HOTĂRÂRE nr. 1.278 din 13 noiembrie 2002privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 4 decembrie 2002    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 76 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, republicată, cu completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, republicată, cu completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Începând cu data de 1 ianuarie 2003 se abroga prevederile referitoare la destinaţia resurselor financiare, în sensul că acestea constituie integral venituri ale bugetelor locale, precum şi cele care contravin normelor metodologice prevăzute la art. 1 ori altor reglementări specifice impozitelor şi taxelor locale cuprinse în următoarele acte normative: a) Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 760/C/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 10 august 1999; b) Normele metodologice nr. 443/C/1999 pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, emise de Ministerul Justiţiei, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 11 august 1999; c) Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.076/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 499 din 15 octombrie 1999.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri se abroga: a) Ordinul ministrului finanţelor nr. 40/1979 privind modificarea unor prevederi din Indicaţiile tehnice nr. 1/1974 ale Ministerului Finanţelor, nepublicat; b) art. 68-74 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.943/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 8 aprilie 2002; c) art. 14 alin. (3) şi (4) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 22 decembrie 2000, cu modificările ulterioare; d) art. 24 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 950/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 18 septembrie 2002.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 13 noiembrie 2002.Nr. 1.278.  +  AnexăNORMA 13/11/2002