HOTĂRÂRE nr. 14 din 12 decembrie 2002pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 16 decembrie 2002    În temeiul art. 41 alin. (3) din Regulamentul Senatului, republicat,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 14 septembrie 2001, se modifica după cum urmează:- La anexa nr. IX "Comisia pentru munca şi protecţie socială", domnul senator Bindea Liviu-Doru - Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat şi umanist) - se include în componenta comisiei în locul domnului senator Filipescu Cornel - Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat şi umanist).Aceasta hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILABucureşti, 12 decembrie 2002.Nr. 14.-------------