ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 6 decembrie 2002privind demilitarizarea unităţilor aparatului central al Ministerului de Interne şi a structurilor subordonate acestuia
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 18 decembrie 2002    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Unităţile aparatului central al Ministerului de Interne şi structurile subordonate acestuia, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, se demilitarizeaza.  +  Articolul 2 (1) Personalul militar din unităţile şi din structurile cărora li se aplică prevederile art. 1 dobândeşte statutul de funcţionar public civil cu statut special, instituit prin Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului. (2) În situaţii temeinic justificate anumite funcţii pot fi ocupate şi de către cadre militare, potrivit reglementărilor stabilite prin ordin al ministrului de interne.  +  Articolul 3Personalul Ministerului de Interne beneficiază în continuare de drepturile dobândite anterior, precum şi de cele care vor fi stabilite pentru personalul din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala.  +  Articolul 4Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministru de interne,Ioan RusMinistrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 6 decembrie 2002.Nr. 179.  +  Anexa 1 UNITĂŢILEaparatului central al Ministerului de Interne şi structurile subordonate acestuia, care se demilitarizeaza începând cu data de 1 ianuarie 2003I. Aparat central:1. Conducerea Ministerului de Interne2. Grupul de control al ministrului de interne3. Secretariatul general4. Direcţia management resurse umane5. Direcţia organizare, mobilizare şi operaţii6. Direcţia juridică7. Direcţia de logistica8. Direcţia financiară şi contabilitate9. Direcţia audit intern10. Direcţia relaţii publice, traditii, educaţie şi sport11. Direcţia de integrare europeană şi relaţii internaţionale12. Direcţia comunicaţii şi informatica13. Direcţia medicală14. Regia Autonomă "Rami-Dacia"15. Cluburi sportive ("Dinamo" Bucureşti şi "Dinamo" Braşov)16. Punctul naţional focal17. Arhivele NaţionaleII. Unităţi subordonate aparatului central:18. Direcţia audit intern (aparat teritorial)19. Direcţia de gospodărie20. Baza Centrala de Reparaţii Mijloace Tehnice şi Exploatare Auto21. Centrul de Informatica pentru Logistica22. Grupul de proiectare pentru construcţii23. Baza de Aprovizionare şi Depozitare Armament Geniu-Chimic24. Baza de Depozitare a Stocului de Mobilizare25. Tipografia Ministerului de Interne26. Baza Centrala de Logistica27. Spitalul Militar de Urgenta "Prof. dr. Dimitrie Gerota" Bucureşti28. Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu "N. Kretzulescu"29. Sanatoriul Antituberculos Busteni30. Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Ploiesti31. Centre medicale din municipiul Bucureşti32. Centrele medicale judeţene33. Centrul de Psihosociologie al Ministerului de Interne34. Grupul de Achiziţii, Investiţii şi Întreţinere pentru Comunicaţii şi Informatica35. Casa de Cultura a Ministerului de Interne36. Ansamblul Artistic "Ciocarlia" al Ministerului de Interne37. Grupul de presa38. Centrul de Studii Postuniversitare--------