HOTĂRÂRE nr. 1.357 din 27 noiembrie 2002pentru stabilirea autorităţilor publice responsabile de controlul şi supravegherea importului, exportului şi tranzitului de deşeuri
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 10 decembrie 2002    În temeiul art. 107 din Constituţie şi având în vedere art. 81 pct. 2 şi 3 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1În vederea creării cadrului juridic şi instituţional necesar transpunerii şi implementarii reglementărilor comunitare referitoare la controlul şi supravegherea transportului peste frontiera al deşeurilor, se stabilesc autorităţile publice responsabile şi măsurile ce se impun pentru modificarea şi adaptarea legislaţiei în domeniu.  +  Articolul 2Autorităţile publice centrale care au responsabilităţi în domeniul importului, exportului şi tranzitului de deşeuri sunt următoarele: a) Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, care urmăreşte şi controlează realizarea exportului şi tranzitului de deşeuri periculoase în conformitate cu prevederile convenţiilor internaţionale la care România este parte, precum şi importul unor categorii de deşeuri permise la import conform legii; b) Ministerul Industriei şi Resurselor, care abiliteaza şi autorizeaza agenţii economici, în condiţiile legii, pentru a realiza operaţiuni de import al deşeurilor şi de valorificare a acestora, având în vedere şi prevederile comunitare privind libera circulaţie a deşeurilor considerate mărfuri; c) Departamentul de Comerţ Exterior, care urmăreşte şi controlează importul şi exportul deşeurilor, având în vedere prevederile legale în domeniu, precum şi cerinţele comunitare referitoare la libera circulaţie a deşeurilor considerate mărfuri; d) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, care reglementează, în condiţiile legii, activitatea transportatorilor internationali de deşeuri periculoase, având în vedere normele comunitare referitoare la transportul bunurilor periculoase; e) Direcţia Generală a Vamilor, care controlează, prin birourile vamale, în condiţiile legii, transporturile de deşeuri ce se realizează peste frontiera de stat a României.  +  Articolul 3Comitetul interministerial, format din reprezentanţii autorităţilor publice centrale prevăzute la art. 2, coordonează integrarea domeniului protecţiei mediului în politicile şi strategiile sectoriale la nivel naţional, organizează periodic consultări pentru corelarea prevederilor legale ce urmează să fie adoptate în domeniul importului, exportului şi tranzitului de deşeuri şi propune spre amendare legislaţia din acest domeniu, astfel încât să se creeze cadrul necesar transpunerii şi implementarii prevederilor comunitare care reglementează transportul peste frontiere al deşeurilor.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul apelor şi protecţiei mediului,Petru LificiuMinistrul industriei şi resurselor,Dan Ioan Popescup. Ministrul finanţelor publice,Enache Jiru,secretar de statMinistrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor MitreaBucureşti, 27 noiembrie 2002.Nr. 1.357.-----------