ORDONANTA Nr. 39*) din 5 august 1994 *** Republicatăprivind stabilirea unor coeficienţi de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 182 din 8 august 1996  Notă *) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 85 din 12 iulie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 17 iulie 1996, dându-se textelor o noua numerotare.Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 5 august 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 29 august 1994, a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 134 din 24 decembrie 1994 şi a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 2 februarie 1995.  +  Articolul 1Salarizarea personalului din sectorul bugetar se stabileşte în raport cu rolul pe care acesta îl are în societate, cu importanţa muncii pe care o desfăşoară, cu nivelul pregătirii profesionale necesar îndeplinirii sarcinilor de muncă şi cu răspunderea asumată potrivit funcţiei îndeplinite.  +  Articolul 2 (1) Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de baza pentru funcţiile din organele autorităţilor: legislativă, executivă, judecătorească şi din unităţile bugetare sunt prevăzuţi în anexele nr. I-V la prezenta ordonanţă. (2) Pentru alte funcţii din sectorul bugetar pentru care nu s-au stabilit coeficienţii de ierarhizare a salariilor de baza prin prezenta ordonanţă, aceşti coeficienţi se stabilesc de către Guvern, prin corelare cu cei ai funcţiilor prevăzute în anexele menţionate la alin. (1) de mai sus. (3) Indemnizaţiile de conducere pentru personalul din sectorul bugetar se majorează la limita inferioară cu 5% şi la limita superioară cu 20%, iar cele stabilite în suma fixa se majorează cu 10% . (4) Absolvenţii de învăţământ de lungă sau scurta durata, care la data trecerii pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadraţi pe funcţii cu un nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradatia 1 a gradului profesional corespunzător studiilor şi vechimii în specialitate sau, acolo unde este cazul, la un grad şi la o gradatie la care se asigura o creştere cu până la 0,100 a coeficientului de ierarhizare avut.  +  Articolul 3 (1) Salariul de baza corespunzător coeficientului de ierarhizare 1,000 este de 123.500 lei lunar brut şi se va majoră conform indexarilor ce se vor stabili după data de 1 septembrie 1994, în raport cu creşterea preţurilor de consum. (2) Salariile de baza pentru fiecare funcţie din sectorul bugetar se calculează de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale pe baza coeficienţilor de ierarhizare stabiliţi potrivit anexelor la prezenta ordonanţă şi a salariului prevăzut la alin. (1) şi se rotunjesc din 100 în 100 lei în favoarea salariaţilor. Salariile de baza astfel stabilite, precum şi indemnizaţiile majorate înlocuiesc salariile prevăzute în anexele la legile nr. 40/1991, nr. 52/1991 şi nr. 53/1991, republicate, precum şi în anexe la hotărâri ale Guvernului. (3) Valoarea în suma bruta corespunzătoare coeficientului de ierarhizare 1,000 se poate majoră anual şi prin legea bugetului de stat, ţinând seama de evoluţia economiei naţionale şi a salariilor din celelalte sectoare de activitate.  +  Articolul 4În cazul activităţilor de producţie ce se desfăşoară în cadrul unor unităţi bugetare, coeficienţii de ierarhizare prevăzuţi la art. 2 pot fi majorati cu până la 25%, la propunerea ministerelor şi a altor organe ale autorităţii executive, prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 5Salariatul trecut, din dispoziţia conducerii unei instituţii publice, cu acordul sau, sa îndeplinească anumite lucrări sau atribuţii la o alta instituţie publică subordonata va fi încadrat la un grad sau la o treapta profesională care să-i asigure un salariu de baza egal sau cat mai apropiat de cel avut.  +  Articolul 6Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor, ca organe de specialitate, pot da îndrumări metodologice cu privire la modul de aplicare a dispoziţiilor legale referitoare la încadrarea, promovarea şi salarizarea personalului din ministere, celelalte organe ale autorităţii executive şi din unităţile bugetare.  +  Articolul 7Prevederile prezentei ordonanţe intră în vigoare de la data de 1 septembrie 1994 pentru cadrele didactice şi de la 1 octombrie 1994 pentru celelalte categorii de personal.  +  Articolul 8Cu data de 1 octombrie 1994, tranşele de venituri lunare impozabile stabilite potrivit Legii nr. 32/1991, republicată, sunt cele prevăzute în anexa nr. VI. Aceste transe de venituri se vor majoră cu coeficienţii de indexare ce se vor stabili după data de 1 septembrie 1994 în raport cu creşterea preţurilor de consum.  +  Anexa 1/1 COEFICIENŢI DE IERARHIZARE pentru funcţia de Preşedinte al României
    Nr. crt.FuncţiaCoeficientul de ierarhizare
    1.Preşedintele României10,000
   +  Anexa 1/2 COEFICIENŢI DE IERARHIZAREpentru senatori, deputaţi, pentru funcţiile din Biroul permanent al Senatului, din Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, din comisiile permanente ale celor două Camere, precum şi pentru preşedinţii grupurilor parlamentare, cuprinse în Legea nr. 53/1991, republicată*)-------------------- Notă *) Legea nr. 53/1991 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996.
    Nr. crt.FuncţiaCoeficientul de ierarhizare
    1.Senatori, deputaţi5,800
    2.Vicepreşedinţii şi secretarii comisiilor permanente ale Senatului şi ale Camerei Deputaţilor5,950
    3.Secretarii, chestorii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor, preşedinţii comisiilor permanente ale Senatului şi ale Camerei Deputaţilor, precum şi preşedinţii grupurilor parlamentare6,150
    4.Vicepreşedinţii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor6,500
    5.Preşedintele Senatului şi preşedintele Camerei Deputaţilor7,500
   +  Anexa 1/3 COEFICIENŢI DE IERARHIZAREpentru funcţiile de conducere din Curtea Suprema de Justiţie
    Nr. crt.FuncţiaCoeficientul de ierarhizare
    1.Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie6,750
    2.Vicepreşedinte la Curtea Supremă de Justiţie6,000
    3.Preşedinţi de secţie la Curtea Supremă de Justiţie5,500
   +  Anexa 1/4 COEFICIENŢI DE IERARHIZAREpentru funcţiile din Guvernul României şi pentru unele funcţii de nivel guvernamental
    Nr. crt.FuncţiaCoeficientul de ierarhizare
    1.Prim-ministru7,500
    2.Ministru de stat6,500
    3.Ministru6,000
    4.Secretar de stat5,500
    5.Subsecretar de stat5,000
   +  Anexa 1/5 COEFICIENŢI DE IERARHIZAREpentru funcţiile de conducere din cadrul unor instituţii centrale Funcţii de conducere la care coeficientul de ierarhizare este cel prevăzut pentru funcţia de ministru
    Nr. crt.FuncţiaCoeficientul de ierarhizare
    1.Preşedintele Academiei Române6,000
    2.Guvernatorul Băncii Naţionale a României6,000
   +  Anexa 1/6 COEFICIENŢI DE IERARHIZAREpentru funcţiile de conducere din Parchetul General de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie şi Ministerul Justiţiei Funcţii din conducerea Parchetului General
    Nr. crt.FuncţiaCoeficientul de ierarhizare
    1.Procuror general6,000
    2.Prim-adjunct al procurorului general5,500
    3.Adjunct al procurorului general5,000
   +  Anexa 1/7 COEFICIENŢI DE IERARHIZAREpentru funcţiile din conducerea prefecturilor şi a consiliilor locale I. Prefectura Municipiului Bucureşti şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti
    Nr. crt.FuncţiaCoeficientul de ierarhizare
    1.Prefect, primar general al Capitalei5,500
    2.Subprefect, viceprimar5,000
    3.Director general prefectură, secretar3,900
  II. Prefecturi şi consilii judeţene
    Nr. crt.FuncţiaCoeficientul de ierarhizare
    Categoria ICategoria a II-a
    1.Prefect, preşedinte5,2004,800
    2.Subprefect, vicepreşedinte4,5004,250
    3.Director general prefectură, secretar3,9003,500
  III. Consilii locale: municipale, orăşeneşti, comunale
    Nr. crt.FuncţiaCoeficientul de ierarhizare
    Cu peste 320. 000 locuitoriCategoria
    IIIIII
    1.Municipii  
      - primar4,5003,8503,3003,000
      - viceprimar4,0003,4003,0002,750
      - secretar3,8503,0002,7502,600
    2.Oraşe        
      - primar-2,7002,6002,450
      - viceprimar-2,6002,4502,250
      - secretar-2,4502,2502,050
               
    Nr. crt.FuncţiaCoeficientul de ierarhizare
    Cu peste 15.000 locuitoriCategoria
    IIIIII
    Între 7.001-15.000 locuitoriÎntre 3.001-7. 000 locuitoriPână la 3.000 locuitori
    3.Comune      
      - primar2,0001,9001,8001,700
      - viceprimar1,9501,8501,7501,650
      - secretar1,9001,8001,7001,600
   +  Anexa 2/1 COEFICIENŢI DE IERARHIZAREpentru funcţiile de conducere şi de execuţie de specialitate specifice Presedentiei României
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare
    a) Funcţii de conducere
    1.Consilier prezidenţialS6,000
    2.Consilier de statS5,500
    b) Funcţii de execuţie de specialita te specifice
    3.Directori de cabinetS4,100-4,400
    4.ConsilierS4,100-4,400
    5.ExpertS3,700-4,000
    6.ConsultantS2,350-2,800
    7.Şef cabinet IS1,600-2,050
    8.Şef cabinet IIM1,300-1,700
    9.Secretar de cabinetM1,150-1,450
   +  Anexa 2/2 COEFICIENŢI DE IERARHIZAREpentru unele funcţii de conducere specifice din aparatul Parlamentului, cuprinse în Legea nr. 53/1991, republicată*) --------- Notă *) Legea nr. 53/1991 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996.
    Nr. crt.FuncţiaCoeficientul de ierarhizare
    1.Secretar general5,500
    2.Secretar general adjunct5,250
    3.Şef departament, director general5,000
  COEFICIENŢI DE IERARHIZAREpentru funcţiile de execuţie de specialitate specifice din aparatul Parlamentului, cuprinse în Legea nr. 53/1991, republicată*)
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare
    1.Consilier parlamentarS4,100-4,400
    2.Expert parlamentarS3,700-4,000
    3.Consultant parlamentarS2,350-2,800
    4.Şef birou senatorialS2,050-2,500
    5.Şef cabinetS1,600-2,050
    6.Şef birou senatorialM1,700-1,950
    7.Şef cabinet**)M1,500-1,900
    8.Şef de cabinetM1,300-1,700
    9.Secretar de cabinetM1,150-1,450
  Notă *) Legea nr. 53/1991 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996. Notă **) Se aplica salariaţilor care au atribuţii de stenografiere a lucrărilor în plen ale Senatului.
   +  Anexa 2/3 COEFICIENŢI DE IERARHIZAREpentru funcţiile de execuţie de specialitate din Curtea Suprema de Justiţie
    Nr. crt.FuncţiaCoeficientul de ierarhizare
    A. Funcţii de execuţie de specialitate juridică
    1.Judecător5,000
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
     
      1234
    B. Funcţii de execuţie de specialitate juridică pe grade profesionale
    2.Magistrat-asistent gradul IS4,1004,2004,3004,400
    3.Magistrat-asistent gradul IIS3,7003,8003,9004,000
    4.Magistrat-asistent gradul IIIS3,3003,4003,5003,600
    5.Magistrat-asistent gradul IVS2,9003,0003,1003,200
    6.Magistrat-asistent gradul VS2,6502,7002,800-
   +  Anexa 2/4 COEFICIENŢI DE IERARHIZAREpentru unele funcţii de conducere şi de execuţie de specialitate specifice aparatului Guvernului României
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare
    a) Funcţii de conducere
    1.Secretar general al GuvernuluiS6,000
    2.Secretar general adjunct, consilier de statS5,500
    b) Funcţii de execuţie de specialita te specifice
    3.Director de cabinet*)S4,100-4,400
    4.Consilier guvernamentalS4,100-4,400
    5.Director de cabinet**)S3,800-4,400
    6.Expert guvernamental, inspector guvernamental de specialitateS3,700-4,000
    7.ConsultantS2,350-2,800
    8.Şef cabinet IS1,600-2,050
    9.Şef cabinet IIM1,300-1,700
    10.Secretar de cabinetM1,150-1,450
  Notă *) Se utilizează la primul-ministru. Notă **) Se utilizează la miniştrii de stat.
