ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 185 din 12 decembrie 2002pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 20 decembrie 2002    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Alineatul (7) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"(7) Pentru atragerea de resurse financiare suplimentare, precum şi pentru asigurarea terenurilor viabilizate, destinate construirii de locuinţe, persoanele juridice cu activităţi în construirea de locuinţe, de drumuri, în domeniul investiţiilor imobiliare, în domeniul serviciilor de gospodărire comunală, precum şi al celor de alimentare cu gaze şi energie electrica vor putea participa, alături de Agenţia Naţionala pentru Locuinţe, la finanţarea şi derularea unor proiecte pentru dezvoltarea zonelor de locuit."2. Alineatul (4) al articolului 6^1 va avea următorul cuprins:"(4) Agenţia Naţionala pentru Locuinţe va realiza anual un program de investiţii în colaborare cu organele administraţiei publice locale, pe terenurile prevăzute la art. 2 alin. (5), a căror viabilizare se asigura în condiţiile legii."  +  Articolul 2În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va actualiza Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.  +  Articolul 3Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare, după aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţeiSergiu Sechelariu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 12 decembrie 2002.Nr. 185.------------