Produse 0,15% calculat Conţine fluorsilicat   silicat de pentru ca F de amoniu   amoniu igiena În amestec cu                 bucala alţi compuşi                            fluorurati                            admişi de                            aceasta anexa                            concentraţia                            în F total nu                            trebuie să                            depăşească                            0,15%────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────45 Fluor- Produse 0,15% calculat Conţine fluorsilicat   silicat de pentru ca F de magneziu   magneziu igiena În amestec cu                 bucala alţi compuşi                            fluorurati                            admişi de                            aceasta anexa                            concentraţia                            în F total nu                            trebuie să                            depăşească                            0,15%────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────46 1,3- a) Prepa- a) Până la 2% a) Interzis în Conţine 1,3-   Bis(hidroxi rate pentru aerosoli bis(hidroximetil)   metil) îngrijirea (spray) imidazolin-2-tiona   imidazolin- părului   2-tiona b) Prepa- b) Până la 2% b) pH-ul produ-                 rate pentru sului la apli-                 îngrijirea care trebuie                 unghiilor să fie mai mic                                            de 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────47 Alcool Solvenţi,   benzilic parfumuri                 şi arome────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────48 6-Metil Produse 0,003%   cumarina pentru                 igiena                 bucala────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────49 Fluorhidrat Produse 0,15% calculat Conţine fluorhidrat   de pentru ca F de nicometanol   nicometanol igiena În amestec cu                 bucala alţi compuşi                            fluorurati                            admişi de                            aceasta anexa                            concentraţia                            în F total nu                            trebuie să                            depăşească                            0,15%────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────50 Hidroxi- Antiper- 20% ca hidroxi- 1. Raportul A nu se aplica pe   cloruri de spirante clorura de alu- numărului de pielea iritata sau   aluminiu şi miniu şi zir- atomi aluminiu/ ranita   zirconiu coniu /zirconiu   AlxZr(OH)y 5,4% zirconiu trebuie să fie   Cl(z) şi între 2 şi 10   complecsii 2. Raportul   lor cu numărului de   glicina atomi                                            (aluminiu+                                            3. zirconiu)/clor                                            trebuie să fie                                            între 0,9 şi 2,1                                            4. Interzis în                                            sisteme cu                                            aerosoli                                            (spray)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────51 Azotat de Numai pen- 4% - Conţine azotat de   argint tru produse argint                 destinate - A se clati ochii                 colorării imediat în cazul                 genelor şi contactului acestora                 spancenelor cu produsul────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────52 Disulfura Sampoane 1% - Conţine disulfura   de seleniu antima- de seleniu                 treata - A se evita                                                            contactul cu ochii                                                            sau cu pielea ranita────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────53 8-Hidroxi- Agent sta- 0,3% calculat   chinolina bilizant ca baza   şi sulfatul al apei   sau oxigenate                 în prepa-                 ratele                 pentru                 îngrijirea                 părului ce                 se indepar-                 teaza prin                 clatire                 Preparate 0,03 % calculat                 care nu se ca baza                 îndepărtează                 prin clatire────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────54 Metanol Denaturant 5% calculat ca                 pentru % din etanol si                 etanol şi izopropanol                 izopropanol────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────55 Acid a) Prepa- a) 1,5% exprimat   etidronic şi rate de în acid etidronic   sărurile îngrijirea   sale (acid părului   1-hidroxi- b)săpunuri b) 2% exprimat   etilen în acid etidronic   difosfonic)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────56 1-Fenoxi- Numai pen- 2% Ca şi conservant   propan-2-ol tru produ- (vezi anexa nr.2                 sele care lista D, nr.                 se indepar- crt. 42)                 teaza prin                 clatire                 Interzis în                 produsele                 de igiena                 bucala────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────57 Acetat de Numai pen- 0,6% calculat - A nu se lasa la   plumb tru vopse- ca plumb indemana copiilor                 lele de par - A se evita                                                            contactul cu ochii                                                            - A se spala pe                                                            mâini după                                                            utilizare                                                            - Conţine acetat                                                            de plumb                                                            - A nu se utiliza                                                            la vopsirea genelor,                                                            sprâncenelor sau                                                            mustatei                                                            - În cazul apariţiei                                                            iritatiei, se                                                            întrerupe utilizarea────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────58 Fluorura de Produse 0,15% calculat Conţine fluorura   magneziu pentru ca F de magneziu                 igiena În amestec cu                 bucala alţi compuşi                            fluorurati                            admişi de                            aceasta anexa                            concentraţia                            în F total nu                            trebuie să                            depăşească                            0,15%────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────59 Clorura de a) Paste a)3,5% calculat Conţine clorura de   strontiu de dinţi în strontiu. În strontiu   hexahidrat amestec cu alţi Nu este recomandată                            compuşi de utilizarea în mod                            strontiu admişi frecvent de către                            concentraţia copii                            maxima în                            strontiu nu                            trebuie să                            depăşească                            valoarea de 3,5%                 b) Şampon b) 2,1% calculat                 şi produ- în strontiu. În                 se pentru amestec cu alţi                 îngrijirea compuşi de                 fetei strontiu admişi,                            concentrantia                            maxima în                            strontiu nu                            trebuie să                            depăşească 2,1%.