   +  Anexa 2/5 INSTANŢE JUDECĂTOREŞTI ŞI PARCHETECoeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de specialitate Funcţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Judecător, procuror; gradul IS4,1004,2004,3004,400
    2.Judecător, procuror; gradul IIS3,7003,8003,9004,000
    3.Judecător, procuror; gradul IIIS3,3003,4003,5003,600
    4.Judecător, procuror; gradul IVS2,9003,0003,1003,200
    5.Judecător, procuror; gradul VS2,6502,7002,800-
    6.Judecător, procuror; stagiarS2,2502,300--
    7.Executor judecătoresc IS2,0502,1002,1502,200
    8.Executor judecătoresc IIS1,8501,9001,9502,000
    9.Executor judecătoresc IIIS1,6501,7001,7501,800
    10.Executor judecătoresc debutantS1,550---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    11.Grefier instanţă judecată, grefier parchet; IM1,4501,5001,5501,600
    12.Grefier instanţă judecată, grefier parchet; II, grefier-dactilograf IM1,3501,3751,4001,425
    13.Grefier instanţă judecată, grefier parchet; III, grefier-dactilograf IIM1,2501,2751,3001,325
    14.Grefier instanţă judecată, grefier parchet; IV, grefier-dactilograf IIIM1,1501,1751,2001,225
    15.Grefier instanţă judecată, grefier parchet, grefier-dactilograf; debutantM1,075---
    16.Executor judecătoresc IM1,4501,5001,5501,600
    17.Executor judecătoresc IIM1,3501,3751,4001,425
    18.Executor judecătoresc IIIM1,2501,2751,3001,325
    19.Executor judecătoresc IVM1,1501,1751,2001,225
    20.Executor judecătoresc debutantM1,075---
    21.Arhivar-registrator IM1,1501,1751,2001,225
    22.Arhivar-registrator IIM1,0501,0751,1001,125
    23.Arhivar-registrator IIIM; G0,9500,9751,0001,025
    24.Arhivar-registrator debutantM0,925---
    25.Agent proceduralG0,9000,9250,9500,975
    26.AprodG0,8750,9000,9250,950
   +  Anexa 2/6 LABORATOARE DE CRIMINALISTICACoeficienţi de ierarhizare pentru funcţii de specialitateFuncţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Expert criminalist gradul IS3,1003,2003,3003,400
    2.Expert criminalist gradul IIS2,9002,9503,0003,050
    3.Expert criminalist gradul IIIS2,7002,7502,8002,850
    4.Asistent criminalist gradul IS2,5002,5502,600-
    5.Asistent criminalist gradul IIS2,3502,4002,450-
    6.Asistent criminalist debutantS2,000---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    7.Tehnician criminalist IM1,3001,3501,4001,450
    8.Tehnician criminalist IIM1,2001,2251,2501,275
    9.Tehnician criminalist IIIM1,1001,1251,1501,175
    10.Tehnician criminalist IVM1,0001,0251,0501,075
    11.Tehnician criminalist debutantM0,925---
    12.Secretar-dactilograf laborator criminalistică IM1,1751,2001,2251,250
    13.Secretar-dactilograf laborator criminalistică IIM1,0751,1001,1251,150
    14.Secretar-dactilograf laborator criminalistică IIIM1,0001,0251,050-
    15.Secretar-dactilograf laborator criminalistică debutantM0,850---
   +  Anexa 3/1 MINISTERE ŞI CELELALTE INSTITUŢII CENTRALE ALEADMINISTRAŢIEI PUBLICEI. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţii de execuţie de specialitateFuncţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul d e ierarhizare Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Consilier*), expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul I A**)S2,3002,3502,4002,450
    2.Consilier*), expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IS2,0502,1002,1502,200
    3.Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IIS1,8001,8501,9002,000
    4.Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IIIS1,5501,6001,6501,700
    5.Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IVS1,3501,4001,4501,500
    6.Referent, inspector, revizor contabil; debutantS1,300---
    7.Tehnician-economist, secretar administraţie, interpret relaţii, subinginer; gradul IS.S.D.1,5501,6001,6501,700
    8.Tehnician-economist, secretar administraţie, interpret relaţii, subinginer; gradul IIS.S.D.1,3501,4001,4501,500
    9.Tehnician-economist, secretar administraţie, interpret relaţii, subinginer; gradul IIIS.S.D.1,1501,2001,2501,300
    10.Tehnician-economist, secretar administraţie, interpret relaţii, subinginer; debutantS.S.D.1,050---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    11.Referent I AM1,4251,4501,5001,550
    12.Referent IM1,2501,3001,3501,400
    13.Referent IIM1,1501,1751,2001,225
    14.Referent IIIM1,0251,0501,0751,100
    15.Referent IVM0,9250,9500,9751,000
    16.Referent debutantM0,900---
  Notă *) Se utilizează şi pentru salarizarea consilierilor la miniştri în limita a 1-3 posturi şi, respectiv, a consilierilor la secretarii de stat în limita a 1-2 posturi, cu indemnizaţia de conducere prevăzută de lege pentru funcţia de consilier al ministrului. Notă **) Se utilizează numai la ministere, organe centrale şi instituţii asimilate acestora, la care conducătorul instituţiei respective are salariul de baza stabilit la nivelul funcţiei de ministru de stat, ministru, secretar de stat sau subsecretar de stat.II. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile pe grade şi trepte profesionale din activităţile administrative, de secretariat, relaţii cu publicul, protocol, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire din aparatul propriu al ministerului sau al organului central de specialitateFuncţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Economist, inspector, referent, inginer; gradul IAS1,8001,8501,9002,000
    2.Economist, inspector, referent, inginer; gradul IS1,5501,6001,6501,700
    3.Economist, inspector, referent, inginer; gradul IIS1,3501,4001,4501,500
    4.Economist, inspector, referent, inginer; debutantS1,300---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    5.Tehnician, merceolog, contabil, referent; I AM1,2501,3001,3501,400
    6.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IM1,1501,1751,2001,225
    7.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIM1,0251,0501,0751,100
    8.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIIM0,9250,9500,9751,000
    9.Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutantM0,900---
    10.Şef cabinet I A*)M;G1,2501,3001,3501,400
    11.Şef cabinet IM;G1,1501,1751,2001,225
    12.Şef cabinet IIM;G1,0251,0501,0751,100
    13.Stenodactilograf I AM1,1751,2001,2501,300
    14.Stenodactilograf IM1,0251,0501,0751,100
    15.Stenodactilograf IIM0,9250,9500,9751,000
    16.Stenodactilograf debutantM0,900---
    17.Secretar-dactilograf, dactilograf; I AM1,1501,2001,2501,300
    18.Secretar-dactilograf, dactilograf; IM;G1,0001,0251,0501,075
    19.Secretar-dactilograf, dactilograf; IIM;G0,9000,9250,9500,975
    20.Secretar-dactilograf, dactilograf; debutantM;G0,850---
    21.Casier, magaziner; IM1,0751,1001,1501,200
    22.Casier, magaziner; IIM;G0,9500,9751,0001,025
    23.Casier, magaziner; debutantM;G0,900---
    24.Funcţionar, arhivar;IM1,0501,0751,1001,150
    25.Funcţionar, arhivar; IIM0,9500,9751,0001,025
    26.Funcţionar, arhivar; IIIM0,8500,8750,9000,925
    27.Funcţionar, arhivar; debutantM0,800---
    28.Portar, paznic, îngrijitor, bufetier, manipulant bunuri, curier; I   0,8000,8250,850-
    29.Portar, paznic, îngrijitor, bufetier, manipulant bunuri, curier; II   0,7250,7500,775-
    30.Muncitor I A**)   1,2501,3001,400-
    31.Muncitor I   1,1751,2001,225-
    32.Muncitor II   1,1001,1251,150-
    33.Muncitor III   1,0251,0501,075-
    34.Muncitor IV   0,9500,9751,000-
    35.Muncitor V   0,8750,9000,925-
    36.Muncitor VI   0,8000,8250,850-
    37.Muncitor necalificat   0,7250,7500,775-
  Notă *) Se utilizează la funcţiile al căror coeficient de ierarhizare este de minimum 5,000. Notă **) Acest coeficient de ierarhizare se utilizează pentru salarizarea soferilor de pe autoturismele puse la dispoziţia persoanelor care ocupa funcţii al căror coeficient de ierarhizare este de minimum 5,500.NOTĂ:1. Salariile de baza ale funcţiilor de stenodactilograf, secretar-dactilograf şi dactilograf sunt mai mari cu 15% pentru persoanele care utilizează cel puţin o limbă străină, în medie, peste 50% din timpul de lucru şi cu 10% mai mari pentru persoanele care stenografiaza, în medie, cel puţin 30% din timpul de lucru.2. Pentru personalul care îndeplineşte, potrivit legii, atribuţiile funcţiei de şef de stat major apărare civilă şi este încadrat pe funcţiile de execuţie prevăzute la cap. I, la coeficientul de ierarhizare corespunzător funcţiei de execuţie se adauga 0,400.3. Pentru personalul care îndeplineşte, potrivit legii, pe lângă sarcinile care revin funcţiei de execuţie pe care este încadrat, şi atribuţiile funcţiei de şef de stat major apărare civilă, la coeficientul de ierarhizare corespunzător funcţiei de execuţie deţinute se adauga 0,250.4. Salariaţii care au fost încadraţi pe grade sau trepte profesionale desfiinţate prin prezenta lege vor fi încadraţi în gradul sau în treapta profesională imediat superioară celor desfiinţate, la gradatia 1.5. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma de licenţă ai unei universităţi sau ai altor instituţii de învăţământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învăţământ de zi sau de 5-6 ani învăţământ seral sau fără frecventa.6. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma ai învăţământului superior de scurta durata cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecventa.III. Funcţii specifice unor ministere1. Ministerul Afacerilor Externe
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    a) Funcţii diplomatice
    1.AmbasadorS3,200---
    2.Ministru plenipotenţiarS2,900---
    3.Ministru consilierS2,3002,4002,5002,600
    4.Consilier diplomatic, consul generalS2,0502,1002,1502,200
    5.Secretar I, consul, interpret relaţii diplomatice IS1,8001,8501,9001,950
    6.Secretar II, viceconsul, interpret relaţii diplomatice IIS1,5501,6001,6501,700
    7.Secretar III, curier diplomatic I, referent relaţii I,interpret relaţii diplomatice IIIS1,3501,4001,4501,500
    8.Ataşat, agent consular, referent relaţii II, curier diplomatic II, arhivistS1,300---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    9.Referent transmitere IM1,2501,3001,3501,400
    10.Referent transmitere IIM1,1251,1501,1751,200
    11.Referent transmitere IIIM1,0251,0501,0751,100
    12.Referent debutantM1,000---
  2. Ministerul Finanţelor2.1 Garda financiară - aparatul central - personalul militarizat
    FuncţiaCoeficientul de ierarhizare
    Comisar general4,600
  Funcţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade pro fesionale
    1.Comisar principal I AS2,8002,8502,9003,000
    2.Comisar principal IS2,5002,5502,6002,700
    3.Comisar principal IIS2,2002,2502,3002,350
    4.Comisar principal IIIS1,9001,9502,0002,050
    5.Comisar principal IVS1,6501,7001,7501,800
    6.Comisar debutantS1,600---
    7.Comisar principal IS.S.D.1,8001,9002,0002,100
    8.Comisar principal IIS.S.D.1,5501,6001,6501,700
    9.Comisar principal IIIS.S.D.1,3501,4001,4501,500
    10.Comisar debutantS.S.D.1,300---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte pr ofesionale
    11.Comisar I AM1,6001,6501,7001,750
    12.Comisar IM1,3501,4001,4501,500
    13.Comisar IIM1,2251,2501,2751,300
    14.Comisar IIIM1,1001,1501,1751,200
    15.Comisar debutantM1,050---
  NOTĂ: Pentru celelalte funcţii utilizate în aparatul Gărzii financiare, salariile de baza vor fi mai mari cu 25% pentru perioada în care personalul respectiv desfăşoară activitatea în condiţii specifice personalului militarizat. 2.2. Direcţia generală a vamilor - Direcţia de supraveghere şi control vamalFuncţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Expert, inspector de specialitate; gradul I AS2,8002,8502,9003,000
