ORDIN nr. 2.002 din 16 decembrie 2002pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc pentru cămine de bătrâni şi persoane cu handicap", indicativ GT-050-02
EMITENT
  • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 23 decembrie 2002    În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 pct. 45 şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, cu modificările ulterioare,având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 27 din 11 aprilie 2002 al Comitetului Tehnic de Coordonare Generală,ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă reglementarea tehnica "Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc pentru cămine de bătrâni şi persoane cu handicap", indicativ GT-050-02, elaborata de Institutul de Proiectare, Cercetare şi Tehnica de Calcul în Construcţii Bucureşti (IPCT - S.A.), prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.--------- Notă *) Anexa se publică în brosura editata de Institutul de Proiectare, Cercetare şi Tehnica de Calcul în Construcţii Bucureşti (IPCT - S.A.).  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Direcţia generală tehnica în construcţii va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.p. Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Traian Panait,secretar de statBucureşti, 16 decembrie 2002.Nr. 2.002.--------