DECRET nr. 12 din 28 ianuarie 1988privind înfiinţarea Întreprinderii electrocentrale Giurgiu
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 6 din 30 ianuarie 1988    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Pe data de 1 ianuarie 1988 se înfiinţează Întreprinderea electrocentrale Giurgiu, cu sediul în municipiul Giurgiu, judeţul Giurgiu, în subordinea Centralei industriale de producere a energiei electrice şi termice Bucureşti, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Energiei Electrice, avînd ca obicei de activitate producerea energiei electrice şi termice, exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor energetice din dotare.Întreprinderea se înfiinţează prin punerea în funcţiune a obiectivului de investiţii "Centrala electrica de termoficare Giurgiu", aprobat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 289/1978, şi prin reorganizarea Uzinei electrice Giurgiu, din cadrul Întreprinderii electrocentrale Bucureşti.  +  Articolul 2Întreprinderea electrocentrale Giurgiu funcţionează pe baza autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare, are personalitate juridică, se organizează potrivit normelor legale privind organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat şi se încadrează în gradul II de organizare şi grupa III de ramuri.Unităţile componente din cadrul Întreprinderii electrocentrale Giurgiu îşi păstrează gradele de organizare aprobate.  +  Articolul 3Activul şi pasivul stabilite pe baza bilanţului încheiat la 31 decembrie 1987, împreună cu indicatorii economici şi financiari şi cu contractele încheiate, aferenţi Uzinei electrice Giurgiu, trec de la Întreprinderea electrocentrale Bucureşti la Întreprinderea electrocentrale Giurgiu, pe bază de protocol.Numărul total de personal pentru Întreprinderea electrocentrale Giurgiu va fi de maximum 578, necesar pentru 3 grupuri de 50 MW şi centrala termica de zona compusa din 6 cazane de abur a 105 t/h.Personalul care trece de la Întreprinderea electrocentrale Bucureşti la Întreprinderea electrocentrale Giurgiu se considera transferat în interesul serviciului.  +  Articolul 4Ponderea personalului de administraţie din numărul total al personalului muncitor, pentru Întreprinderea electrocentrale Giurgiu, este de maximum 3%.  +  Articolul 5Pînă la punerea în funcţiune a întregii capacităţi planificate la Centrala electrica de termoficare Giurgiu cu funcţionare pe cărbune, Întreprinderea electrocentrale Giurgiu va îndeplini şi atribuţiile de beneficiar al proiectelor şi lucrărilor de investiţii şi va asigura recrutarea şi pregătirea personalului necesar exploatării, întreţinerii şi repararii instalaţiilor energetice din dotare.  +  Articolul 6Muncitorii din activitatea de întreţinere şi reparaţii ale instalaţiilor energetice din unităţile componente de reparaţii ale Întreprinderii electrocentrale Giurgiu sînt retribuiţi pe reţeaua tarifara "construcţii de maşini A", cu retribuţii nediferentiate pentru acord şi regie.  +  Articolul 7Lista unităţilor din industria energiei electrice şi termice, la care se pot constitui secţii şi ateliere pe schimburi organizate în 24 de ore, prevăzute în anexa nr. 2 şi art. 20 alin. 3 din Decretul Consiliului de Stat nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile economice, se completează, pentru Ministerul Energiei Electrice, cu Centrala electrica de termoficare Giurgiu.  +  Articolul 8Se aprobă dotarea Întreprinderii electrocentrale Giurgiu cu un autoturism pentru activitatea de intervenţie, un microbuz şi doua autovehicule pentru transport marfa sub 1,5 tone capacitate, modificandu-se în mod corespunzător anexele la Decretul Consiliului de Stat nr. 277/1979 pentru Ministerul Energiei Electrice.  +  Articolul 9Prevederile Decretului Consiliului de Stat nr. 367/1980 privind unele măsuri pentru utilizarea raţională a personalului din unităţile socialiste, a căror aplicare a fost prelungită prin Decretul Consiliului de Stat nr. 329/1987, nu se aplică în anul 1988 posturilor din unităţile de la care se transfera personalul în vederea aplicării prevederilor prezentului decret.  +  Articolul 10Întreprinderea electrocentrale Bucureşti, din subordinea Centralei industriale de producere a energiei electrice şi termice Bucureşti, îşi păstrează gradul de organizare, obiectul de activitate şi grupa de ramuri aprobate.  +  Articolul 11Prevederile prezentului decret se aplică în cadrul indicatorilor economico-financiari aprobaţi Ministerului Energiei Electrice pe anul 1988.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România-------