ORDIN nr. 1.022 din 17 decembrie 2002privind tarifele aferente prestaţiilor cu plata efectuate de Centrul de Calcul, Statistica Sanitară şi Documentare Medicală la cererea persoanelor fizice şi juridice
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 decembrie 2002  În temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 114/1992, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,vazand Referatul Direcţiei generale a bugetului nr. DB.13.921 din 17 decembrie 2002,ministrul sănătăţii şi familiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă tarifele pentru lucrările statistice sanitare prestate de Centrul de Calcul, Statistica Sanitară şi Documentare Medicală, solicitate de agenţii economici cu capital de stat sau privat şi de persoane fizice, prezentate în anexa care face parte din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţiile din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi Centrul de Calcul, Statistica Sanitară şi Documentare Medicală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul sănătăţii şi familiei,Radu Deac,secretar de statBucureşti, 17 decembrie 2002.Nr. 1.022.  +  AnexăTARIFELEpentru prestaţiile efectuate contra costde Centrul de Calcul, Statistica Sanitarăşi Documentare Medicală la cererea unor agenţi economici sau persoane fizice
     
    TARIFELE  pentru prestaţiile efectuate contra cost de Centrul de Calcul, Statistică Sanitară şi Documentare Medicală la cererea unor agenţi economici sau persoane fizice
             
    Nr. crt.LucrareaTarif/volum - lei-Tarif/cerere de date
          din lucrările din planul de activitatedin lucrările care necesită studii de teren
    1.Indicatori de eficienţă ai activităţii spitalelor2.000.000--
    2.Prognoze privind medici, paturi etc.2.000.000--
    3.Anuar de statistică sanitară3.000.000--
    4.Unele date statistice sanitare1.000.000--
    5.Unităţi - paturi2.000.000--
    6.Structura unităţilor cu paturi1.000.000--
    7.Buletin informativ250.000--
    8.Broşuri cu unele date anuale250.000--
    9.Cereri de date din lucrările din planul anual din sectorul public sau privat-200.000 lei/ tabel-
    10.Cereri de date din lucrările care necesită prelucrări suplimentare sau culegeri de date din teren--400.000 lei/ tabel
    11.Date privind incidenţa pe clase de boli, pe judeţe200.000--
    12.Morbiditatea (incidenţa, prevalenţa) pe anumite boli, pe judeţe200.000--
    13.Pentru fiecare caracteristică solicitată (sex, mediu, grupă de vârstă)200.000--
    14.Date privind structura populaţiei pe anumite caracteristici (o anumită grupă de vârstă pe ţară şi judeţe)200.000--
    15.Evoluţia pe o anumită perioadă de ani a unor afecţiuni400.000--
  ------------