ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 169 din 27 noiembrie 2002pentru completarea art. 58 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 10 decembrie 2002    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICDupă alineatul 2 al articolului 58 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce alineatul 2^1 cu următorul cuprins:"2^1. De la prevederile alin. 2 lit. b) fac excepţie coloneii din Serviciul de Informaţii Externe pentru care vechimea în grad este de cel puţin 2 ani."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Directorul Serviciuluide Informaţii Externe,Gheorghe FulgaBucureşti, 27 noiembrie 2002.Nr. 169.-----------