ORDONANTA Nr. 38 din 5 august 1994privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri şi acordarea de indemnizaţii unor ierarhi şi cadre din conducerea cultelor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 225 din 19 august 1994  În temeiul art. 107 alin.(1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. g) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1 (1) Începând cu luna august 1994 se acordă, pentru 400 de posturi din unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri, o contribuţie de la bugetul de stat, suplimentar faţă de cea aprobată prin Ordonanţa Guvernului nr. 4/1993, la nivelul unui salariu de baza minim brut pe ţara. (2) Unităţile şi posturile prevăzute la alin. (1) se vor nominaliza de către conducerea centrelor de cult, potrivit criteriilor stabilite de acestea, cu acordul Secretariatului de Stat pentru Culte. (3) Cu aceeaşi dată se acordă unor ierarhi şi cadre cu funcţii de conducere în activităţile de cult o indemnizaţie lunară, diferenţiată, stabilită în funcţie de nivelul salariului de baza minim brut pe ţara şi de coeficientul de ierarhizare, potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 2Contribuţia şi indemnizaţiile prevăzute la art. 1 se vor majoră în funcţie de evoluţia salariului de baza minim brut pe ţara.  +  Articolul 3Influentele financiare care rezultă din aplicarea prevederilor art. 1 din prezenta ordonanţă, inclusiv contribuţia pentru asigurări sociale de stat şi contribuţia la fondul pentru plata ajutorului de şomaj aferente, în suma totală de 358,3 milioane lei, se asigura în anul 1994 din fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului.  +  Articolul 4De la bugetul de stat se pot aloca, de asemenea, sume pentru completarea fondurilor proprii necesare întreţinerii şi funcţionarii unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse, precum şi pentru susţinerea unor acţiuni cu caracter internaţional realizate de către conducerile de cult din România.  +  Articolul 5Respectarea destinaţiei fondurilor de la bugetul de stat este supusă controlului Secretariatului de Stat pentru Culte şi celorlalte organe cu drept de control stabilite prin lege. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministru de stat,ministru muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuSecretariatul de Stat pentru CulteGheorghe Vladutescu,secretar de stat  +  Anexa FUNCŢIILEdin conducerea cultelor religioase pentru care se acordă o indemnizaţie lunară
      Număr de persoaneCoeficient de ierarhizare a indemnizaţiilor
    Patriarh14,5
    Şef rabin, muftiu, mitropolit, arhiepiscop, preşedinte uniune, prim-delegat183,9
    Episcop, superintendent, episcop-vicar patriarhal273,6
    Episcop-vicar, episcop auxiliar, arhiereu-vicar183,4
    Vicepreşedinte uniune, delegat, vicar independent41,5
    Vicar administrativ, vicar general, secretar general, provicar251,4
    Consilier, inspector eparhial, secretar eparhial, exarh TOTAL:1451,2
    238
  NOTĂ: Indemnizaţiile se calculează în funcţie de nivelul salariului de baza minim brut pe ţara şi de coeficientul de ierarhizare. ----------------------------