    2.Expert, inspector de specialitate; gradul IS2,5002,5502,6002,700
    3.Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IIS2,2002,2502,3002,350
    4.Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IIIS1,9001,9502,0002,050
    5.Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IVS1,6501,7001,7501,800
    6.Referent, inspector; debutantS1,600---
    7.Tehnician-economist gradul IS.S.D.1,8001,9002,0002,100
    8.Tehnician-economist gradul IIS.S.D.1,5501,6001,6501,700
    9.Tehnician-economist gradul IIIS.S.D.1,3501,4001,4501,500
    10.Tehnician-economist debutantS.S.D.1,300---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    11.Referent I AM1,6001,6501,7001,750
    12.Referent IM1,3501,4001,4501,500
    13.Referent IIM1,2251,2501,2751,300
    14.Referent IIIM1,1001,1501,1751,200
    15.Referent IVM0,9250,9500,9751,000
    16.Referent debutantM0,900---
  3. Ministerul Comerţului
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    Funcţii specifice pe grade profesionale
    1.Ministru consilierS2,3002,4002,5002,600
    2.Consilier economicS2,0502,1002,1502,200
    3.Secretar economic IS1,8001,8501,9001,950
    4.Secretar economic IIS1,5501,6001,6501,700
    5.Secretar economic IIIS1,3501,4001,4501,500
  4. Ministerul Tineretului şi SportuluiFuncţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Instructor sportiv, referent sportiv; gradul II.P.31,5501,6001,6501,700
    2.Instructor sportiv, referent sportiv; gradul III.P.31,3501,4001,4501,500
    3.Instructor sportiv, referent sportiv; gradul IIII.P.31,1501,2001,2501,300
    4.Instructor sportiv, referent sportiv; debutantI.P.31,050---
   +  Anexa 3/2 APARATUL PROPRIU AL PREFECTURILOR, AL CONSILIILOR JUDEŢENE ŞI AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, AL CONSILIILOR LOCALE ŞI AL UNITĂŢILORTERITORIALE DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICEI. Coeficienţi de ierarhizare pentru activitatea de specialitateFuncţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul I A*)S2,0502,1002,1502,200
    2.Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul IS1,8001,8501,9002,000
    3.Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul IIS1,5501,6001,6501,700
    4.Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul IIIS1,3501,4001,4501,500
    5.Referent, inspector, revizor contabil, arhitect; debutantS1,200---
    6.Conductor arhitect IA**), instructor sportiv IAS.S.D.1,4501,5001,5501,600
    7.Conductor arhitect I**), instructor sportiv IS.S.D.1,2001,2501,3001,350
    8.Conductor arhitect II**), instructor sportiv IIS.S.D.1,0751,1001,1251,150
    9.Conductor arhitect**), instructor sportiv; debutantS.S.D.1,050---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    10.Referent, inspector; I AM1,2501,3001,3501,400
    11.Referent, inspector; IM1,1501,1751,2001,225
    12.Referent, inspector; IIM1,0251,0501,0751,100
    13.Referent, inspector; IIIM0,9250,9500,9751,000
    14.Referent, inspector; debutantM0,900---
  Notă *) Se poate utiliza numai în aparatul prefecturilor, al consiliilor judeţene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, al consiliilor locale municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi al unităţilor teritoriale de specialitate ale administraţiei publice. Notă **) Se utilizează numai la direcţii sau compartimente de urbanism şi amenajare a teritoriului. II. Funcţii specifice unor ministere1. Ministerul Finanţelor1.1. Garda financiară - personal militarizatFuncţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Comisar principal I AS2,3002,3502,4002,500
    2.Comisar principal IS2,0502,1002,1502,200
    3.Comisar principal IIS1,7501,8001,8501,900
    4.Comisar principal IIIS1,5001,5501,6001,650
    5.Comisar debutantS1,450---
    6.Comisar principal IS.S.D.1,8501,9001,9502,000
    7.Comisar principal IIS.S.D.1,6501,7001,7501,800
    8.Comisar principal IIIS.S.D.1,4001,4501,5001,550
    9.Comisar debutantS.S.D.1,300---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    10.Comisar I AM1,5251,5501,5751,600
    11.Comisar IM1,3501,4001,4501,500
    12.Comisar IIM1,2251,2501,2751,300
    13.Comisar IIIM1,1001,1501,1751,200
    14.Comisar debutantM1,050---
  NOTĂ: Pentru celelalte funcţii utilizate în aparatul Gărzii financiare, salariile de baza vor fi mai mari cu 25% pentru perioada în care personalul respectiv desfăşoară activitatea în condiţii specifice personalului militarizat. 1.2. Funcţii de execuţie pe trepte profesionale specifice unităţilor subordonate Ministerului Finanţelor
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    1.Casier trezorier IM1,1501,1751,2001,225
    2.Casier trezorier II; agent fiscal, operator rol, numărător bani; IM;G1,0251,0501,0751,100
    3.Casier trezorier, agent fiscal, operator rol, numărător bani; debutantM;G0,900---
  III. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile pe grade şi trepte profesionale din activităţile administrative, de secretariat, relaţii cu publicul, protocol, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire din aparatul propriu al prefecturilor, consiliilor judeţene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, al consiliilor locale şi al unităţilor teritoriale de specialitate ale administraţiei publiceFuncţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Economist, inginer, inspector, referent; gradul IAS1,8001,8501,9002,000
    2.Economist, inginer, inspector, referent; gradul IS1,5501,6001,6501,700
    3.Economist, inginer, inspector, referent; gradul IIS1,3501,4001,4501,500
    4.Economist, inginer, inspector, referent; debutantS1,200---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    5.Tehnician, merceolog, contabil, referent; I AM1,2501,3001,3501,400
    6.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IM1,1501,1751,2001,225
    7.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIM1,0251,0501,0751,100
    8.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIIM0,9250,9500,9751,000
    9.Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutantM0,900---
    10.Şef cabinet I A*)M1,1501,1751,2001,225
    11.Şef cabinet IM1,0251,0501,0751,100
    12.Şef cabinet IIM0,9250,9500,9751,000
    13.Stenodactilograf IM1,0251,0501,0751,100
    14.Stenodactilograf IIM0,9250,9500,9751,000
    15.Stenodactilograf debutantM0,900---
    16.Casier, magaziner; IM1,0751,1001,1501,200
    17.Casier, magaziner; IIM;G0,9500,9751,0001,025
    18.Casier, magaziner; debutantM;G0,900---
    19.Agent agricol IM1,0751,1001,1501,200
    20.Agent agricol IIM;G0,9500,9751,0001,025
    21.Agent agricol IIIM;G0,8500,8750,9000,925
    22.Agent agricol debutantM;G0,800-   -
    23.Funcţionar, arhivar; IM1,0501,0751,1001,150
    24.Funcţionar, arhivar; IIM0,9500,9751,0001,025
    25.Funcţionar, arhivar; IIIM0,8500,8750,9000,925
    26.Funcţionar, arhivar; debutantM0,800---
    27.Secretar-dactilograf, dactilograf; IM1,0001,0251,0501,075
    28.Secretar-dactilograf, dactilograf; IIM0,9000,9250,9500,975
    29.Secretar-dactilograf, dactilograf; debutantM0,850---
    30.Portar, paznic, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I   0,8000,8250,850-
    31.Portar, paznic, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II   0,7250,7500,775-
    32.Muncitor I A**)   1,2501,3001,400-
    33.Muncitor I   1,1751,2001,225-
    34.Muncitor II   1,1001,1251,150-
    35.Muncitor III   1,0251,0501,075-
    36.Muncitor IV   0,9500,9751,000-
    37.Muncitor V   0,8750,9000,925-
    38.Muncitor VI   0,8000,8250,850-
    39.Muncitor necalificat   0,7250,7500,775-
  Notă *) Se utilizează la funcţiile al căror coeficient de ierarhizare este de minimum 4,250. Notă **) Acest coeficient de ierarhizare se utilizează pentru salarizarea soferilor de pe autoturismele puse la dispoziţia persoanelor care ocupa funcţii al căror coeficient de ierarhizare este de minimum 4,800. NOTĂ: 1. Salariile de baza sunt mai mari cu 15% pentru personalul încadrat în direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti şi în unităţile subordonate acestora, precum şi pentru personalul încadrat în direcţiile regionale vamale. Salariile de baza ale personalului încadrat în direcţiile pentru probleme de muncă şi protecţie socială şi în inspectoratele de protecţia muncii, judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi ale personalului încadrat în inspecţiile teritoriale în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, sunt mai mari cu 15% . Cu 15% sunt mai mari salariile de baza ale personalului încadrat în inspectoratele şi secţiile teritoriale cu atribuţii de control în domeniul resurselor minerale, precum şi salariile de baza ale personalului cu atribuţii de control din cadrul oficiilor judeţene şi al municipiului Bucureşti pentru protecţia consumatorilor şi din filialele din subordinea acestora. 2. Salariile de baza ale funcţiilor de stenodactilograf, secretar-dactilograf şi dactilograf sunt mai mari cu 15% pentru persoanele care utilizează cel puţin o limbă străină, în medie, peste 50% din timpul de lucru şi cu 10% mai mari pentru persoanele care stenografiaza, în medie, cel puţin 30% din timpul de lucru. 3. Pentru personalul care îndeplineşte, potrivit legii, atribuţiile funcţiei de şef de stat major apărare civilă şi este încadrat pe funcţiile de execuţie prevăzute la cap. I, la coeficientul de ierarhizare corespunzător funcţiei de execuţie se adauga 0,400. 4. Pentru personalul care îndeplineşte, potrivit legii, pe lângă sarcinile care revin funcţiei de execuţie pe care este încadrat, şi atribuţiile funcţiei de şef de stat major apărare civilă, la coeficientul de ierarhizare corespunzător funcţiei de execuţie deţinute se adauga 0,250. 5. Salariaţii care au fost încadraţi pe grade sau trepte profesionale desfiinţate prin prezenta lege vor fi încadraţi în gradul sau treapta profesională imediat superioară celor desfiinţate, la gradatia 1. 6. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma de licenţă ai unei universităţi sau ai altor instituţii de învăţământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învăţământ de zi sau de 5-6 ani învăţământ seral sau fără frecventa. 7. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma ai învăţământului superior de scurta durata cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecventa. 8. Funcţiile prevăzute la cap. I lit. a) pot fi denumite şi "conservator pentru protecţia monumentelor" în cadrul oficiilor pentru patrimoniul cultural naţional judeţene şi al municipiului Bucureşti. Pe aceasta funcţie vor fi încadraţi ingineri şi arhitecti. 9. În funcţiile de consilier şi inspector de specialitate, pe grade profesionale, prevăzute la cap. I din prezenta anexa, vor fi încadraţi ingineri, economişti, jurişti, chimisti, fizicieni şi alţi specialişti, absolvenţi ai învăţământului superior de nivel universitar, care sunt încadraţi în compartimentele de baza ale prefecturilor, ale consiliilor judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ale celorlalte consilii locale şi ale unităţilor teritoriale de specialitate ale administraţiei publice. 10. În funcţiile de referent şi inspector, pe trepte profesionale, prevăzute la cap. I din prezenta anexa, vor fi încadraţi tehnicieni, contabili, statisticieni şi alţi specialişti cu studii liceale şi postliceale, încadraţi în compartimentele de baza ale prefecturilor, ale consiliilor judeţene şi ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ale consiliilor locale şi ale unităţilor teritoriale de specialitate ale administraţiei publice.
