HOTĂRÂRE nr. 1.411 din 6 decembrie 2002privind aprobarea infiintarii pe lângă Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 17 decembrie 2002    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înfiinţarea pe lângă Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat a activităţii de "intervenţii operative şi reîntregirea stocurilor diminuate", denumita în continuare Activitate, finanţată integral din venituri proprii.  +  Articolul 2Domeniul de activitate, sistemul de organizare şi funcţionare al Activităţii, categoriile de venituri şi natura cheltuielilor sunt cele stabilite în normele de aplicare prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.------------ Notă *) Anexa de comunică Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Preşedintele Administraţiei Naţionalea Rezervelor de Stat,Adrian GurauMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 6 decembrie 2002.Nr. 1.411.-------------