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────60 Acetat de Paste 3,5% calculat Conţine acetat de   strontiu de dinţi în strontiu. În strontiu   hemihidrat amestec cu alţi Nu este recomandată                            compuşi de utilizarea în mod                            strontiu admişi frecvent de către                            concentraţia copii                            maxima în                            strontiu nu                            trebuie să                            depăşească                            valoarea de 3,5%────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────61 Talc: a) Produse a) a se tine departe   silicat de sub forma de nasul şi gura   magneziu de pudra copilului   hidrat destinate                 copiilor                 sub 3 ani                 b) Alte                 produse────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────62 Dialcanol- Conţinut maxim - A nu se uti-   amidele de în dialcano- liza cu sisteme   acizi graşi lamina: 0,5% nitrozante                                            - Conţinut maxim                                            în dialcanolamina                                            5% (în cazul                                            materiilor prime)                                            - Conţinut maxim                                            în N-                                            nitrozoalcanol-                                            amina: 50 мg/kg                                            - A se păstra în                                            containere fără                                            nitriti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────63 Mono- Conţinut maxim - A nu se uti-   alcanol- în dialcanol- liza cu sisteme   amine amina 0,5% nitrozante                                            Puritate minima:                                            99%                                            - Conţinut maxim                                            în alcanolamine                                            secundare:                                            0,5% (în cazul                                            materiilor prime)                                            - Conţinut maxim                                            în N-                                            nitrozoalcanol-                                            amina: 50 мg/kg                                            - A se păstra în                                            containere fără                                            nitriti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────64 Trialcano- a) Produse 2,5% - A nu se uti-   amine care nu se liza cu sisteme                 indepar- nitrozante                 teaza prin Puritate minima:                 clatire 99%                 b) Alte - Conţinut maxim                 produse în alcanolamine                                            secundare:                                            0,5% (în cazul                                            materiilor prime)                                            - Conţinut maxim                                            în N-                                            nitrozoalcanol-                                            amina: 50 мg/kg                                            - A se păstra în                                            containere fără                                            nitriti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────65 Hidroxid de Agent de 3,5% calculat - A nu se lasa la   strontiu reglare a ca strontiu la indemana copiilor                 pH-ului în utilizare până - A se evita                 produsele la pH 12,7 contactul cu ochii                 destinate                 epilarii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────66 Peroxid de Preparate 4,5% calculat - A se evita   strontiu de uz pro- ca strontiu contactul cu ochii                 fesional, la utilizare - A se clati imediat                 destinate ochii în cazul                 îngrijirii contactului acestora                 părului cu produsul                 care se - Numai pentru uz                 indepar- profesional                 teaza prin - A se purta                 clatire mănuşi protectoare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────67 Clorura, a) Produse a) 3% (exprimat a) În produsul a) A se evita   bromura şi pentru în clorura de finit, contactul cu ochii   zaharinatul îngrijirea benzalconiu) concentraţiile   de părului de clorura,   benzalconiu care se bromura si                 elimina zaharinat de                 prin benzalconiu                 clatire cu lanţul                                            alchil egal                 b) Alte b) 0,1% (expri- sau mai mic b) A se evita                 produse mat în clorura de C(14) nu contactul cu ochii                            de trebuie să                            benzalconiu) depăşească                                            0,1% (expri-                                            mate în                                            clorura de                                            benzalconiu)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────68 Poliacril- a) Produse a) Conţinut   amide pentru maxim de                 îngrijirea acrilamida                 corpului reziduala este                                            de 0,1 mg/kg                 b) Alte                 produse                 cosmetice b) Conţinut                                            maxim de                                            acrilamida                                            reziduala este                                            de 0,5 mg/kg──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── (1) aceste substanţe pot fi folosite singure sau în combinaţie, dar suma concentraţiilor în produsul cosmetic, exprimată în raport cu nivelul maxim autorizat pentru fiecare dintre ele, nu trebuie să depăşească valoarea 1. (2) aceste substanţe pot fi folosite singure sau în combinaţie, dar suma concentraţiilor în produsul cosmetic, exprimată în raport cu nivelul maxim autorizat pentru fiecare dintre ele, nu trebuie să depăşească valoarea 2. (3) Numai în cazul în care concentraţia este mai mare de 0,05% (4) Cantitatea de hidroxid de sodiu, de potasiu sau de litiu este expimata în greutate ca hidroxid de sodiu. În cazul amestecurilor, suma nu va depăşi valoarea limita din coloana 4  +  Anexa 3                                   LISTA                      substanţelor admise provizoriu───────────────┬───────────────────────────────────────────┬────────────┬───────Nr.Substanta/ │ Restricţii │Condiţiile │ Datac Denumirea ├───────────────────┬───────┬───────────────┤de folosire │până lar INCI │Domeniul de │Concen-│Alte limitări │si precau- │caret │aplicare │tratia │exigente │tiile care │este               │ │maxima │ │trebuie men-│permisă               │ │admisă │ │tionate pe │               │ │în pro-│ │eticheta │               │ │dusul │ │ │               │ │cosme- │ │ │               │ │tic │ │ │               │ │finit │ │ │               │ │ │ │ │               │ │ │ │ │───────────────┴───────────────────┴───────┴───────────────┴────────────┴──────1 Basic Blue 7 Neoxidant pentru 0,2% Poate cauza 30.09.                