   +  Anexa 3/3 SERVICII DE CONTENCIOSCoeficienţi de ierarhizare pentru funcţii de specialitateFuncţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    1.Consilier juridic gradul I AS2,3002,3502,4002,450
    2.Consilier juridic gradul IS2,0502,1002,1502,200
    3.Consilier juridic gradul IIS1,8001,8501,9001,950
    4.Consilier juridic gradul IIIS1,5501,6001,6501,700
    5.Consilier juridic gradul IVS1,3501,4001,4501,500
    6.Consilier juridic debutantS1,300---
   +  Anexa 4/1 COEFICIENŢII DE IERARHIZAREpentru unele funcţii specifice apărării naţionale, siguranţei naţionale şi ordinii publice (structuri militare)
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare*)
    1.Şeful Statului Major GeneralS  
      (general de armată)Academia Militară5,600**)
           
    2.Comandant de armatăS  
      (general de armată)Academia Militară5,100**)
      Şef direcţie    
    3.Comandant corp armatăS  
      Şef direcţieAcademia Militară4,700**)
      (general-colonel)    
    4.Comandant brigadăS  
      (general-maior)Academia Militară3,410
           
    5.Comandant batalionS  
      (colonel)Academia Militară3,030
           
    6.Comandant companieM  
      (căpitan)Şcoala militară2,080
           
    7.Comandant plutonM  
      (locotenent)Şcoala militară1,750
           
    8.Şef depozitM  
      (sergent-major)Şcoala militară1,500
           
    9.Comandant subunitate (militar angajat pe bază de contract)M0,950
  Notă *) Coeficienţii de ierarhizare cuprind : solda de funcţie şi solda de grad la nivel maxim. Notă **) Inclusiv indemnizaţia de comanda.
   +  Anexa 4/2 COEFICIENŢII DE IERARHIZAREpentru unele funcţii specifice ordinii publice - Poliţia
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare*)
    1.Şef al Inspectoratului General al Poliţiei (general de armată)S5,320**)
    2.Şef direcţie generală, director general al Poliţiei municipiului Bucureşti (general-colonel)S4,700**)
    3.Şef direcţie (brigadă) din Inspectoratul General al Poliţiei (general-locotenent)S3,690
    4.Şef inspectorat de poliţie, şef direcţie din Poliţia municipiului Bucureşti (general-locotenent)S3,670
    5.Comandant brigadă din Poliţia municipiului Bucureşti (general-maior)S3,460
    6.Şef poliţie municipiu (colonel)S3,380
    7.Comandant brigadă din Inspectoratul de poliţie judeţean (general-maior)S3,390
    8.Şef poliţie oraş (colonel)S3,130
    9.Şef post poliţie comunală, subofiţer sectorist, subofiţer operativ, agent de circulaţie (sergent-major)M1,660
    10.Ajutor şef de post, agent de ordine, subofiţer pază (sergent-major)M1,610
  Notă *) Coeficienţii de ierarhizare cuprind: solda de funcţie şi solda de grad la nivel maxim. Notă **) Inclusiv indemnizaţia de comanda.
   +  Anexa 5/1 UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNTI. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile didactice din învăţământA. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile didactice din învăţământul superior a) Funcţii didactice
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorVechimea în învăţământ
    până la 3 ani3-6 ani6-10 ani10-15 ani15-20 ani20-25 ani25-30 anipeste 30 ani
    1.Profesor universitarS---2,4502,5502,6502,7502,900
    2.Conferenţiar universitarS--1,9502,0002,1002,2002,3002,450
    3.Şef de lucrări (lector universitar)S-1,6501,7501,8001,8501,9502,050-
    4.Asistent universitarS1,3001,3501,4001,4501,5501,6001,650-
    5.PreparatorS1,2001,300*)1,350*)-----
  Notă *) Pentru preparatorii din domeniul medical.B. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile didactice dinînvăţământul preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal şi de maiştria)Funcţii didactice
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorVechimea în învăţământ
    până la 2 ani2-6 ani6-10 ani10-14 ani14-18 ani18-22 ani22-25 anipeste 25 ani
    1.ProfesorS                
      - cu grad didactic I   --1,6501,7501,8001,8501,9502,050
      - cu grad didactic II   -1,3001,3251,3501,4001,4501,5001,600
      - definitiv   -1,1251,1501,1751,2001,2251,2501,300
      - debutant   1,100-------
    2.ProfesorI.P. 3                
      - cu grad didactic I   --1,3001,3501,4001,4501,5501,650
      - cu grad didactic II   -1,1251,1501,1751,2001,2501,3001,400
      - definitiv   -1,0501,0751,1001,1251,1501,2001,250
      - debutant   1,025-------
    3.Institutor IS                
      - cu grad didactic I   --1,3001,3501,4001,4501,5501,650
      - cu grad didactic II   -1,1251,1501,1751,2001,2501,3001,400
      - definitiv   -1,0501,0751,1001,1251,1501,2001,250
      - debutant   1,025-------
    4.Institutor III.P. 3                
      - cu grad didactic I   --1,2501,3001,3501,4001,5001,600
      - cu grad didactic II   -1,1001,1251,1501,1751,2001,2501,350
      - definitiv   -1,0251,0501,0751,1001,1251,1751,225
      - debutant   1,000-------
    5.Învăţător, educatoare, educator, maistru-instructorM                
      - cu grad didactic I   --1,2001,2501,3001,3501,4501,550
      - cu grad didactic II   -1,0751,1001,1251,1501,1751,2001,300
      - definitiv   -1,0001,0251,0501,0751,1001,1501,200
      - debutant   0,975-------
    6.Profesor, învăţător, educatoare, educator, maistru-instructor; cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitateM0,8750,9000,9250,9500,9751,0001,0251,050
  II. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile ajutatoare din instituţiile de învăţământFuncţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    A. Funcţii didactice ajutătoare*)
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Bibliotecar I A**)S2,0002,0502,1002,200
    2.Bibliotecar IS1,8001,8501,9001,950
    3.Bibliotecar IIS1,5001,5501,6501,750
    4.Bibliotecar IIIS1,3001,3501,4001,450
    5.Bibliotecar debutantS1,200---
    6.Bibliotecar IS.S.D.1,4501,5001,6001,700
    7.Bibliotecar IIS.S.D.1,2501,3001,3501,400
    8.Bibliotecar IIIS.S.D.1,0751,1001,1501,200
    9.Bibliotecar debutantS.S.D.1,050---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    10.Tehnician I A***)M1,2501,3001,3501,400
    11.Tehnician I***)M1,1501,1751,2001,225
    12.Tehnician II***)M1,0251,0501,0751,100
    13.Tehnician III***)M0,9250,9500,9751,000
    14.Tehnician debutant***)M0,900---
    15.Bibliotecar I AM1,2501,3001,3501,400
    16.Bibliotecar IM1,1001,1251,1501,200
    17.Bibliotecar IIM1,0001,0251,0501,075
    18.Bibliotecar debutantM0,900---
    19.Şef atelier şcoală IM1,1251,1501,2001,250
    20.Şef atelier şcoală IIM1,0251,0501,0751,100
    21.Şef atelier şcoală IIIM0,9250,9500,9751,000
    22.Laborant, pedagog şcolar****), instructor; IM1,0001,0251,0501,075
    23.Laborant, pedagog şcolar****), instructor; IIM0,9000,9250,9500,975
    24.Pedagog şcolarG0,9000,9250,9500,975
    B. Alte funcţii ajutătoare
    25.Model I   0,9250,9500,9751,000
    26.Model II   0,8250,8500,8750,900
    27.Supraveghetor noapteG0,8250,8500,8750,900
  Notă *) În statele de funcţii, aprobate instituţiilor de învăţământ potrivit legii, pot fi incluse ca funcţii didactice ajutatoare şi alte funcţii preluate din anexele care se aplică unităţilor bugetare. Notă **) Se poate utiliza numai la bibliotecile universitare şi la Biblioteca Academiei Române. Notă ***) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi al atelierelor-şcoala. Notă ****) Pedagogul şcolar, absolvent al şcolii normale (liceul pedagogic), se salarizeaza corespunzător funcţiei de invatator, iar cel cu studii superioare, ca institutor I sau II, după caz.III. Coeficienţi de ierarhizare pentru alte funcţii specifice din instituţiile de învăţământ
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Secretar I*)S1,8001,8501,9002,000
    2.Secretar IIS1,5501,6001,6501,700
    3.Secretar IIIS1,3501,4001,4501,500
    4.Secretar IVS1,2251,2501,2751,300
    5.Secretar debutantS1,200---
    6.Secretar I*)S.S.D.1,4501,5001,5501,600
    7.Secretar IIS.S.D.1,3001,3251,3751,425
    8.Secretar IIIS.S.D.1,2001,2251,2501,275
    9.Secretar IVS.S.D.1,0751,1001,1251,150
    10.Secretar debutantS.S.D.1,050---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    11.Secretar I AM1,2501,3001,3501,400
    12.Secretar IM1,1501,1751,2001,225
    13.Secretar IIM1,0251,0501,0751,100
    14.Secretar IIIM0,9250,9500,9751,000
    15.Secretar debutantM0,900---
  Notă *) Se poate utiliza numai în cele mai mari instituţii de învăţământ stabilite de Ministerul Învăţământului. NOTĂ: 1. Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de baza pentru funcţiile didactice din unităţile de învăţământ se majorează, începând cu luna aprilie 1995, cu coeficientul de 0,6 pentru funcţiile didactice prevăzute în anexa nr. V/1 pct. I lit. A nr. crt. 1 şi 2 şi cu coeficientul de 0,4 pentru funcţiile didactice prevăzute în anexa nr. V/1 pct. I lit. A nr. crt. 3-5 şi în anexa nr. V/1 lit. B nr. crt. 1-5.2. Coeficientul de ierarhizare a salariilor pentru funcţiile prevăzute în anexa nr. V/1 pct. I lit. B nr. crt. 6 se majorează cu 0,2.3. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma de licenţă ai unei universităţi sau ai altor instituţii de învăţământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învăţământ de zi sau de 5-6 ani învăţământ seral sau fără frecventa. 4. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul S.S.D. pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma ai învăţământului superior de scurta durata cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecventa.
   +  Anexa 5/1A I. UNITĂŢI DE PERFECŢIONARE A PERSONALULUI CU PREGĂTIRE SUPERIOARĂCoeficienţi de ierarhizare pentru funcţii de specialitate
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Expert-consultant I AS1,9502,0502,1502,250
    2.Expert-consultant IS1,7001,7501,8001,900
    3.Expert-consultant IIS1,5001,5501,6001,650
  II. UNITĂŢI DE PERFECŢIONARE A PERSONALULUI CU PREGĂTIRE MEDIE ŞI CENTRE DE CALIFICARE ŞI RECALIFICARECoeficienţi de ierarhizare pentru funcţii de specialitateFuncţii de execuţie
    Nr. crt. FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Expert gradul IS1,7001,8001,9002,000
    2.Expert gradul IIS1,4501,5001,5501,600
    3.Expert gradul IIIS1,2501,3001,3501,400
    4.Expert debutantS1,200---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    5.Instructor IM1,2501,3001,3501,400
    6.Instructor IIM1,0501,1001,1501,200
    7.Instructor IIIM0,9500,9751,0001,025
    8.Instructor debutantM0,900---
  NOTĂ:1. La Centrul de Perfecţionare a Personalului din Aviaţia Civilă, în funcţiile de expert gradul I, II, III şi debutant pot fi încadraţi şi absolvenţii Şcolii Militare de Aviatie "Aurel Vlaicu".2. Funcţiile de expert se utilizează şi la Casa Agronomului.
