ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 205 din 28 decembrie 2002pentru modificarea și completarea art. 1 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizarii energiei termice și a gazelor naturale pentru populație
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 28 decembrie 2002  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,Guvernul României adopta prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul UNICArticolul 1 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizarii energiei termice și a gazelor naturale pentru populație, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 28 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2002, se modifica și se completează după cum urmează:1. Alineatele (1) și (2) ale articolului 1 vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Pentru asigurarea fondurilor necesare în vederea producerii energiei termice în sistem centralizat, agenții economici producători de energie termica și agenții economici distribuitori de energie termica sau agenții economici producători și distribuitori de energie termica au obligația sa deschidă, împreună cu agenții economici distribuitori de gaze naturale și, respectiv, cu agenții economici distribuitori de alți combustibili, conturi de tip "ESCROW" la o societate bancară comercială convenită de comun acord.(2) Refuzul agenților economici producători și/sau distribuitori de energie termica de a deschide conturi de tip "ESCROW" cu distribuitorii de gaze naturale și, respectiv, cu distribuitorii de alți combustibili conduce la sistarea livrărilor de gaze naturale și de alți combustibili și, respectiv, de energie termica și la aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (4).2. După alineatul (5) al articolului 1 se introduce alineatul (6) cu următorul cuprins:(6) Din sumele încasate de agenții economici producători de energie termica aflați în administrarea consiliilor județene și locale se vor asigura cu prioritate rambursarea creditelor externe contractate cu garanția statului pentru finanțarea achiziționării combustibilului tehnologic, precum și plata dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestora.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul administrației publice,
  Octav Cozmanca,
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  București, 18 decembrie 2002.Nr. 205.