ORDIN nr. 1.007 din 13 decembrie 2002privind aprobarea Normelor de reglementare a nivelurilor de referinţa admisibile de expunere a populaţiei generale la câmpuri electromagnetice cu frecventele de la 0 Hz la 300 GHz
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 18 decembrie 2002    În temeiul lit. c) a art. 12 din Legea nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică,în baza Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,vazand Referatul de aprobare al Direcţiei generale de sănătate publică nr. DB 13.870 din 13 decembrie 2002,ministrul sănătăţii şi familiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele de reglementare a nivelurilor de referinţa admisibile de expunere a populaţiei generale la câmpuri electromagnetice cu frecventele de la 0 Hz la 300 GHz, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei, direcţiile de sănătate publică judeţene şi direcţiile medicale din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării lui.Ministrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosBucureşti, 13 decembrie 2002.Nr. 1.007.  +  AnexăNORMA 13/12/2002