agenţii de colorare reacţie 2004                din vopselele de alergică                par───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2 2-Amino-3- a)0xidant pentru a)3,0% În combinaţie a)b)Poate 30.09.   nitro-fenol agenţii de colorare cu peroxidul de cauza 2004   şi sărurile din vopselele de hidrogen reacţie   sale par concentraţia alergică                b) Neoxidant b)3,0% maxim admisă                pentru agenţii de pe aplicare                colorare din este 1,5%                vopselele de par───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3 4-Amino-3- a)Oxidant pentru a)3,0% În combinaţie a) b) Poate 30.09.   nitro-fenol agenţii de colorare cu peroxidul cauza 2004   şi sărurile din vopselele de de hidrogen reacţie   sale par concentraţia alergică                b) Neoxidant b)3,0% maxim admisă                pentru agenţii de pe aplicare                colorare din este 1,5%                vopselele de par───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────4 2,7-Nafta- Oxidant pentru 1,0% În combinaţie cu 30.09.   lendiol şi agenţii de colorare peroxidul de 2004   sărurile din vopselele de hidrogen   sale par concentraţia                                            maxim admisă                                            pe aplicare                                            este 0,5%───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5 m-Aminofenol Oxidant pentru 2,0 % În combinaţie Poate cauza 30.09.   şi sărurile agenţii de colorare cu peroxidul reacţie 2004   sale din vopselele de de hidrogen alergică                par concentraţia                                            maxim admisă                                            pe aplicare                                            este 1,0%───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────6 2,6-Dihidro- Oxidant pentru 2,0% În combinaţie Poate cauza 30.09.   xi agenţii de colorare cu peroxidul reacţie 2004   3,4-dimetil- din vopselele de de hidrogen alergică   piridina par concentraţia   şi sărurile maxim admisă   sale pe aplicare                                            este 1,0%───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────7 4-Hidroxi- a)Oxidant pentru a)5,2 % În combinaţie a) b) Poate 30.09.   propilami- agenţii de colorare cu peroxidul cauza 2004   no-3- din vopselele de de hidrogen reacţie   nitrofenol par concentraţia alergică   şi sărurile b) Neoxidant b)2,6% maxim admisă   sale pentru agenţii de pe aplicare                colorare din este 2,6%                vopselele de par───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────8 6-Nitro-2,5- Neoxidant pentru 3,0 % Poate cauza 30.09.   piridinamina agenţii de colorare reacţie 2004   şi sărurile din vopselele de alergică   sale par───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────9 HC Blue a) Oxidant pentru a)3,0% a) b) Poate 30.09.   no.11 şi agenţii de colorare În combinaţie cauza 2004   sărurile din vopselele de cu peroxidul reacţie   sale par de hidrogen alergică                b) Neoxidant b)2,0% concentraţia                pentru agenţii de maxim admisă                colorare din pe aplicare                vopselele de par este 1,5%───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 Hidroxietil- a)Oxidant pentru a)2,0% a) b) Poate 30.09.   2- nitro-p- agenţii de colorare În combinaţie cauza 2004   toluidina din vopselele de cu peroxidul reacţie   şi sărurile par de hidrogen alergică   sale b) Neoxidant b)2,0% concentraţia                pentru agenţii de maxim admisă                colorare din pe aplicare                vopselele de par este 1,0%───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────11 Acid a) Oxidant pentru a)3,0% a) b) Poate 30.09.   2- agenţii de colorare În combinaţie cauza 2004   hidroxietil- din vopselele de cu peroxidul reacţie   picra mic par de hidrogen alergică   şi sărurile b) Neoxidant b)2,0% concentraţia   sale pentru agenţii de maxim admisă                colorare din pe aplicare                vopselele de par este 1,5%───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12 p-Metilamino Oxidant pentru 3,0 % În combinaţie Poate cauza 30.09.   fenol şi agenţii de colorare cu peroxidul reacţie 2004   sărurile din vopselele de de hidrogen alergică   sale par concentraţia                                            maxim admisă                                            pe aplicare                                            este 1,5%───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────13 2,4-Diamino- Oxidant pentru 3,0 % În combinaţie Poate cauza 30.09.   5- metil- agenţii de colorare cu peroxidul reacţie 2004   fenoxietanol din vopselele de de hidrogen alergică   şi sărurile par concentraţia   sale maxim admisă                                            pe aplicare                                            este 1,5%───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────14 HC Violet Neoxidant pentru 2,0 % 30.09.   no.2 agenţii de colorare 2004                din vopselele de                par───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────15 Hidroxietil- Neoxidant pentru 3,0 % Poate cauza 30.09.   2,6-dini- agenţii de colorare reacţie 2004   tro-p-anisi- din vopselele de alergică   dina şi par   sărurile   sale───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 HC BlueNo.12 a)Oxidant pentru a)1,5% În combinaţie a) b) Poate 30.09.   şi sărurile agenţii de colorare cu peroxidul cauza 2004   sale din vopselele de de hidrogen reacţie                par concentraţia alergică                b) Neoxidant b)1,5% maxim admisă                pentru agenţii de pe aplicare                colorare din este 0,75%                vopselele de par───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────17 2,4-Diamino- Oxidant pentru 2,0 % În combinaţie Poate cauza 30.09.   5-metilfe- agenţii de colorare cu peroxidul reacţie 2004   netol şi din vopselele de de hidrogen alergică   sărurile par concentraţia   sale maxim admisă                                            pe aplicare                                            este 1,0%───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────18 l,3-Bis-(2,4 Oxidant pentru 2,0 % În combinaţie Poate cauza 30.09.   diaminofenoxi)agenţii de colorare cu peroxidul reacţie 2004   propan şi din vopselele de de hidrogen alergică   sărurile par concentraţia   sale maxim admisă                                            pe aplicare                                            este 1,0%───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 3-Amino-2,4- Oxidant pentru 2,0 % În combinaţie Poate cauza 30.09.   diclorfenol agenţii de colorare cu peroxidul reacţie 2004   şi sărurile din vopselele de de hidrogen alergică   sale par concentraţia                                            maxim admisă                                            pe aplicare                                            este 1,0%───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────20 Fenil metil Oxidant pentru 0,5 % În combinaţie cu 30.09.   