ORDIN nr. 595 din 2 decembrie 2002pentru aprobarea Reglementărilor tehnice cu privire la recipiente pulverizatoare de aerosoli, RT 75/324
EMITENT
  • MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 12 decembrie 2002    În conformitate cu prevederile art. 6 şi ale art. 9 pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Resurselor, cu modificările ulterioare,ministrul industriei şi resurselor emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Reglementările tehnice cu privire la recipiente pulverizatoare de aerosoli, RT 75/324, prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Reglementările tehnice prevăzute în anexa se modifica ori de câte ori este nevoie pentru adaptarea la progresul tehnic.  +  Articolul 2Organismul de control care verifica respectarea prevederilor reglementărilor tehnice menţionate la art. 1 este departamentul ISCIR - SP din cadrul Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, organ de specialitate care funcţionează în subordinea Ministerului Industriei şi Resurselor.  +  Articolul 3Prezentul ordin intră în vigoare la 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul industriei şi resurselor,Mihai Berinde,secretar de statBucureşti, 2 decembrie 2002.Nr. 595.  +  AnexăREGLEMENTARI 02/12/2002