ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 180 din 6 decembrie 2002privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului militar din instituţiile publice de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 18 decembrie 2002    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Valoarea de referinţa sectoriala prevăzută în Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost majorată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 42/2001 şi prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 187/2001, se majorează cu 8% începând cu data de 1 ianuarie 2003, faţă de nivelul din luna decembrie 2002, şi cu 9%, începând cu data de 1 octombrie 2003, faţă de nivelul din luna septembrie 2003.  +  Articolul 2Soldele de funcţie şi de grad, calculate potrivit prevederilor art. 1, vor fi rotunjite din 1.000 în 1.000 de lei în favoarea personalului militar.  +  Articolul 3Începând cu data de 1 ianuarie 2003 coeficienţii de ierarhizare prevăzuţi la pct. 14 lit. A din anexa nr. 1 la Legea nr. 138/1999, cu modificările şi completările ulterioare, pentru funcţiile de militari angajaţi pe bază de contract, se modifica astfel: a) coeficient de ierarhizare minim: 1,30; b) coeficient de ierarhizare maxim: 1,45.  +  Articolul 4Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică în limita bugetelor aprobate pe anul 2003 pentru instituţiile publice de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:───────────────p. Ministrul apărării naţionale,George Cristian Maior,secretar de statMinistru de interne,Ioan RusMinistrul justiţiei,Rodica Mihaela StanoiuDirectorul Serviciului Roman de Informaţii,Alexandru Radu Timoftep. Directorul Serviciuluide Informaţii Externe,Marcel Alexandrup. Directorul Serviciuluide Protecţie şi Paza,Iulian CrainiceanuDirectorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,Tudor TanaseMinistrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 6 decembrie 2002.Nr. 180.──────────────