pirazolona agenţii de colorare peroxidul de 2004   şi sărurile din vopselele de hidrogen   sale par concentraţia                                            maxim admisă                                            pe aplicare                                            este 0,25%───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────21 2-Metil-5- Oxidant pentru 2,0 % În combinaţie Poate cauza 30.09.   hidroxietil- agenţii de colorare cu peroxidul reacţie 2004   aminofenol din vopselele de de hidrogen alergică   şi sărurile par concentraţia   sale maxim admisă                                            pe aplicare                                            este 1,0%───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────22 Hidroxibenzo-Oxidant pentru 2,0 % În combinaţie Poate cauza 30.09.   morfolina agenţii de colorare cu peroxidul reacţie 2004   şi sărurile din vopselele de de hidrogen alergică   sale par concentraţia                                            maxim admisă                                            pe aplicare                                            este 1,0%───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────23 1,7-Naftalen-Oxidant pentru 1,0 % În combinaţie Poate cauza 30.09.   diol agenţii de colorare cu peroxidul reacţie 2004                din vopselele de de hidrogen alergică                par concentraţia                                            maxim admisă                                            pe aplicare                                            este 0,5%───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────24 HC Yellow Neoxidant pentru 0,2% 30.09.   No. 10 şi agenţii de colorare 2004   sărurile din vopselele de   sale par───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────25 2,6-Dimetoxi-Oxidant pentru 0,5 % În combinaţie Poate cauza 30.09.   3,5- agenţii de colorare cu peroxidul reacţie 2004   piridin- din vopselele de de hidrogen alergică   diamina şi par concentraţia   sărurile maxim admisă   sale pe aplicare                                            este 0,25%───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────26 HC Orange Neoxidant pentru 1,0% 30.09.   No. 2 şi agenţii de colorare 2004   sărurile din vopselele de   sale par───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────27 HC Violet a) Oxidant pentru a)0,5% În combinaţie 30.09.   No. 1 şi agenţii de colorare cu peroxidul 2004   sărurile din vopselele de de hidrogen   sale par concentraţia                b) Neoxidant b)0,5% maxim admisă                pentru agenţii de pe aplicare                colorare din este 0,25%                vopselele de par───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────28 3-Metilamino-Neoxidant pentru 1,0% 30.09.   -4-nitro- agenţii de colorare 2004   fenoxietanol din vopselele de   şi sărurile par   sale───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────29 2-Hidroxi- Neoxidant pentru 1,0% 30.09.   etilamino-5- agenţii de colorare 2004   nitro-anisol din vopselele de   şi sărurile par   sale───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────30 2-Clor-5- a) Oxidant pentru a)2,0% În combinaţie cu 30.09.   nitro- N- agenţii de colorare peroxidul de 2004   hidroxietil- din vopselele de hidrogen   p-fenilen- par concentraţia   diamina şi b) Neoxidant b)1,0% maxim admisă   sărurile pentru agenţii de pe aplicare   sale colorare din este 1,0%                vopselele de par───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────31 HC Red No.13 a) Oxidant pentru a)2,5% În combinaţie cu 30.09.   şi sărurile agenţii de colorare peroxidul de 2004   sale din vopselele de hidrogen                par concentraţia                b) Neoxidant b)2,5% maxim admisă                pentru agenţii de pe aplicare                colorare din este 1,25%                vopselele de par───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────32 1,5-Naftalen-Oxidant pentru 1,0 % În combinaţie cu 30.09.   diol şi agenţii de colorare peroxidul de 2004   sărurile din vopselele de hidrogen   sale par concentraţia                                            maxim admisă                                            pe aplicare                                            este 0,5%───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────33 Hidroxipro- Oxidant pentru 3,0 % În combinaţie Poate cauza 30.09.   pil bis(N- agenţii de colorare cu peroxidul reacţie 2004   hidroxietil- din vopselele de de hidrogen alergică   p-fenilen- par concentraţia   diamina)si maxim admisă   sărurile pe aplicare   sale este 1,5%───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────34 o-Aminofenol Oxidant pentru 2,0 % În combinaţie cu 30.09.   şi sărurile agenţii de colorare peroxidul de 2004   sale din vopselele de hidrogen                par concentraţia                                            maxim admisă                                            pe aplicare                                            este 1,0%───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────35 4-Amino-2- Oxidant pentru 3,0 % În combinaţie cu 30.09.   hidroxito- agenţii de colorare peroxidul de 2004   luen şi din vopselele de hidrogen   sărurile par concentraţia   sale maxim admisă                                            pe aplicare                                            este 1,5%───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────36 2,4- Oxidant pentru 4,0 % În combinaţie cu 30.09.   Diaminofe- agenţii de colorare peroxidul de 2004   noxietanol din vopselele de hidrogen   şi sărurile par concentraţia   sale maxim admisă                                            pe aplicare                                            este 2,0%───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────37 2-Metil - Oxidant pentru 2,0 % În combinaţie cu 30.09.   rezorcinol agenţii de colorare peroxidul de 2004   şi sărurile din vopselele de hidrogen   sale par concentraţia                                            maxim admisă                                            pe aplicare                                            este 1,0%───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────38 4-Amino-m- Oxidant pentru 3,0 % În combinaţie cu 30.09.   crezol şi agenţii de colorare peroxidul de 2004   sărurile din vopselele de hidrogen   sale par concentraţia                                            maxim admisă                                            pe aplicare                                            este 1,5%───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────39 2-Amino-4- Oxidant pentru 3,0 % În combinaţie cu 30.09.   hidroxietil- agenţii de colorare peroxidul de 2004   amino anisol din vopselele de hidrogen   şi sărurile par concentraţia   sale maxim admisă                                            pe aplicare                                            este 1,5%───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────40 Acid 3,4- Oxidant pentru 2,0 % În combinaţie cu 30.09.   diamino- agenţii de colorare peroxidul de 2004   benzoic şi din vopselele de hidrogen   sărurile par concentraţia   sale maxim admisă                                            pe aplicare                                            este 1,0%───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────41 6-Amino-o- Oxidant pentru 3,0 % În combinaţie cu 30.09.   