HOTĂRÂRE nr. 1.474 din 12 decembrie 2002privind aplicarea în luna ianuarie 2003 a celei de-a treia etape de recorelare a pensiilor din sistemul public
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 decembrie 2002  În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 168 alin. (3), (4) şi (5) şi al art. 180 alin. (5) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1În luna ianuarie 2003 se efectuează cea de-a treia etapa de recorelare a pensiilor, prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 1.315/2001 privind măsuri suplimentare de recorelare a pensiilor din sistemul public de pensii.  +  Articolul 2 (1) De măsurile suplimentare de recorelare a pensiilor acordate potrivit prevederilor prezentei hotărâri beneficiază pensionării pentru limita de vârsta cu vechime integrală şi pensionării urmaşi ale căror drepturi de pensie s-au deschis până la data de 1 ianuarie 1999 şi al căror punctaj mediu anual, corectat conform prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.315/2001, este mai mic de 3 puncte. (2) La data de 1 ianuarie 2003, în vederea aplicării celei de-a treia etape de recorelare a pensiilor, punctajul mediu anual cuvenit la data de 31 decembrie 2002 pensionarilor din sistemul public, ale căror drepturi s-au deschis anterior intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, se corectează prin raportarea cuantumului pensiei aflate în plata sau cuvenite la data de 31 decembrie 2002, din care s-a dedus contribuţia datorată pentru asigurările sociale de sănătate, la valoarea punctului de pensie valabilă în luna decembrie 2002. (3) Recorelarea pensiilor în aceasta etapa se efectuează prin adăugarea unui număr suplimentar de puncte la punctajul mediu anual corectat conform prevederilor alin. (2). (4) Numărul suplimentar de puncte care se adauga în aceasta etapa de recorelare, conform prevederilor art. 4 alin. (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.315/2001, este cel prevăzut în anexele nr. 1 şi 2. (5) Începând cu aceasta etapa de recorelare pensionării pentru limita de vârsta cu vechime integrală şi pensionării urmaşi proveniţi din sistemul asigurărilor sociale de stat, ale căror drepturi de pensie s-au deschis la data de 1 ianuarie 1998, beneficiază de acelaşi număr suplimentar de puncte acordat prin măsura de recorelare a pensiilor, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.315/2001, ca şi pensionării ale căror drepturi s-au deschis în cursul anului 1997. (6) Pentru pensionării prevăzuţi la alin. (5), ale căror drepturi s-au deschis la data de 1 ianuarie 1998, numărul suplimentar de puncte aferente anului 2002, acordate potrivit prevederilor anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.315/2001, se acordă, în condiţiile alin. (5), în luna ianuarie 2003.  +  Articolul 3 (1) De măsurile suplimentare de recorelare a pensiilor acordate potrivit prevederilor prezentei hotărâri beneficiază şi pensionării proveniţi din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor, ale căror drepturi de pensie au fost stabilite anterior datei de 29 iulie 1992. (2) Pentru pensionării prevăzuţi la alin. (1) procedura de recorelare este cea stabilită de art. 7 lit. a)-g) din Hotărârea Guvernului nr. 1.315/2001. (3) Din punctajul suplimentar stabilit conform procedurii de recorelare prevăzute la alin. (2), în aceasta etapa se acordă un procent de 19%.  +  Articolul 4La stabilirea numărului suplimentar de puncte acordat în aceasta etapa de recorelare se utilizează 5 zecimale.  +  Articolul 5 (1) În luna ianuarie 2003 cuantumul pensiilor din sistemul public se determina în condiţiile art. 76 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prin înmulţirea valorii unui punct de pensie cu punctajul mediu anual cuvenit la data de 31 decembrie 2002 corectat, după caz, conform prevederilor prezentei hotărâri. (2) Pentru pensionării prevăzuţi la art. 180 alin. (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, punctajul mediu anual prevăzut la alin. (1) este punctajul mediu estimat prevăzut la art. 2 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 523/2001 privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii şi a unor venituri ale populaţiei pentru trimestrul II al anului 2001. (3) De la prevederile alin. (2) se exceptează pensionării prevăzuţi la art. 180 alin. (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ale căror drepturi de pensie pentru limita de vârsta cu vechime integrală şi de urmaşi s-au deschis în perioada 1 ianuarie 1998-31 decembrie 1998, pentru care punctajul mediu anual prevăzut la alin. (1) este cel obţinut conform prevederilor art. 2. (4) La data de 1 ianuarie 2003 valoarea unui punct de pensie stabilită în condiţiile art. 80 şi 81 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, este de 2.265.701 lei. (5) La determinarea cuantumului pensiei conform prevederilor alin. (1), (2) şi (3) fracţiunile de leu se intregesc la un leu în favoarea pensionarului.  +  Articolul 6În situaţia în care din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri rezultă un cuantum al pensiei recorelate mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plata, se păstrează în plata cuantumul avantajos.  +  Articolul 7Sumele rezultate în urma aplicării măsurilor suplimentare de recorelare prevăzute de prezenta hotărâre se suporta din bugetul asigurărilor sociale de stat.  +  Articolul 8Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul munciişi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 12 decembrie 2002.Nr. 1.474.  +  Anexa 1
     
    NUMĂRUL SUPLIMENTAR DE PUNCTE  pentru pensionarii de limită de vârstă şi vechime integrală
                               
    Anul înscrierii la pensieNumărul total de puncte de acordat în perioada 2002-2004Numărul suplimentar de puncte pentru pensionari având la 01/01/2002 un punctaj mediu anual, corectat conform prevederilor art 2. din HG 1315/2001, de:
    cel mult 0,6 punctepeste 0,6 puncte şi cel mult 0,75 punctepeste 0,75 puncte şi cel mult 0,85 punctepeste 0,85 puncte şi cel mult 1 punctpeste 1 punct şi cel mult 2 punctepeste 2 puncte şi cel mult 3 puncte
    număr total de puncte acordat în 2003din care, acordate în luna ianuarie 2003număr total de puncte acordat în 2003din care, acordate în luna ianuarie 2003număr total de puncte acordat în 2003din care, acordate în luna ianuarie 2003număr total de puncte acordat în 2003din care, acordate în luna ianuarie 2003număr total de puncte acordat în 2003din care, acordate în luna ianuarie 2003număr total de puncte acordat în 2003din care, acordate în luna ianuarie 2003
    înainte de 19680,305920,091780,045890,116250,058120,122370,061180,122370,061180,107070,053540,116250,05812
    19680,309020,092710,046350,117430,058710,123610,061800,123610,061800,108160,054080,117430,05871
    19690,308240,092470,046240,117130,058570,123300,061650,123300,061650,107880,053940,117130,05857
    19700,301430,090430,045210,114540,057270,120570,060290,120570,060290,105500,052750,114540,05727
    19710,300760,090230,045110,114290,057140,120300,060150,120300,060150,105270,052630,114290,05714
    19720,297520,089260,044630,113060,056530,119010,059500,119010,059500,104130,052070,113060,05653
    19730,297470,089240,044620,113040,056520,118990,059490,118990,059490,104110,052060,113040,05652
    19740,295540,088660,044330,112310,056150,118220,059110,118220,059110,103440,051720,112310,05615
    19750,288500,086550,043280,109630,054820,115400,057700,115400,057700,100980,050490,109630,05482
    19760,291850,087560,043780,110900,055450,116740,058370,116740,058370,102150,051070,110900,05545
    19770,287130,086140,043070,109110,054550,114850,057430,114850,057430,100500,050250,109110,05455
    19780,302780,090830,045420,115060,057530,121110,060560,121110,060560,105970,052990,115060,05753
    19790,299640,089890,044950,113860,056930,119860,059930,119860,059930,104870,052440,113860,05693
    19800,296980,089090,044550,112850,056430,118790,059400,118790,059400,103940,051970,112850,05643
    19810,296930,089080,044540,112830,056420,118770,059390,118770,059390,103930,051960,112830,05642
    19820,288460,086540,043270,109610,054810,115380,057690,115380,057690,100960,050480,109610,05481
    19830,287350,086210,043100,109190,054600,114940,057470,114940,057470,100570,050290,109190,05460
    19840,288240,086470,043240,109530,054770,115300,057650,115300,057650,100880,050440,109530,05477
    19850,289290,086790,043390,109930,054970,115720,057860,115720,057860,101250,050630,109930,05497
    19860,294520,088360,044180,111920,055960,117810,058900,117810,058900,103080,051540,111920,05596
    19870,284400,085320,042660,108070,054040,113760,056880,113760,056880,099540,049770,108070,05404
    19880,279610,083880,041940,106250,053130,111840,055920,111840,055920,097860,048930,106250,05313
    19890,275280,082580,041290,104610,052300,110110,055060,110110,055060,096350,048170,104610,05230
    19900,270430,081130,040560,102760,051380,108170,054090,108170,054090,094650,047330,102760,05138