   +  Anexa 5/2 1. UNITĂŢI SANITARE ŞI DE ASISTENŢA SOCIALĂ, ALTELE DECÂT CELE CLINICEA. Coeficienţi de ierarhizare pentru personalul de specialitate medico-sanitar
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    123456
    1.Medic primarS2,1002,2002,3002,4002,5002,600
    2.Medic specialistS1,6001,6501,7001,8001,9002,000
    3.Medic rezident anul II-VII')S1,2751,3001,3501,4001,4501,500
    4.Medic rezident anul IS1,250-----
    5.MedicS1,4501,5501,6501,7501,8502,000
    6.Medic debutantS1,350-----
    7.Farmacist primar*)S1,8001,9002,0002,1002,2002,300
    8.Farmacist specialistS1,3501,3751,4001,5001,6001,700
    9.Farmacist rezident anul II-III')S1,2751,300----
    10.Farmacist rezident anul IS1,250-----
    11.FarmacistS1,2751,3001,4001,5001,6001,700
    12.Farmacist debutantS1,250----  
    13.Dentist principalS.S.D.1,3501,4001,4501,5001,5501,600
    14.DentistS.S.D.1,0751,1001,1501,2001,2501,300
    15.Dentist debutantS.S.D.1,050-----
    16.Asistent medical principal**)Postliceale1,3501,4001,4501,5001,5501,600
    17.Asistent medical**)Postliceale1,0501,1001,1501,2001,2501,300
    18.Asistent medical debutant**)Postliceale1,000-----
    19.Asistent medical principal**)M1,2001,2501,3001,3501,4001,450
    20.Asistent medical**)M1,0001,0251,0501,0751,1001,150
    21.Asistent medical debutant**)M0,975-----
    22.Tehnician dentar principal***)M1,2501,3001,3501,4001,4501,500
    23.Tehnician dentar***)M1,0001,0251,0501,1001,1501,200
    24.Tehnician dentar debutant***)M0,975-----
    25.Soră medicală principală****)M1,1001,1251,1501,2001,2501,350
    26.Soră medicală****)M0,9250,9500,9751,0001,0251,050
    27.Soră medicală debutantă****)M0,900-----
  ') Coeficientul de ierarhizare de la fiecare gradatie reprezintă coeficientul corespunzător unui an de studii. Notă *) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane. Notă **) Se aplica şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şi educator-puericultor. Notă ***) Se aplica şi funcţiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica şi protezare auditiva. Notă ****) Se aplica şi funcţiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenta, moasa, masor, gipsar, autopsier, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M., instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor. B. Coeficientul de ierarhizare pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    123456
    28.Biolog, biochimist, chimist, fizician; principalS1,8001,9002,0002,1002,2002,300
    29.Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialistS1,3501,4001,4501,5001,6001,700
    30.Biolog, biochimist, chimist, fizician')S1,2751,3001,325---
    31.Biolog, biochimist, chimist, fizician; debutantS1,250-----
    32.Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., asistent social; principalS1,5001,6001,7001,8001,9002,000
    33.Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., asistent socialS1,2751,3001,3251,3501,4001,450
    34.Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., asistent social; debutantS1,250-----
    35.Profesor C.F.M. principal*)S.S.D.1,3501,4001,4501,5001,5501,600
    36.Profesor C.F.M.*)S.S.D.1,0751,1001,1501,2001,2501,300
    37.Profesor C.F.M. debutant*)S.S.D.1,050-----
    C. Coeficienţi de ierarhizare pentru personalul auxiliar sanitar
    38.Infirmieră, agent D.D.D.G0,8500,9000,9250,9500,9751,000
    39.Infirmieră, agent D.D.D.; debutantG0,750-----
    40.Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoareG0,8000,8250,8500,9001,0001,050
    41.Şofer autosanitară I**)   1,1501,2001,2501,300--
    42.Şofer autosanitară II**)   1,0251,0501,0751,100--
    43.Şofer autosanitară III**)   0,9250,9500,9751,000--
  ') Până la promovarea pe funcţia de fizician specialist, fizicienii încadraţi la gradatii superioare gradatiei 3 vor fi salarizaţi la aceasta gradatie. Notă *) Se aplica şi funcţiilor de educator-puericultor, asistent social şi cosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diploma învăţământul superior cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecventa. Notă **) Se aplica nivelul I şi II pentru salarizarea soferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanta judeţene şi al municipiului Bucureşti, iar nivelul de salarizare II şi III, soferilor autosanitarelor din alte unităţi sanitare. II. UNITĂŢI CLINICE, INSTITUTE ŞI CENTRE MEDICALEA. Coeficienţi de ierarhizare pentru personalul de specialitate medico-sanitar
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    123456
    1.Medic primarS2,3502,4502,5502,6502,7502,900
    2.Medic specialistS1,7501,8001,8502,0002,1002,200
    3.Farmacist primar*)S2,0002,1002,2002,3002,4002,500
    4.Farmacist specialistS1,5001,5501,6001,7001,8001,900
    5.Asistent medical principalPostliceale1,4001,4501,5001,5501,6001,700
    6.Asistent medicalPostliceale1,1001,1501,2001,2501,3001,350
    7.Asistent medical principalM1,3001,3501,4001,4501,5001,600
    8.Asistent medicalM1,0501,1001,1501,1751,2001,250
    9.Soră medicală principalăM1,2001,2251,2501,3001,3501,450
    10.Soră medicalăM1,0251,0501,0751,1001,1251,150
  Notă *) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane. B. Coeficienţi de ierarhizare pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    123456
    11.Biolog, biochimist, chimist, fizician; principalS2,0002,1002,2002,3002,4002,500
    12.Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialistS1,4001,5001,6001,7001,8001,900
    13.Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., asistent social; principalS1,7001,8001,9002,0002,1002,200
    14.Profesor C.F.M. principalS.S.D.1,4001,4501,5001,5501,6001,700
  NOTĂ: 1. Salariaţii care au fost încadraţi pe grade sau trepte profesionale desfiinţate prin prezenta lege vor fi încadraţi în gradul sau treapta profesională imediat superioară celor desfiinţate, la gradatia 1. 2. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma de licenţă ai unei universităţi sau ai altor instituţii de învăţământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învăţământ de zi sau de 5-6 ani învăţământ seral sau fără frecventa. 3. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma ai învăţământului superior de scurta durata cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecventa. 4. Personalul de specialitate cu pregătire superioară şi medie din unităţile sanitare, care asigura nemijlocit funcţionarea, repararea şi întreţinerea aparatelor medicale, beneficiază de salarii de baza mai mari cu până la 15% . Mărimea concretă a salariilor de baza şi categoriile de personal se stabilesc de Ministerul Sănătăţii, în raport cu complexitatea aparaturii medicale deservite. 5. Salariile de baza ale personalului tehnic de inspecţie şi avizare sanitară încadrat în inspectoratele de poliţie sanitară şi medicina preventivă pot fi mai mari cu până la 15%, cu avizul Ministerului Sănătăţii. 6. În unităţile clinice, pe lângă funcţiile prevăzute la cap. II se pot utiliza şi celelalte funcţii prevăzute la cap. I, potrivit criteriilor şi condiţiilor de ocupare a funcţiilor stabilite de Ministerul Sănătăţii, în baza prevederilor legale.
   +  Anexa 5/3 UNITĂŢI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ŞI PROIECTAREI. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de specialitate din activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologicăFuncţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Cercetător ştiinţific principal gradul IS2,4502,6002,7502,900
    2.Cercetător ştiinţific principal gradul IIS1,9502,0502,1502,250
    3.Cercetător ştiinţific principal gradul IIIS1,6501,7001,7501,800
    4.Cercetător ştiinţificS1,4501,5001,5501,600
    b) Funcţii de execuţie de specialitate neatestate*)
    5.Asistent de cercetare ştiinţificăS1,3251,3501,3751,400
    6.Asistent de cercetare ştiinţifică stagiarS1,300---
    c) Funcţii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare ştiinţifică, pe trepte profesionale
    7.Asistent IM1,2501,3001,3501,400
    8.Asistent IIM1,0501,1001,1501,200
    9.Asistent IIIM0,9500,9751,0001,025
    10.Asistent stagiarM0,900---
  Notă *) Pe aceste funcţii se încadrează personalul din cercetare până la atestare.II. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de specialitate din proiectare Funcţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Proiectant gradul IS1,9001,9502,0002,050
    2.Proiectant gradul IIS1,6501,7001,7501,800
    3.Proiectant gradul IIIS1,3501,4001,4501,500
    4.Proiectant gradul IVS1,2251,2501,2751,300
    5.Proiectant debutantS1,200---
    6.Subinginer cartograf IS.S.D.1,4501,5001,5501,600
    7.Subinginer cartograf IIS.S.D.1,2501,3001,3501,400
    8.Subinginer cartograf IIIS.S.D.1,0751,1001,1501,200
    9.Subinginer cartograf debutantS.S.D.1,050---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    10.Tehnician proiectant IM1,2501,3001,3501,400
    11.Tehnician proiectant II*)M1,0501,1001,1501,200
    12.Tehnician proiectant III*)M0,9500,9751,0001,025
    13.Tehnician proiectant debutant*)M0,900---
  Notă *) Coeficienţii de ierarhizare prevăzuţi pentru aceasta funcţie se utilizează şi la funcţiile: desenator tehnic; cartograf. NOTĂ: 1. Salariaţii care au fost încadraţi pe grade şi trepte profesionale desfiinţate prin prezenta lege vor fi încadraţi în gradul sau treapta profesională imediat superioară celor desfiinţate, la gradatia 1. 2. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma de licenţă ai unei universităţi sau ai altor instituţii de învăţământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învăţământ de zi sau de 5-6 ani învăţământ seral sau fără frecventa. 3. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma ai învăţământului superior de scurta durata cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecventa.
   +  Anexa 5/4 UNITĂŢI DE INFORMATICACoeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de specialitateFuncţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Analist, programator, inginer de sistem; I AS2,0502,1502,2502,350
    2.Analist, programator, inginer de sistem; IS1,8501,9001,9502,000
    3.Analist, programator, inginer de sistem; IIS1,6501,7001,7501,800
    4.Analist, programator, inginer de sistem; IIIS1,3501,4001,4501,500
    5.Analist, programator, inginer de sistem; IVS1,2251,2501,2751,300
    6.Analist, programator, inginer de sistem; debutantS1,200---
    7.Informatician, conductor tehnic; IS.S.D.1,4501,5001,5501,600
    8.Informatician, conductor tehnic; IIS.S.D.1,2501,3001,3501,400
    9.Informatician, conductor tehnic; IIIS.S.D.1,0751,1001,1501,200
    10.Informatician, conductor tehnic; debutantS.S.D.1,050---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    11.Analist (programator) ajutor I AM1,2501,3001,3501,400
    12.Analist (programator) ajutor IM1,1501,1751,2001,225
    13.Analist (programator) ajutor IIM1,0251,0501,0751,000
    14.Analist (programator) ajutor IIIM0,9250,9500,9751,000
    15.Analist (programator) ajutor; debutantM0,900---
    16.Operator, controlor date; IM1,1501,1751,2001,225
    17.Operator, controlor date; IIM1,0251,0501,0751,100
    18.Operator, controlor date; IIIM0,9250,9500,9751,000
    19.Operator, controlor date; IVM0,8250,8500,8750,900
    20.Operator, controlor date; debutantM0,800---
  NOTĂ: 1. Salariile de baza pentru personalul încadrat în funcţiile din prezenta anexa, din cadrul Centrului de Tehnologia Informatiei Financiare din subordinea Ministerului Finanţelor, Centrului Roman de Comerţ Exterior din subordinea Ministerului Comerţului şi Oficiului Central de Plata a Pensiilor, sunt mai mari cu 15% . 2. Salariaţii care au fost încadraţi pe grade şi trepte profesionale desfiinţate prin prezenta lege vor fi încadraţi în gradul sau treapta profesională imediat superioară celor desfiinţate, la gradatia 1. 3. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma de licenţă ai unei universităţi sau ai altor instituţii de învăţământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învăţământ de zi sau de 5-6 ani învăţământ seral sau fără frecventa. 4. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma ai învăţământului superior de scurta durata cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecventa.