crezol şi agenţii de colorare peroxidul de 2004   sărurile din vopselele de hidrogen   sale par concentraţia                                            maxim admisă                                            pe aplicare                                            este 1,5%───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────42 2-Aminoetil- Oxidant pentru 3,0 % În combinaţie cu 30.09.   p- amino- agenţii de colorare peroxidul de 2004   fenol şi din vopselele de hidrogen   sărurile par concentraţia   sale maxim admisă                                            pe aplicare                                            este 1,5%───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────43 Hidroxietil- Oxidant pentru 3,0 % În combinaţie cu 30.09.   amino-metil- agenţii de colorare peroxidul de 2004   -p- din vopselele de hidrogen   aminofenol par concentraţia   şi sărurile maxim admisă   sale pe aplicare                                            este 1,5%───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────44 Hidroxietil- Oxidant pentru 3,0 % În combinaţie cu 30.09.   -3,4-metil- agenţii de colorare peroxidul de 2004   endioxi din vopselele de hidrogen   anilina şi par concentraţia   sărurile maxim admisă   sale pe aplicare                                            este 1,5%───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────45 Acid Black Oxidant pentru 2,0 % În combinaţie cu 30.09.   52 şi agenţii de colorare peroxidul de 2004   sărurile din vopselele de hidrogen   sale par concentraţia                                            maxim admisă                                            pe aplicare                                            este 1,0%───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────46 2-Nitro-p- a) Oxidant pentru a)0,3% În combinaţie cu 30.09.   fenilendi- agenţii de colorare peroxidul de 2004   amina şi din vopselele de hidrogen   sărurile par concentraţia   sale b) Neoxidant b)0,3 % maxim admisă                pentru agenţii de pe aplicare                colorare din este 0,15%                vopselele de par───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────47 HC Blue No.2 Neoxidant pentru 2,8 % 30.09.   şi sărurile agenţii de colorare 2004   sale din vopselele de                par───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────48 3-Nitro-p- a) Oxidant pentru a)6,0% În combinaţie cu 30.09.   hidroxietil- agenţii de colorare peroxidul de 2004   amino fenol din vopselele de hidrogen   şi sărurile par concentraţia   sale b) Neoxidant b)6,0 % maxim admisă                pentru agenţii de pe aplicare                colorare din este 3,0%                vopselele de par───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────49 4-Nitro a) Oxidant pentru a)0,5% În combinaţie cu 30.09.   fenil-amino- agenţii de colorare peroxidul de 2004   etilurea şi din vopselele de hidrogen   sărurile par concentraţia   sale b) Neoxidant b)0,5% maxim admisă                pentru agenţii de pe aplicare                colorare din este 0,25%                vopselele de par───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────50 HC Red No.10 a) Oxidant pentru a)2,0% În combinaţie cu 30.09.   +HC Red agenţii de colorare peroxidul de 2004   No.11 şi din vopselele de hidrogen   sărurile par concentraţia   sale b) Neoxidant b)1,0% maxim admisă                pentru agenţii de pe aplicare                colorare din este 1,0%                vopselele de par───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────51 Yellow No.6 a) Oxidant pentru a)2,0% În combinaţie cu 30.09.   şi sărurile agenţii de colorare peroxidul de 2004   sale din vopselele de hidrogen                par concentraţia                b) Neoxidant b)1,0% maxim admisă                pentru agenţii de pe aplicare                colorare din este 1,0%                vopselele de par───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────52 HC Yellow a) Oxidant pentru a)1,0% În combinaţie cu 30.09.   No.12 şi agenţii de colorare peroxidul de 2004   sărurile din vopselele de hidrogen   sale par concentraţia                b) Neoxidant b)0,50% maxim admisă                pentru agenţii de pe aplicare                colorare din este 0,5%                vopselele de par───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────53 HC Blue Oxidant pentru 2,0 % În combinaţie cu 30.09.   No.10 şi agenţii de colorare peroxidul de 2004   sărurile din vopselele de hidrogen   sale par concentraţia                                            maxim admisă                                            pe aplicare                                            este 1,0%───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────54 HC Blue No.9 a) Oxidant pentru a)2,0% În combinaţie cu 30.09.   şi sărurile agenţii de colorare peroxidul de 2004   sale din vopselele de hidrogen                par concentraţia                b) Neoxidant b)1,0% maxim admisă                pentru agenţii de pe aplicare                colorare din este 1,0%                vopselele de par───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────55 2-Clor-6- a) Oxidant pentru a)3,0% În combinaţie cu 30.09.   etilamino-4- agenţii de colorare peroxidul de. 2004   nitrofenol din vopselele de hidrogen   şi sărurile par concentraţia   sale b) Neoxidant b)3,0% maxim admisă                pentru agenţii de pe aplicare                colorare din este 1,5%                vopselele de par───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────56 2-Amino-6- a) Oxidant pentru a)2,0% În combinaţie cu 30.09.   clor-4-ni- agenţii de colorare peroxidul de 2004   trofenol şi din vopselele de hidrogen   sărurile par concentraţia   sale b) Neoxidant b)2,0% maxim admisă                pentru agenţii de pe aplicare                colorare din este 1,0%                vopselele de par───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────57 Basic Blue a)Oxidant pentru a)0,5% În combinaţie cu 30.09.   26 şi agenţii de colorare peroxidul de 2004   sărurile din vopselele de hidrogen   sale par concentraţia   (CI44045) b) Neoxidant b)0,5% maxim admisă                pentru agenţii de pe aplicare                colorare din este 0,25%                vopselele de par───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────58 Acid Red 33 Neoxidant pentru 2,0 % 30.09.   şi sărurile agenţii de colorare 2004   sale (CI din vopselele de   17200) par───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────59 Ponceau SX Neoxidant pentru 2,0 % 30.09.   şi sărurile agenţii de colorare 2004   sale (CI din vopselele de   14700) par───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────60 Basic Violet a)Oxidant pentru a)0,3% În combinaţie cu 30.09.   14 şi agenţii de colorare peroxidul de 2004   sărurile din vopselele de hidrogen   sale(CI par concentraţia   42501) b) Neoxidant b)0,3% maxim admisă                pentru agenţii de pe aplicare                colorare din este 0,15%                vopselele de par───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────61 Musk xilen Toate produsele a)1,0% în 28.02.                cosmetice cu parfumuri 2003                excepţia produselor b)0,4% în                de igiena orala apa de                                    toaleta                                    c)0,03% în                                    alte                                    produse───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────62 Musk ketona Toate produsele a) 1,4% în 28.2.                