    19910,271650,081500,040750,103230,051610,108660,054330,108660,054330,095080,047540,103230,05161
    19920,262680,078800,039400,099820,049910,105070,052540,105070,052540,091940,045970,099820,04991
    19930,260030,078010,039000,098810,049410,104010,052010,104010,052010,091010,045510,098810,04941
    19940,255920,076780,038390,097250,048620,102370,051180,102370,051180,089570,044790,097250,04862
    19950,259130,077740,038870,098470,049230,103650,051830,103650,051830,090700,045350,098470,04923
    19960,256830,077050,038520,097600,048800,102730,051370,102730,051370,089890,044950,097600,04880
    19970,229500,068850,034430,087210,043610,091800,045900,091800,045900,080330,040160,087210,04361
    19980,161070,080540,040270,080540,040270,080540,040270,080540,040270,080540,040270,080540,04027
   +  Anexa 2
  NUMĂRUL SUPLIMENTAR DE PUNCTE pentru pensionarii urmaşi
                           
    Anul înscrierii la pensieNumărul total de puncte de acordat în perioada 2002-2004Numărul suplimentar de puncte pentru pensionari având la 01/01/2002 un punctaj mediu anual, corectat conform prevederilor art 2, din HG 1315/2001, de:
    peste 0,3 punctepeste 0,3 puncte şi cel mult 0,6 punctepeste 0,6 puncte şi cel mult 1 punctpeste 1 punct şi cel mult 2 punctepeste 2 puncte şi cel mult 3 puncte
    număr total de puncte acordat în 2003din care, acordate în luna ianuarie 2003număr total de puncte acordat în 2003din care, acordate în luna ianuarie 2003număr total de puncte acordat în 2003din care, acordate în luna ianuarie 2003număr total de puncte acordat în 2003din care, acordate în luna ianuarie 2003număr total de puncte acordat în 2003din care, acordate în luna ianuarie 2003
    înainte de 19680,095240,038100,019050,038100,019050,038100,019050,033330,016670,036190,01810
    19680,087470,034990,017490,034990,017490,034990,017490,030610,015310,033240,01662
    19690,085980,034390,017200,034390,017200,034390,017200,030090,015050,032670,01634
    19700,086260,034500,017250,034500,017250,034500,017250,030190,015100,032780,01639
    19710,085510,034200,017100,034200,017100,034200,017100,029930,014960,032490,01625
    19720,084310,033720,016860,033720,016860,033720,016860,029510,014750,032040,01602
    19730,084590,033840,016920,033840,016920,033840,016920,029610,014800,032140,01607
    19740,083720,033490,016740,033490,016740,033490,016740,029300,014650,031810,01591
    19750,083580,033430,016720,033430,016720,033430,016720,029250,014630,031760,01588
    19760,082910,033160,016580,033160,016580,033160,016580,029020,014510,031510,01576
    19770,083430,033370,016690,033370,016690,033370,016690,029200,014600,031700,01585
    19780,084250,033700,016850,033700,016850,033700,016850,029490,014740,032020,01601
    19790,084280,033710,016860,033710,016860,033710,016860,029500,014750,032030,01602
    19800,082980,033190,016600,033190,016600,033190,016600,029040,014520,031530,01577
    19810,082860,033140,016570,033140,016570,033140,016570,029000,014500,031490,01575
    19820,081950,032780,016390,032780,016390,032780,016390,028680,014340,031140,01557
    19830,082270,032910,016450,032910,016450,032910,016450,028790,014400,031260,01563
    19840,081300,032520,016260,032520,016260,032520,016260,028460,014230,030890,01545
    19850,080880,032350,016180,032350,016180,032350,016180,028310,014150,030730,01537
    19860,080570,032230,016110,032230,016110,032230,016110,028200,014100,030620,01531
    19870,079890,031960,015980,031960,015980,031960,015980,027960,013980,030360,01518
    19880,079340,031740,015870,031740,015870,031740,015870,027770,013880,030150,01508
    19890,078950,031580,015790,031580,015790,031580,015790,027630,013820,030000,01500
    19900,077340,030940,015470,030940,015470,030940,015470,027070,013530,029390,01470
    19910,077370,030950,015470,030950,015470,030950,015470,027080,013540,029400,01470
    19920,071460,028580,014290,028580,014290,028580,014290,025010,012510,027150,01358
    19930,069280,027710,013860,027710,013860,027710,013860,024250,012120,026330,01317
    19940,068690,027480,013740,027480,013740,027480,013740,024040,012020,026100,01305
    19950,067120,026850,013420,026850,013420,026850,013420,023490,011750,025510,01276
    19960,066590,026640,013320,026640,013320,026640,013320,023310,011650,025300,01265
    19970,067830,027130,013570,027130,013570,027130,013570,023740,011870,025780,01289
    19980,069650,034830,017410,034830,017410,034830,017410,034830,017410,034830,01742
  --------------