   +  Anexa 5/5 UNITĂŢI DE CULTURAI. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de specialitate din unităţile teatrale, muzicale şi de cinematografieFuncţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, pictor scenograf, consultant artistic, coregraf, artist instrumentist I;S        
      gradul I*)   2,1502,2502,3502,450
      gradul II*)   1,8501,9001,9502,050
      gradul III*)   1,6501,7001,7501,800
      gradul IV   1,4501,5001,5501,600
      gradul V   1,2501,3001,3501,400
      debutant   1,200---
    2.Maestru (balet-dans, cor, corepetitor), dirijor cor, producător delegat;S        
      gradul I   2,0502,1502,2502,350
      gradul II   1,7001,7501,8501,950
      gradul III   1,4501,5001,5501,600
    3.Şef orchestră, artist instrumentist II, maestru de studii (balet, canto), secretar literar (muzical), operator imagine (sunet), sufleor operă, artist liric operă;S        
      gradul I   1,8501,9001,9502,050
      gradul II   1,6501,7001,7501,800
      gradul III   1,4501,5001,5501,600
      gradul IV   1,2501,3001,3501,400
      debutant   1,200---
    4.Artist liric, balerin, dansator, acompaniator, corepetitor, actor mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, editor imagine;S        
      gradul I   1,5501,6001,7001,800
      gradul II   1,3501,4001,4501,500
      gradul III   1,2501,2751,3001,325
      debutant   1,200---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    5.Dirijor, şef orchestră, maestru (balet-dans, corepetitor), concertmaistru, maestru de studii balet, maestru lumini-sunet;          
      I   1,2501,3001,3501,400
      II   1,0501,1001,1501,200
      III   0,9250,9500,9751,000
    6.Solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, instrumentist, sufleor operă, corist operă;          
      I   1,2501,3001,3501,400
      II   1,0501,1001,1501,200
      III   0,9250,9500,9751,000
      debutant   0,900---
    7.Maestru artist circ, artist circ;          
      I   1,6501,7501,8502,000
      II   1,4501,5001,5501,600
      III   1,2501,3001,3501,400
      IV   1,0501,1001,1501,200
      V   0,9500,9751,0001,025
      debutant   0,900---
    8.Corist, balerin, dansator, corepetitor, actor mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, operator imagine, editor imagine;          
      I   1,1001,1251,1501,200
      II   1,0001,0251,0501,075
      III   0,9000,9250,9500,975
      debutant   0,875---
    9.Regizor scenă (culise), secretar platou;M        
      I   1,1001,1251,1501,200
      II   1,0001,0251,0501,075
      III   0,9000,9250,9500,975
      debutant   0,875---
    10.Supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasatorM;G0,8250,8500,8750,900
    c) Muncitori din activitatea specifică instituţiilor teatrale şi muzicale
    11.Muncitor I   1,3001,3251,350-
      II   1,2001,2251,250-
      III   1,1001,1251,150-
      IV   1,0001,0251,050-
      V   0,9000,9250,950-
      VI   0,8000,8250,850-
  Notă *) Se utilizează şi pentru salarizarea funcţiei de concertmaistru cu studii superioare.NOTĂ:1. Muncitorii vor fi încadraţi pe trepte profesionale în raport cu complexitatea lucrărilor şi cu răspunderea în munca, pe baza criteriilor stabilite de Ministerul Culturii cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. 2. Personalul care a ocupat funcţia de artist instrumentist sau funcţia de instrumentist cu studii superioare, până la aplicarea prezentei legi, va fi încadrat în funcţia de artist instrumentist I şi, respectiv, artist instrumentist II, cu menţinerea gradului profesional şi a gradatiei avute.II. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de specialitate din presa, edituri, informare documentara, muzee, biblioteci, case de cultura,cămine culturale şi alte instituţii de culturaFuncţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Redactor de rubrică, redactor, lector, publicist comentator, corespondent în străinătate;S        
      gradul I   1,6501,7501,8502,000
      gradul II   1,4501,5001,5501,600
      gradul III   1,2501,3001,3501,400
      debutant   1,200---
    2.Şef agenţie publicitate, administrator (publicaţii, editură), reporter (fotoreporter, corespondent local);S        
      gradul I*)   1,6001,6501,7001,800
      gradul II   1,3501,4001,4501,500
      gradul III   1,2251,2501,2751,300
      debutant   1,200---
    3.Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar;S        
      gradul I A   1,8001,8501,9002,000
      gradul I   1,5001,5501,6501,750
      gradul II   1,3001,3501,4001,450
      debutant   1,200---
    4.Referent, secretar (tehnic) de redacţie, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor;S        
      gradul I   1,5501,6001,7001,800
      gradul II   1,3501,4001,4501,500
      gradul III   1,2501,2751,3001,325
      debutant   1,200---
    5.Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar-arhivist, referent, redactor, secretar de redacţie;S.S.D.        
      gradul I   1,4501,5001,6001,700
      gradul II   1,2501,3001,3501,400
      gradul III   1,0751,1001,1501,200
      debutant   1,050---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    6.Restaurator**), conservator, trezorier, gestionar custode sală;M        
      treapta I   1,2501,3001,3501,400
      treapta II   1,1001,1251,1501,200
      treapta III   1,0001,0251,0501,075
      debutant   0,900---
    7.Bibliotecar, redactor, referent, secretar (tehnic) de redacţie, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor;M        
      treapta I A   1,2501,3001,3501,400
      treapta I   1,1001,1251,1501,200
      treapta II   1,0001,0251,0501,075
      debutant   0,900---
    8.Laborant foto, retuşor foto, fotograf;M;G        
      treapta I   1,0501,1001,1501,200
      treapta II   0,9250,9500,9751,000
      treapta III   0,8250,8500,8750,900
      debutant   0,800---
    9.Supraveghetor muzeu, mânuitor carteM;G0,8250,8500,8750,900
  Notă *) Nivelul de salarizare nu se aplică funcţiilor de administrator (publicaţii, editura). Notă **) Pot fi încadraţi şi absolvenţi ai învăţământului gimnazial şi profesional, în instituţiile muzeale din domeniul traditiei populare. NOTĂ: 1. Persoanele încadrate în unităţile de cultura, care au rezultate valoroase în activitate, pot ocupa, în mod cu totul excepţional, cu aprobarea nominală a ministrului culturii, funcţii de specialitate fără a avea studiile necesare postului. 2. Salariaţii care au fost încadraţi pe grade şi trepte profesionale desfiinţate prin prezenta lege vor fi încadraţi în gradul sau treapta profesională imediat superioară celor desfiinţate, la gradatia 1. 3. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma de licenţă ai unei universităţi sau ai altor instituţii de învăţământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învăţământ de zi sau de 5-6 ani învăţământ seral sau fără frecventa. 4. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma ai învăţământului superior de scurta durata cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecventa.
   +  Anexa 5/6 UNITĂŢI SPORTIVEI. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de specialitate din federaţii sportiveFuncţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor*)Coeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul I A   1,9502,0002,1002,200
    2.Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul I   1,7501,8001,8501,900
    3.Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul II   1,5501,6001,6501,700
    4.Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**); gradul III, instructor sportiv gradul I   1,3501,4001,4501,500
    5.Secretar federaţie, antrenor federal; gradul IV, instructor sportiv gradul II   1,2251,2501,2751,300
    6.Instructor sportiv debutant   1,200---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    7.Instructor sportiv I, referent I   1,2501,3001,3501,400
    8.Instructor sportiv II, referent II   1,1001,1251,1501,200
    9.Instructor sportiv III, referent III   1,0001,0251,0501,075
    10.Instructor sportiv debutant   0,900---
  Notă *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului şi sportului. Notă **) Se poate utiliza şi la cluburile sportive, cu aprobarea ministrului tineretului şi sportului. II. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de specialitate din alte unităţi sportiveFuncţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor*)Coeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    Funcţii de execuţie pe categorii de clasificare**)
    1.Antrenor categoria I, expert sportiv gradul I   1,6001,6501,7001,750
    2.Antrenor categoria II, expert sportiv gradul II   1,3501,4001,4501,500
    3.Antrenor categoria III, referent sportiv gradul III   1,2251,2501,2751,300
    4.Antrenor categoria IV, referent sportiv gradul IV   1,1251,1501,1751,200
    5.Antrenor categoria V   1,0251,0501,0751,100
    6.Antrenor debutant, referent sportiv debutant   1,000---
  Notă *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului şi sportului. Notă **) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional. NOTĂ: Salariaţii care au fost încadraţi pe grade sau trepte profesionale desfiinţate prin prezenta lege vor fi încadraţi în gradul sau treapta profesională imediat superioară celor desfiinţate, la gradatia 1.
   +  Anexa 5/7 UNITĂŢI VAMALE Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de specialitateFuncţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Controlor general specialistS2,0502,1002,1502,200
    2.Controlor generalS1,8501,9001,9502,000
    3.Controlor vamal gradul IS1,6501,7001,7501,800
    4.Controlor vamal gradul IIS1,4501,5001,5501,600
    5.Controlor vamal debutantS1,350---
    6.Controlor vamal gradul IS.S.D.1,5501,6001,6501,700
    7.Controlor vamal gradul IIS.S.D.1,3501,4001,4501,500
    8.Controlor vamal gradul IIIS.S.D.1,1501,2001,2501,300
    9.Controlor vamal debutantS.S.D.1,100---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    10.Controlor vamal IM1,3501,4001,4501,500
    11.Controlor vamal IIM1,2251,2501,2751,300
    12.Controlor vamal IIIM1,1001,1501,1751,200
    13.Controlor vamal debutantM1,050---
  NOTĂ: 1. Salariile de baza ale personalului încadrat în unităţile vamale sunt mai mari cu 15% . 2. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma de licenţă ai unei universităţi sau ai altor instituţii de învăţământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învăţământ de zi sau de 5-6 ani învăţământ seral sau fără frecventa. 3. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma ai învăţământului superior de scurta durata cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecventa. 4. Salariaţii care au fost încadraţi pe grade sau trepte profesionale desfiinţate prin prezenta lege vor fi încadraţi în gradul sau treapta profesională imediat superioară celor desfiinţate, la gradatia 1.
   +  Anexa 5/8 UNITĂŢI NAVALE ŞI CAPITANII DE PORTURICoeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de specialitateFuncţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    1.Comandant instructorS1,7251,7501,8001,850
    2.Şef mecanic instructorS1,6251,6501,7001,750
    a) Funcţii de execuţie pe nave maritime
    3.ComandantS1,7501,8001,8501,900
    4.Şef mecanicS1,6501,7001,7501,800
    5.Căpitan secund, şef mecanic secund, şef electricianS1,4001,4501,5001,550
    6.Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electricianS1,2251,2501,3001,350
    7.Ofiţer aspirantS1,200---
    b) Funcţii de execuţie pe nave portuare, tehnice, fluviale
    8.Căpitan dragorM1,3501,4001,4501,500
    9.CăpitanM1,2501,3001,3501,400
    10.Şef mecanicM1,1501,2001,2501,300
    11.Dragor şefM1,1001,1501,2001,250
    12.Ofiţer punteM1,0501,0751,1001,150
    13.Ofiţer mecanic, ofiţer electricianM1,0251,0501,0751,100
    14.DragorM0,9250,9500,9751,000
    15.Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician, dragor; aspirantM0,900---
    c) Funcţii de execuţie comune pe nave
    16.Şef staţie RTGM1,1251,1501,1751,200
    17.Ofiţer RTG IM1,0001,0501,100-
    18.Ofiţer RTG IIM0,9000,9250,9500,975
    19.Şef echipaj   1,0751,1001,125-
    20.Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanic   1,0001,0251,050-
    21.Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar   0,9250,9500,975-
    22.Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar; debutant   0,900---
    23.Scafandru autonom   1,2251,2501,275-
    24.Scafandru greu   1,1251,1501,200-
    25.Scafandru debutant   1,050---
    d) Funcţii de execuţie de specialitate din activitatea căpităniilor de porturi
    - Funcţii de execuţie pe grade profesionale -
    26.Căpitan de port specialistS1,6501,7001,7501,800
    27.Căpitan de port gradul IS1,4001,4501,5001,550
    - Funcţii de execuţie pe trepte profesionale -
    28.Căpitan de port gradul IIM1,2501,3001,3501,400
    29.Ofiţer de port gradul IM1,1001,1251,1501,200
    30.Ofiţer de port gradul IIM1,0001,0251,0501,075
    31.Ofiţer de port debutantM0,900---
  Capitaniile de porturi vor putea utiliza şi funcţiile prevăzute la lit. a), b) şi c) din prezenta anexa, în funcţie de dotare şi de atribuţiile acestora, stabilite conform prevederilor legale. NOTĂ: 1. Criteriile şi condiţiile pentru ocuparea funcţiilor prevăzute în prezenta anexa se stabilesc de Ministerul Transporturilor, prin ordin al ministrului, şi se utilizează de către toate unităţile, indiferent de subordonare. 2. Salariaţii care au fost încadraţi pe grade sau trepte profesionale desfiinţate prin prezenta lege vor fi încadraţi în gradul sau treapta profesională imediat superioară celor desfiinţate, la gradatia 1.
