HOTĂRÂRE nr. 1.439 din 12 decembrie 2002privind majorarea sumelor pentru cazare şi masa acordate solicitanţilor statutului de refugiat
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 20 decembrie 2002    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 13 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiatilor în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 323/2001, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Începând cu data de 1 ianuarie 2003 limitele prevăzute la art. 13 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiatilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 323/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează la 16.900 lei/persoana/zi pentru masa şi, respectiv, la 11.200 lei/persoana/zi pentru cazare.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 603/2001 privind majorarea sumelor pentru cazare şi masa acordate solicitanţilor statutului de refugiat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 5 iulie 2001.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul de interne,Toma Zaharia,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 12 decembrie 2002.Nr. 1.439.------------