cosmetice cu parfumuri 2003                excepţia produselor b) 0,5 6% în                de igiena orala apa de                                    toaleta                                    c)0,042% în                                    alte                                    produse───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 4                               LISTA cuprinzând filtrele UV admise în produsele cosmetice şi condiţiile de                      utilizare*)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── N Nr. Substanta Concen- Alte Condiţiile utilizării r C tratia limi şi precauţii care   O maxima tari trebuie să fie c L admisă menţionate pe r I eticheta t P   A────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2 3 4 5─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 S 1 Acid 4-aminobenzoic 5%─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2 S 57 N,N,N-Trimetil-4-(2-oxobom-3- 6%        ilidenmetil) anilin metilsulfat─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3 S 12 Homosalat (INN) 10%─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4 S 38 Oxibenzona (INN) 10% Conţine oxibenzona                                                          (1) nu este necesară                                                          menţionarea în cazul                                                          în care concentraţia                                                          este egala sau mai                                                          mica de 0,5%─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5 S 45 Acid 2-fenilbenzimidazol-5-sulfonic 8%        şi sărurile sale de potasiu, sodiu (expri-        şi trietanolamina mat în                                            acid)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6 S 71 Acid 3,3'-(1,4-fenilendimetilen) 10%(ex-        bis(7,7-dimetil-2-oxobiciclo- primat        [2.2.1] hept-l-îl-metansulfonic şi în acid)        sărurile sale─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7 S 66 1-(4-terţ-butilfenil)-3-(4-metoxi- 5%        fenil)propan-l,3-diona─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8 S 59 Acid α-(2-oxoboni-3-iliden) toluen- 6%        4-sulfonic şi sărurile sale (expri-                                            mat în                                            acid)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 9 S 32 Esterul 2-etilhexilic al acidului 10%        2-ciano-3,3-difenilacrilic (expri-        (Octocrilena) mat în                                            acid)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 S 72 Polimer de N-((2 şi 4)-[(2-oxoborn- 6%        3-ilden) metil]benzil)acrilamina───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────11 S 28 Octil metoxicinamat 10%───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12 S 3 Aminobenzoat de 1-etil etoxilat 10%        (PEG-25 PABA)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────13 S 27 Izopentil-4-metoxicinamat (Izoamil 10%        p-metoxicinamat)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────14 S 69 2,4,6-Trianilino-(p-carbo-2'- 5%        etilhexil-1'-oxi)-l,3,5-triazina        (Octiltriazona)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────15 S 73 Fenol,2-2(2H-benzotriazol-2-îl)-4- 15%        metil-6-(2-metil-3-(l,3,3,3-        tetrametil-1-        (trimetilsilil)oxi)disiloxanil)        propil (Drometrizol trisiloxan)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 S 78 Acid benzoic, 4,4-((6-(((1,1- 10%        dimetiletil)amino)carbonil)        fenil)amino)-1,3,5-triazin-2,4-        diil)diimino)bis-,bis(2-etilhexil)        ester───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────17 S 60 3-(4'-metilbenziliden)-d-1 camfor 4%        (4-metilbenziliden camfor)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────18 S 61 3-Benziliden camfor (3-benziliden 2%        camfor)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 S 13 2-etilhexil salicilat (salicilat de        octil) 5%───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────20 S 8 4-dimetil-aminobenzoat de etil-2- 8%        hexil (octil dimetil PABA)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────21 S 40 Acid 2-hidroxi-4- 5%(acid)        metoxibenzofenona-5-sulfonic        (Benzofenona-5) şi sarea să de        sodiu───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────22 S 79 2,2'-metilen-bis-6-(2H-benzotriazol 10%        -2îl)-4-(tetrametil-butil)-1,1,3,        3-fenol───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────23 S 80 Sarea monosodica a acidului 2-2'- 10%(acid)        bis-(1,4-fenilen) 1H-benzimidazol-        4,6-disulfonic───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────24 S 81 (1,3,5)-Triazin-2,4-bis((4-(2-etil- 10%        hexiloxi)-2-hidroxi)fenil)-6-(4-        metoxifenil)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────25 S 74 Dimeticodietilbenzalmalonat 10%───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────26 S 75 Dioxid de titan 25%───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────---------* În sensul prezentului ordin, filtrele UV sunt substanţe ce sunt conţinute în produsele de protecţie solara pentru a filtra anumite radiaţii UV în scopul protejării pielii impotriva efectelor periculoase ale acestor radiaţii. Filtrele UV pot fi adugate în alte produse cosmetice în limitele şi condiţiile impuse de prezenta lista. Alte filtre UV folosite în produsele cosmetice numai în scopul protejării impotriva radiaţiilor UV, nu sunt incluse în aceasta lista  +  Anexa 5                                      LISTA             conservanţilor care pot fi folosiţi numai în anumite condiţii                       şi limite de admisibilitate─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── N Nr. Concen- Condiţii- r C tratia le utili-   O maxima zării si c L Substanta admisă Alte limitări precauţii r I care tre- t P buie să   A fie men-                                                                      tionate                                                                      pe eti-                                                                      cheta─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 P 2 Acid benzoic, sărurile şi 0,5%(acid)        esterii săi (+)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2 P 13 Acid propionic şi sărurile 2 %(acid)        sale (+)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3 P 14 Acid salicilic şi sărurile 0,5%(acid) A nu se utiliza în A nu se        sale (+) preparatele pentru utiliza                                                   copii sub 3 ani, în cazul                                                   cu excepţia copiilor                                                   sampoanelor sub 3 ani                                                                      (numai                                                                      pentru                                                                      produsele                                                                      ce rămân                                                                      în con-                                                                      tact                                                                      prelungit                                                                      cu pielea)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4 