   +  Anexa 5/9 LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII SEMINŢELOR, PENTRU CONTROLUL SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALA, PENTRU CONTROLUL ŞTIINŢIFIC AL PRODUSELOR BIOLOGICE ŞI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU CARANTINA FITOSANITARA, PRECUM ŞI UNITĂŢI CU ŞI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ SUBORDONATE DIRECŢIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURA ŞI ALIMENTAŢIE, DIRECŢIILOR SANITAR-VETERINARE JUDEŢENE, CENTRULUI NAŢIONAL DE REPRODUCŢIE ŞI SELECŢIE A ANIMALELORCoeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de specialitate
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); expertS1,8001,9002,0502,200
    2.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul IS1,5501,6001,6501,700
    3.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul IIS1,3501,4001,4501,500
    4.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul IIIS1,2251,2501,2751,300
    5.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); debutantS1,200---
    6.Medic primar veterinar**)S2,1002,2002,3252,450
    7.Medic veterinar gradul IS1,8001,8501,9001,975
    8.Medic veterinar gradul IIS1,5501,6001,6501,725
    9.Medic veterinar gradul IIIS1,3001,3501,4001,475
    10.Medic veterinar debutantS1,250---
    11.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; IS.S.D.1,4501,5001,5501,600
    12.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; IIS.S.D.1,2501,3001,3501,400
    13.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; IIIS.S.D.1,0751,1001,1501,200
    14.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; debutantS.S.D.1,050---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    15.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); I AM1,2501,3001,3501,400
    16.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); IM1,0501,1001,1501,200
    17.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); IIM0,9500,9751,0001,025
    18.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); debutantM0,900---
    19.Asistent veterinar I, tehnician veterinar I AM1,3001,3751,4001,450
    20.Asistent veterinar II, tehnician veterinar IM1,1001,1501,2001,250
    21.Asistent veterinar III, tehnician veterinar IIM1,0001,0251,0501,075
    22.Asistent veterinar, tehnician veterinar; debutantM0,900---
    23.Agent veterinar IŞc. prof.0,9250,9500,9751,000
    24.Agent veterinar IIŞc. prof.0,8250,8500,8750,900
    25.Agent veterinar debutantŞc. prof.0,800---
  Notă *) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regaseste în activitatea de baza a unităţii (agronomie, horticultura, zootehnie şi altele). Cu acelaşi nivel pot fi salarizate şi funcţiile de biolog (chimist), dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei. Notă **) În funcţia de medic primar veterinar pot fi încadrate persoanele care au obţinut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare. Notă ***) Specialitatea funcţiei de tehnician este cea care se regaseste în activitatea de baza a unităţii (agronomie, horticultura, zootehnie şi altele). NOTĂ: 1. Nivelul salariilor de la nr. crt. 1-5 se poate utiliza şi pentru funcţia de inspector de specialitate din cadrul inspectoratelor cu personalitate juridică. 2. Nivelul salariilor din prezenta anexa se aplică în mod corespunzător şi personalului încadrat în alte laboratoare, de subordonare centrala sau locală, potrivit specificului activităţii. 3. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma de licenţă ai unei universităţi sau ai altor instituţii de învăţământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învăţământ de zi sau de 5-6 ani învăţământ seral sau fără frecventa. 4. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma ai învăţământului superior de scurta durata cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecventa. 5. Salariaţii care au fost încadraţi pe grade sau trepte profesionale desfiinţate prin prezenta lege vor fi încadraţi în gradul sau treapta profesională imediat superioară celor desfiinţate, la gradatia 1.
   +  Anexa 5/9A OFICII DE CADASTRU ŞI ORGANIZARE A TERITORIULUICoeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de specialitateFuncţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Inginer cadastru gradul I AS2,0502,1002,1502,200
    2.Inginer cadastru gradul IS1,5501,6001,6501,700
    3.Inginer cadastru gradul IIS1,3501,4001,4501,500
    4.Inginer cadastru gradul IIIS1,2251,2501,2751,300
    5.Inginer cadastru debutantS1,200---
    6.Subinginer cadastru IS.S.D.1,4501,5001,5501,600
    7.Subinginer cadastru IIS.S.D.1,2501,3001,3501,400
    8.Subinginer cadastru IIIS.S.D.1,0751,1001,1501,200
    9.Subinginer cadastru debutantS.S.D.1,050---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    10.Tehnician cadastru I AM1,2501,3001,3501,400
    11.Tehnician cadastru IM1,0501,1001,1501,200
    12.Tehnician cadastru IIM0,9500,9751,0001,025
    13.Tehnician cadastru debutantM0,900---
    14.Operator cadastru IM;G0,9250,9500,9751,000
    15.Operator cadastru IIM;G0,8250,8500,8750,900
    16.Operator cadastru debutantM;G0,800---
  NOTĂ: 1. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma de licenţă ai unei universităţi sau ai altor instituţii de învăţământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învăţământ de zi sau de 5-6 ani învăţământ seral sau fără frecventa. 2. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma ai învăţământului superior de scurta durata cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecventa. 3. Salariaţii care au fost încadraţi pe grade sau trepte profesionale desfiinţate prin prezenta lege vor fi încadraţi în gradul sau treapta profesională imediat superioară celor desfiinţate, la gradatia 1.
   +  Anexa 5/9B AGENŢII DE PROTECŢIE A MEDIULUI, ADMINISTRAŢIA REZERVATIEI BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de specialitateFuncţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Inspector de specialitate expert, inginer expert*)S1,8001,9002,0502,200
    2.Inspector de specialitate, inginer*); gradul IS1,5501,6001,6501,700
    3.Inspector de specialitate, inginer*); gradul IIS1,3501,4001,4501,500
    4.Inspector de specialitate, inginer*); gradul IIIS1,2251,2501,2751,300
    5.Inspector, inginer*); debutantS1,200---
    6.Subinginer IS.S.D.1,4501,5001,5501,600
    7.Subinginer IIS.S.D.1,2501,3001,3501,400
    8.Subinginer IIIS.S.D.1,0751,1001,1501,200
    9.Subinginer debutantS.S.D.1,050---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    10.Tehnician, observator condiţii mediu; I A**)M1,2501,3001,3501,400
    11.Tehnician, observator condiţii mediu; I**)M1,0501,1001,1501,200
    12.Tehnician, observator condiţii mediu; II**)M0,9500,9751,0001,025
    13.Tehnician, observator condiţii mediu; debutant**)M0,900---
  Notă *) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regaseste în activitatea de baza a unităţii. Cu acelaşi nivel pot fi salarizate, în activitatea de baza, şi funcţiile de biolog, chimist, fizician şi altele, dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei. Notă **) Specialitatea funcţiilor de tehnician şi observator condiţii mediu este cea care se regaseste în activitatea de baza a unităţii. NOTĂ: 1. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma de licenţă ai unei universităţi sau ai altor instituţii de învăţământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învăţământ de zi sau de 5-6 ani învăţământ seral sau fără frecventa. 2. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma ai învăţământului superior de scurta durata cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecventa. 3. Salariaţii care au fost încadraţi pe grade sau trepte profesionale desfiinţate prin prezenta lege vor fi încadraţi în gradul sau treapta profesională imediat superioară celor desfiinţate, la gradatia 1. 4. Salariile din prezenta anexa sunt mai mari cu 15% .
   +  Anexa 5/10 ALTE INSTITUŢII (UNITĂŢI) DE SUBORDONARE CENTRALA DECÂT CELE PREVĂZUTE ÎN ANEXELE Nr. V/1 - V/9Coeficienţi de ierarhizare pentru activitatea de specialitateFuncţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Consilier, expert, inspector de specialitate; gradul IS1,8001,9002,0502,200
    2.Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IIS1,5501,6001,6501,700
    3.Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IIIS1,3501,4001,4501,500
    4.Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IVS1,2251,2501,2751,300
    5.Referent, inspector; debutantS1,200---
    6.Referent IS.S.D.1,4501,5001,5501,600
    7.Referent IIS.S.D.1,2501,3001,3501,400
    8.Referent IIIS.S.D.1,0751,1001,1501,200
    9.Referent debutantS.S.D.1,050---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    10.Referent IM1,2501,3001,3501,400
    11.Referent IIM1,1501,1751,2001,225
    12.Referent IIIM1,0251,0501,0751,100
    13.Referent IVM0,9250,9500,9751,000
    14.Referent debutantM0,900---
  NOTĂ: 1. Pentru personalul încadrat în unităţile speciale teritoriale ale Administraţiei Naţionale a Rezervelor Materiale, care executa controlul stocurilor - rezerve de stat -, salariile de baza sunt mai mari cu 15% . 2. În funcţiile de consilier, expert, inspector de specialitate, referent de specialitate, pe grade profesionale, prevăzute la lit. a) din prezenta anexa, vor fi încadraţi ingineri, economişti, jurişti, chimisti, fizicieni şi alţi specialişti, absolvenţi ai învăţământului superior de nivel universitar, care sunt încadraţi în compartimentele de baza din specialitatea unităţii respective. 3. În funcţiile de referent, pe trepte profesionale, prevăzute la lit. b) din prezenta anexa, vor fi încadraţi tehnicieni, contabili, statisticieni şi alţi specialişti cu studii liceale şi postliceale, încadraţi în compartimentele de baza din specialitatea unităţii respective. 4. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma de licenţă ai unei universităţi sau ai altor instituţii de învăţământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învăţământ de zi sau de 5-6 ani învăţământ seral sau fără frecventa. 5. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma ai învăţământului superior de scurta durata cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecventa. 6. Salariaţii care au fost încadraţi pe grade sau trepte profesionale desfiinţate prin prezenta lege vor fi încadraţi în gradul sau treapta profesională imediat superioară celor desfiinţate, la gradatia 1.
