ORDONANTA Nr. 37 din 5 august 1994privind unele măsuri în legătură cu eliberarea şi păstrarea paşapoartelor
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 245 din 30 august 1994    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. b) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Categoriile de cetăţeni români cărora li se eliberează paşapoarte diplomatice şi de serviciu sunt următoarele: A. Paşapoarte diplomatice:1. Preşedintele României;2. Preşedintele şi membrii Senatului;3. Preşedintele şi membrii Camerei Deputaţilor;4. Primul-ministru şi membrii Guvernului;5. Preşedintele şi judecătorii Curţii Constituţionale;6. Preşedintele şi vicepreşedinţii Curţii Supreme de Justiţie şi, respectiv, ai Curţii de Conturi;7. Procurorul general al Parchetului General de pe lângă Curtea Suprema deJustiţie şi procurorul general al Curţii de Conturi;8. Guvernatorul Băncii Naţionale a României;9. Preşedintele şi preşedinţii de secţie ai Consiliului Legislativ;10. Preşedintele şi vicepreşedinţii Academiei Române;11. Patriarhul şi mitropolitii Bisericii Ortodoxe Române;12. Şefii cultelor religioase recunoscute de stat;13. Secretarii de stat şi persoanele asimilate acestora;14. Prefectii şi preşedinţii consiliilor judeţene;15. Funcţionarii cu grad diplomatic şi consular;16. Curierii diplomatici;17. Şefii unor delegaţii guvernamentale, cu aprobarea expresă a ministruluiafacerilor externe;18. Membrii de familie (soţ, sotie, copii) ai persoanelor prevăzute la pct.1-15, când îl însoţesc pe titular.B. Paşapoarte de serviciu:1. Subprefectii şi asimilaţii acestora, primării municipiilor şi oraşelor, când călătoresc în misiuni oficiale;2. Funcţionarii din aparatul central al administraţiei publice, când călătoresc în misiuni oficiale;3. Personalul tehnico-administrativ şi de serviciu al misiunilor diplomatice, reprezentantelor permanente pe lângă organizaţiile internaţionale, oficiilor consulare, precum şi membrii lor de familie (soţ, sotie, copii);4. Preşedinţii şi vicepreşedinţii organizaţiilor şi asociaţiilor profesionale la nivel naţional, legal constituite, când călătoresc în misiuni oficiale;5. Preşedinţii organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, legal constituite, membre ale Consiliului pentru Minorităţile Naţionale, când se deplaseaza în străinătate în interes de serviciu;6. Alte persoane, cu aprobarea ministerului afacerilor externe, când călătoresc în străinătate în misiune oficială de stat.  +  Articolul 2Încetarea calităţii în baza căreia a fost eliberat pasaportul diplomatic sau de serviciu atrage după sine retragerea acestuia de către autoritatea emitenta.  +  Articolul 3Pasapoartele diplomatice şi de serviciu se eliberează de către Ministerul Afacerilor Externe şi se păstrează la titulari pe toată durata mandatului sau a misiunii oficiale. La încetarea mandatului în străinătate sau la terminarea misiunii oficiale ce a determinat eliberarea documentului, titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu sunt obligaţi să le predea în termen de 5 zile autorităţii care le-a eliberat.  +  Articolul 4La cererea agenţilor economici ai căror reprezentanţi se deplaseaza în străinătate în scop de afaceri, în pasaportul simplu se va menţiona ca titularul călătoreşte pe o anumită perioada în interes de serviciu.  +  Articolul 5Aplicarea menţiunii privind efectuarea de călătorii în interes de serviciu în pasapoartele simple se face de către serviciile de paşapoarte ale Ministerului de Interne competente, avîndu-se în vedere domiciliul solicitanţilor. Regimul acestor menţiuni se va stabili prin ordin al ministrului de interne.  +  Articolul 6Cetăţenilor români care se stabilesc în străinătate li se eliberează paşapoarte simple în care se menţionează ţara de domiciliu.  +  Articolul 7Cetăţenilor români aflaţi în străinătate, care din diferite motive nu poseda documente de călătorie, li se eliberează paşapoarte consulare de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare române. În cazul în care solicitantul nu prezintă documente cu care să-şi dovedească identitatea, eliberarea pasaportului consular se face cu acordul Ministerului de Interne. Aceste paşapoarte se eliberează cu o valabilitate de până la 6 luni, care poate fi prelungită până la un an, şi se reţin de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare române ori, în ţara, de către organele cu atribuţii în materie de paşapoarte, o dată cu inminarea noilor documente de călătorie.  +  Articolul 8Hotărârea Guvernului nr. 949 din 14 august 1990 se abroga. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:------------------Ministru de stat,Ministrul afacerilor externe,Teodor Viorel MelescanuMinistru de interne,Doru Ioan Taracila----------------------