P 15 Acid sorbic (acid hexa-2,4- 0,6%(acid)        dienoic) şi sărurile sale (+)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5 P 39 Formaldehida şi 0,2% (cu Interzis în sisteme        paraformaldehida (+) excepţia tip aerosol (spray)                                        produselor                                        pentru                                        igiena                                        bucala)                                        0,1%                                        (produse                                        pentru                                        igiena                                        bucala)                                        exprimat în                                        formal-                                        dehida                                        libera─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6 P 47 Bifenil-2-ol(o-fenilfenol) 0,2% expri-        şi sărurile sale (+) mat în                                        fenol─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7 P 81 Piritionat de zinc (INN) (+) 0,5% Autorizat în                                                   produsele care se                                                   îndepărtează prin                                                   clatire, interzis                                                   în produsele pentru                                                   igiena bucala─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8 P 51 Sulfiti şi bisulfiti 0,2%expri-        anorganici (+) mat în                                        SO(2)liber─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 9 P 66 Iodat de sodiu 0,1% Numai în produse                                                   care se indepar-                                                   teaza prin clatire───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10 P 68 Clorbutanol (INN) 0,5% Interzis în sisteme Con-                                                   tip aerosol (spray) tine                                                                       clor-                                                                       buta-                                                                       nol───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────11 P 82 Acid 4-hidroxibenzoic, 0,4%(acid)        sărurile şi esterii săi (+) pentru 1                                        ester,                                        0,8%(acid)                                        pentru                                        amestec                                        de esteri───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12 P 5 3-Acetil-6-metilpiran- 0,6%(acid) Interzis în sisteme        2,4(3H) - diona (acid tip aerosol (spray)        dehidroacestic) şi sarurie        sale───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────13 P 6 Acid formic şi sarea să de 0,5%(expri-        sodiu mat în                                        acid)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────14 P9 3,3'-Dibrom-4,4'- 0,1%        hexametilen-        dioxidibenzamidina        (Dibromhexamidina) si        sărurile sale (inclusiv        izetionat)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────15 P 12 Tiomersal(INN) 0,007% Numai pentru Conţine                                        (în Hg) produse tiomersal                                        În cazul pentru                                        ameste- machierea si                                        cului cu demachierea ochilor                                        alţi                                        mercurici                                        admişi de                                        prezenta                                        reglementare                                        concentraţia                                        maxima în Hg                                        rămâne 0,007%───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16 P 48 Săruri fenilmercurice 0,007% Numai pentru Conţine        (inclusiv borat) (în Hg) produse compuşi                                        În cazul pentru fenilmer-                                        ameste- machierea şi curici                                        cului cu demachierea                                        alţi ochilor                                        mercurici                                        admişi de                                        prezenta                                        reglementare                                        concentraţia                                        maxima în Hg                                        rămâne 0,007%───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────17 P 16 Acid undecilenic şi săruri 0,2%(acid)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────18 P 20 Hexetidina (INN) (+) 0,1%───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19 P 23 5-Bromo-5-nitro-l,3- 0,1 % Numai în produse        dioxan care se îndepărtează                                                   prin clatire                                                   A se evita fosrmarea                                                   de nitrozamine───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────20 P 24 Bronopol (INN) (+) 0,1 % A se evita fosrmarea                                                   de nitrozamine───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────21 P 74 Alcool 2,4-diclorbenzilic 0,15%───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────22 P 29 Triclocarban (INN) (+) 0,2 % Crterii de puritate:                                                   3,3',4,4'-tetra-                                                   clorazobenzen < 1                                                   ppm;                                                   3,3',4,4'-tetra-                                                   clorazoxibenzen                                                   < 1 ppm───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────23 P 30 4-Clor-m-crezol (+) 0,2 % Interzis în prodise                                                   care vin în contact                                                   cu mucoasa───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────24 P 32 Triclosan (INN) (+) 0,3 %───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────25 P 37 4-Clor-3,5-xilenol (+) 0,5 %───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────26 P 43 3,3'-bis(1-hidroximetil- 0,6%        2,5-dioxoimidazolidin-4-        îl)-1,1'-metilen-diuree        (imidazolidinyl urea) (+)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────27 P 52 Poli(1-hexametilen- 0,3%        biguanid) clorhidrat (+)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────28 P 53 2-Fenoxietanol (+) 1 %───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────29 P 55 Hexametilentetramina (+) 0,15%        (methenamina) (INN)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────30 P 63 Methenamina 3-cloralil 0,2 %        clorura (INNM)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────31 P 64 l-(4-Clorfenoxi)-l- 0,5 %        (imidazol- 1-îl)3,3-        dimetilbutan-2-ona (+)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────32 P 65 1,3 -Bis(hidroximetil)-5, 5 - 0,6 %        dimetilimidazolidin-2,4-        diona (+)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────33 P 67 Alcool benzilic (+) 1%───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────34 P 59 1-Hidroxi-4-metil-6(2,4,4- 1% Produse care se        trimetilpentil)2-piridona şi îndepărtează prin        sarea să cu 0,5% clatire        monoetanolamina(+) Pentru alte                                                   produse───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────35 P 77 l,2-Dibrom-2,4- 0,1 % Nu se utilizează        dicianobutan în produsele                                                   fotoprotectoare în                                                   concentraţie mai                                                   mare de 0,025%───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────36 P 25 6,6-Dibrom-4,4-diclor- 0,1 %        2,2'-metilen-difenol        (Bromoclorofen) (+)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────37 P 44 4-Izopropil-m-crezol 0,1 %───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────38 P 56 Amestec din: 5-clor-2- 0,0015% în        metil-izotiazol-3(2H)-ona amestec în        şi 2-metilizoriazol-3(2H)- proporţie        ona cu clorura de de 3:1 din        magneziu şi azotat de 5-clor-2-        magneziu metilizoti-                                        azol-                                        3(2H)-ona si                                        2-metilizoti-                                        azol-3(2H)-                                        ona───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────39 P 22 2-Benzil-4-clorfenol 0,2 %        (Clorofen)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────40 P 27 2-Cloracetamida 0,3 % Conţine                                                   cloracetamida───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────41 P 35 Clorhexidina (INN), 0,3%expri-        digluconat, acetat, mat în        clorhidrat clorhexi-                                        dina───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────42 P 54 1-Fenoxipropan-2-ol 1,0% Numai pentru                                                   produse ce se                                                   îndepărtează prin                                                   clatire───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────43 P 72 Bromura şi clorura de 0,1%        alchil [C(12).C(22)]        trimetilamoniu───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────44 P 77 4,4-Dimetil-l,3- 0,1% pH-ul produsului        oxazolidina finit nu trebuie                                                   să fie mai                                                   mic de 6───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────45 P 79 N-(Hidroximetil)-N- 0,5%        (dihidroximetil-l,3-dioxo-        2,5-imidazolindil-4)-N'-        (hidroximetil)uree───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────46 P 8 1,6-Di(4-aminofenoxi)-n- 0,1 %        hexan (Hexamidina) si        sărurile sale (inclusiv        izetionat şi p-hidroxi-        benzoat) (+)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────47 P 76 Glutaraldehida (Pentan- 0,1% Interzis în Conţine        1,5-dial) aerosoli glutaral-                                                   (spray) dehida                                                                      (în cazul                                                                      în care                                                                      concentra-                                                                      tia de                                                                      glutaral-                                                                      dehida din                                                                      produsul                                                                      finit                                                                      depăşeşte                                                                      0,05%───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────48 P 90 5-Etil-3,7-dioxa-l- 0,3 % Interzis în        azabiciclo[3.3.0] octan produsele pentru                                                   igiena bucala si                                                   în produsele care                                                   vin în contact cu                                                   mucoasa───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────49 P 4 3-(p-Clorfenoxi)-propan- 0,3 %        1,2-diol (clorfenezina)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────50 P 84 Hidroximetilaminoacetat 0,5 %        de sodiu        (Hidroximetilglicinat de        sodiu)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────51 P 93 Clorura de argint depusa 0,004 % 20% AgCl (greutate)        pe dioxid de titan calculat pe TiO(2)                                        de AgCl Interzis în produse                                                   pentru copii sub 3                                                   ani, în produsele                                                   pentru igiena bucala                                                   şi în produse care se                                                   aplica în zona ochilor                                                   şi pe buze───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────52 P 70 Clorura de benzetoniu 0,1 % Numai pentru                                                   produse care se                                                   îndepărtează prin                                                   clatire───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────53 P 21 Benzilhemiformal 0,15% Numai pentru                                                   produsele care se                                                   îndepărtează prin                                                   clatire───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────54 P 91 3-Iod-2-propinil 0,05 % 1.Nu se va folosi Conţine        butilcarbamat în produsele de iod                                                   igiena bucala şi                                                   în cele aplicate                                                   pe buze                                                   2. În cazul în care                                                   concentraţia din                                                   produsele care rămân                                                   pe piele, depăşeşte                                                   0,02%, se adauga                                                   fraza "Conţine iod"───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 6 LISTAsubstanţelor care nu fac obiectul prezentului ordinStrontiul şi compuşii săi, cu excepţia lactatului de strontiu, azotatului de strontiu şi policarboxilatului de strontiu conţinuţi în anexa nr. 1, sulfitului de strontiu, clorurii de strontiu, acetatului de strontiu, hidrodroxidului de strontiu, peroxidului de strontiu, în condiţiile exprimate în anexa nr. 2, şi sărurile, pigmentii şi lacurile coloranţilor cuprinşi în anexa nr. 2B la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.004/2000.────────────────