   +  Anexa 5/10A AEROCLUBUL ROMÂNIEII. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de specialitate1. Personal navigant şi tehnic navigant profesionistFuncţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor*)Coeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    1.Personal navigant şi tehnic navigant profesionist
      clasa I   1,8501,9001,9502,000
      clasa a II-a   1,6001,6501,7001,750
      clasa a III-a   1,4001,4501,5001,550
      clasa a IV-a   1,2251,2501,3001,350
      clasa a V-a   1,200---
  Notă *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.2. Personal tehnic aeronauticFuncţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe clase profesionale
    1.Inginer de aviaţieS        
      clasa I   1,8501,9001,9502,000
      clasa a II-a   1,6001,6501,7001,750
      clasa a III-a   1,4001,4501,5001,550
      clasa a IV-a   1,2251,2501,3001,350
      debutant   1,200---
    b) Funcţii de execuţie pe clase profesionale
    2.Tehnician de aviaţieM        
      clasa I   1,2501,3001,3501,400
      clasa a II-a   1,1501,1751,2001,225
      clasa a III-a   1,0251,0501,0751,100
      clasa a IV-a   0,9250,9500,9751,000
      debutant   0,900---
    3.Mecanic de aviaţieŞcoală tehnică        
      clasa Ide aviaţie1,3501,4001,450-
      clasa a II-asau echivalentă1,1501,2001,250-
      clasa a III-a   1,0001,0501,100-
      clasa a IV-a   0,9250,9500,975-
      debutant   0,900---
    4.Mecanic pentru întreţinerea aparatelor de lansare la zbor (turn de paraşutism, automosor, plior paraşute, deltaplanism etc.)M Şcoală        
      clasa Iprofesională1,1501,1751,200-
      clasa a II-a   1,0751,1001,125-
      clasa a III-a   1,0001,0251,050-
      clasa a IV-a   0,9250,9500,975-
      debutant   0,900---
    5.Maistru de aviaţieŞcoală de        
      clasa Imaiştri de1,4501,5001,5501,600
      clasa a II-aaviaţie1,2501,3001,3501,400
      clasa a III-a   1,0501,1001,1501,200
  3. Personal operativ aeronauticFuncţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Meteorolog aeronautic specialistS        
      gradul I   1,8501,9001,9502,000
      gradul II   1,6001,6501,7001,750
      gradul III   1,4001,4501,5001,550
      gradul IV   1,2251,2501,3001,350
      debutant   1,200---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    2.Meteorolog aeronauticM + curs de calificare        
      I   1,1001,1501,2001,250
      II   1,0001,0251,0501,075
      debutant   0,900---
    3.Controlor trafic dirijareM + curs de calificare        
      I   1,2501,3001,350-
      II   1,1001,1501,200-
      III   1,0001,0251,050-
    4.Controlor trafic operaţiuni auxiliareM + curs de calificare        
      I   1,1501,2001,2501,300
      II   1,0251,0501,0751,100
      III   0,9250,9500,9751,000
      debutant   0,900---
  NOTĂ: 1. Salariaţii care au fost încadraţi pe grade sau trepte profesionale desfiinţate prin prezenta lege vor fi încadraţi în gradul sau treapta profesională imediat superioară celor desfiinţate, la gradatia 1. 2. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma de licenţă ai unei universităţi sau ai altor instituţii de învăţământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învăţământ de zi sau de 5-6 ani învăţământ seral sau fără frecventa.
   +  Anexa 5/11 I. ALTE UNITĂŢI BUGETARE DECÂT CELE PREVĂZUTE ÎN ANEXELE Nr. 5/1 - 5/10, PRECUM ŞI ACTIVITATEA DE CONTABILITATE, FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTIŢII, ÎNTREŢINERE - REPARAŢII DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE, CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, CULTURA, SPORT ŞI DIN CELELALTE UNITĂŢI CUPRINSE ÎN ANEXELE Nr. 5/1 - 5/10Funcţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Inginer, economist; specialist I AS1,8001,9002,0502,200
    2.Inginer, economist, referent; gradul IS1,5501,6001,6501,700
    3.Inginer, economist, referent; gradul IIS1,3501,4001,4501,500
    4.Inginer, economist, referent; gradul IIIS1,2251,2501,2751,300
    5.Inginer, economist, referent; debutantS1,200---
    6.Subinginer I, conductor arhitect I, arhivist I, tehnician-economist IS.S.D.1,4501,5001,5501,600
    7.Subinginer II, conductor arhitect II, arhivist II, tehnician-economist IIS.S.D.1,2501,3001,3501,400
    8.Subinginer III, conductor arhitect III, arhivist III, tehnician-economist IIIS.S.D.1,0751,1001,1501,200
    9.Subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; debutantS.S.D.1,050---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    10.Tehnician, merceolog, contabil, referent; I AM1,2501,3001,3501,400
    11.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IM1,1501,1751,2001,225
    12.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIM1,0251,0501,0751,100
    13.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIIM0,9250,9500,9751,000
    14.Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutantM0,900---
  II. SERVICII DE CONTENCIOSCoeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de specialitate
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Consilier juridic gradul I AS1,8001,9002,0502,200
      gradul I   1,5501,6001,6501,700
      gradul II   1,3501,4001,4501,500
      gradul III   1,2251,2501,2751,300
      debutant   1,200---
  III. COEFICIENŢI DE IERARHIZARE PENTRU PERSONALUL DIN ACTIVITATEA DE SECRETARIAT - ADMINISTRATIV, GOSPODĂRIRE, ÎNTREŢINERE - REPARAŢII ŞI DE DESERVIRE DIN UNITĂŢILE PENTRU CARE COEFICIENŢII DE IERARHIZARE AI FUNCŢIILOR DE SPECIALITATE SUNT PREVĂZUŢI ÎN ANEXELE Nr. 5/1 - 5/10
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    1.Administrator          
      IM1,2501,3001,3501,400
      IIM1,1251,1501,1751,200
      IIIM1,0001,0251,0501,075
    2.Şef depozit          
      IM1,1001,1251,1501,200
      IIM1,0001,0251,0501,075
    3.Casier, magaziner;          
      IM1,0751,1001,1501,200
      IIM;G0,9500,9751,0001,025
      debutantM;G0,900---
    4.Stenodactilograf          
      IM1,0251,0501,0751,100
      IIM0,9250,9500,9751,000
      debutantM0,900---
    5.Secretar, secretar-dactilograf;          
      IM;G0,9500,9751,0001,025
      IIM;G0,8500,8750,9000,925
      debutantM;G0,800---
    6.Funcţionar, arhivar;          
      IM1,0501,0751,1001,150
      IIM0,9500,9751,0001,025
      IIIM0,8500,8750,9000,925
      debutantM0,800---
    7.Şef formaţie pază, pompieri   0,9500,9751,000-
    8.Portar, paznic, pompier, îngrijitor, bufetier, manipulant bunuri, curier;          
      I   0,8000,8250,850-
      II   0,7250,7500,775-
    9.Maistru I   1,2001,2251,2501,300
    10.Maistru II   1,1001,1251,1501,175
    11.Muncitor I   1,1751,2001,225-
      II   1,1001,1251,150-
      III   1,0251,0501,075-
      IV   0,9500,9751,000-
      V   0,8750,9000,925-
      VI   0,8000,8250,850-
    12.Muncitor necalificat   0,7250,7500,775-
  IV. CORPUL GARDIENILOR PUBLICICoeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile specificeFuncţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare Gradaţia
    1234
    1.Inspector-instructor gradul I AS1,8001,9002,0502,200
    2.Inspector-instructor gradul IS1,5501,6001,6501,700
    3.Inspector-instructor gradul IIS1,3501,4001,4501,500
    4.Inspector-instructor gradul IIIS1,2251,2501,2751,300
    5.Inspector-instructor debutantS1,200---
    6.Instructor IS.S.D.1,4501,5001,5501,600
    7.Instructor IIS.S.D.1,2501,3001,3501,400
    8.Instructor IIIS.S.D.1,0751,1001,1501,200
    9.Instructor debutantS.S.D.1,050---
    10.Instructor I AM1,2501,3001,3501,400
    11.Instructor IM1,1501,1751,2001,225
    12.Instructor IIM1,0251,0501,0751,100
    13.Instructor IIIM0,9250,9500,9751,000
    14.Gospodar armurier IM;G1,2001,2251,2501,300
    15.Gospodar armurier IIM;G1,1001,1251,1501,175
    16.Gardian principal*)M;G1,2001,2251,2501,300
    17.Gardian public IM;G1,1501,1751,2001,250
    18.Gardian public IIM;G1,0501,0751,1001,125
  Notă *) Se utilizează pentru cel mult 10% din numărul total al gardienilor publici. NOTĂ: 1. Funcţiile de conducere din Corpul gardienilor publici, precum şi indemnizaţiile de conducere corespunzătoare acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. 2. Salariaţii care au fost încadraţi pe trepte profesionale desfiinţate prin prezenta lege vor fi încadraţi în treapta profesională imediat superioară celor desfiinţate, la gradatia 1. 3. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma ai unei universităţi sau ai altor instituţii de învăţământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învăţământ de zi sau de 5-6 ani învăţământ seral sau fără frecventa. 4. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolvenţii cu examen de diploma ai învăţământului superior de scurta durata cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecventa. 5. Pentru personalul care, potrivit legii, îndeplineşte pe lângă sarcinile ce revin funcţiei de execuţie pe care este încadrat şi atribuţiile funcţiei de şef stat major apărare civilă, la coeficientul de ierarhizare corespunzător funcţiei de execuţie deţinute se adauga 0,250.
   +  Anexa 5/12 PERSONAL CLERICALCoeficienţi de ierarhizare pentru personalul clerical*)
    Nr. crt.   Nivelul studiilorVechimea în activitatea bisericească
    până la 2 ani2-6 ani6-10 ani10-14 ani14-18 ani18-22 ani22-25 anipeste 25 ani
    1.PreotS                
      gradul I   --2,0502,1502,2002,2502,3502,450
      gradul II   -1,7001,7251,7501,8001,8501,9002,000
      definitiv   -1,5251,5501,5751,6001,6251,6501,700
      debutant   1,500-------
    2.PreotM                
      gradul I   -1,4751,5001,5251,5501,5751,6001,700
      definitiv   -1,4001,4251,4501,4751,5001,5501,600
      debutant   1,375-------
  Notă *) Se utilizează pentru salarizarea personalului încadrat în unităţile bugetare. Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Secretariatul de Stat pentru Culte este autorizat sa certifice asimilarea funcţiilor de la alte culte cu cea de preot. NOTĂ: Contribuţia de la bugetul de stat pentru completarea salarizarii personalului încadrat în unităţile de cult se stabileşte potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 4/1993 privind acordarea de contribuţii de la bugetul de stat pentru completarea salarizarii personalului unităţilor de cult din ţara şi a personalului deservent al cultului ortodox, care îşi desfăşoară activitatea în străinătate, aprobată prin Legea nr. 88/1994, şi, respectiv, Ordonanţei Guvernului nr. 38/1994 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri şi acordarea de indemnizaţii unor ierarhi şi cadre din conducerea cultelor, aprobată prin Legea nr. 130/1994. Numărul de personal din unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri pentru care se acordă o contribuţie la nivelul a doua salarii de baza minime brute pe ţara se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.
   +  Anexa 6 TRANŞELE DE VENIT IMPOZABIL ŞI COTELE DE IMPOZITce se vor aplica începând cu plata drepturilor salariale pentru luna octombrie 1994*)
    Venitul lunar impozabil - lei -Impozitul lunar - lei -
    până la 7.4005%
    7.401 - 8.100370 + 8%pentru ceea ce depăşeşte suma de 7.400 lei
    8.101 - 10.900426 + 14%pentru ceea ce depăşeşte suma de 8.100 lei
    10.901 - 18.500818 + 17%pentru ceea ce depăşeşte suma de 10.900 lei
    18.501 - 30.2002.110 + 18%pentru ceea ce depăşeşte suma de 18.500 lei
    30.201 - 45.2004.216 + 19%pentru ceea ce depăşeşte suma de 30.200 lei
    45.201 - 76.3007.066 + 20%pentru ceea ce depăşeşte suma de 45.200 lei
    76.301 - 106.40013.286 + 21%pentru ceea ce depăşeşte suma de 76.300 lei
    106.401 - 151.20019.607 + 22%pentru ceea ce depăşeşte suma de 106.400 lei
    151.201 - 226.80029.463 + 25%pentru ceea ce depăşeşte suma de 151.200 lei
    226.801 - 303.10048.363 + 28%pentru ceea ce depăşeşte suma de 226.800 lei
    303.101 - 378.30069.727 + 32%pentru ceea ce depăşeşte suma de 303.100 lei
    378.301 - 433.20093.791 + 36%pentru ceea ce depăşeşte suma de 378.300 lei
    peste 433.200113.555 + 40%pentru ceea ce depăşeşte suma de 433.200 lei
  Nivelul sumei prevăzute la art. 6 lit. c) şi art. 7 alin. 3 din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 29 iunie 1993, se stabileşte la 21.100 lei, iar suma de la alin. 2 al art. 7 din această lege este de 826.600 lei.**)---------------------- Notă *) Tranşele de venit impozabil şi cotele de impozit ce se vor aplica începând cu plata drepturilor salariale pentru luna iulie 1996 sunt cele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 542 din 5 iulie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 8 iulie 1996. Notă **) A se vedea textul de sub tabel din Hotărârea Guvernului nr. 542/1996.--------------------