LEGE nr. 674 din 19 decembrie 2002privind declararea ca oraş a comunei Ghimbav, judeţul Braşov
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 23 decembrie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Comuna Ghimbav, judeţul Braşov, se declara oraş.  +  Articolul 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, şi pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi se modifica în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUBucureşti, 19 decembrie 2002.Nr. 674.-------------