LEGE nr. 677 din 19 decembrie 2002pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 23 decembrie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 54 din 30 aprilie 2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 14 mai 2002, cu următoarele modificări şi completări:1. Litera g) a alineatului (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"g) cantităţile deţinute în barje şi nave care se angajează în transportul în interiorul frontierelor naţionale, în măsura în care este posibil ca autorităţile competente sa menţină sub control aceste cantităţi şi cu condiţia ca aceste cantităţi să fie imediat disponibile;"2. Litera b) a alineatului (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"b) cantităţile destinate navelor;"3. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) Modul de constituire a surselor proprii ale agenţilor economici prevăzuţi în anexa va fi stabilit prin hotărâre a Guvernului."4. La articolul 10, alineatul (2), partea introductivă a alineatului (3) şi alineatul (5) vor avea următorul cuprins:"(2) Autoritatea competenţa propune Guvernului nivelul stocurilor minime şi structura sortimentala a acestora în condiţii nediscriminatorii şi de transparenta. (3) Autoritatea competenţa are următoarele atribuţii şi raspunderi principale:........................................................................ (5) În cursul anului poate fi operata modificarea structurii sortimentale şi a defalcarii pe persoane juridice, în cadrul limitelor anuale, aprobate prin ordin al ministrului industriei şi resurselor. Modificarea va fi comunicată persoanelor juridice prevăzute în anexa, cu cel puţin 90 de zile înainte de data constituirii stocurilor."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 19 decembrie 2002.Nr. 677.-------------