HOTĂRÂRE nr. 15 din 19 decembrie 2002pentru modificarea Regulamentului Senatului, republicat
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 23 decembrie 2002    Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICRegulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 16/1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 27 iulie 1993, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 2 februarie 2001, se modifica după cum urmează:1. La articolul 201, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 201. - (1) Senatul aproba bugetul propriu înaintea dezbaterii bugetului de stat şi îl înaintează Guvernului în vederea includerii lui în bugetul de stat. Execuţia bugetului propriu este aprobată de plenul Senatului după verificarea de către chestorii Senatului."2. Articolul 202 se abroga.Aceasta hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 19 decembrie 2002.Nr. 15.-----------