ORDIN nr. 506 din 1 noiembrie 2002pentru aprobarea Condiţiilor şi procedurilor privind acreditarea laboratoarelor pentru analiza calităţii seminţelor sub supraveghere oficială
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 28 noiembrie 2002    În baza prevederilor art. 12 şi ale art. 21 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante,având în vedere necesitatea armonizării legislaţiei naţionale cu reglementările Deciziei Comisiei Europene nr. 98/320/CE privind organizarea unui experiment temporar privind ridicarea probelor de seminţe şi testarea seminţelor conform Directivelor Consiliului nr. 66/400/CEE, 66/401/CEE , 66/402/CEE şi 69/208/CEE, amendata prin Decizia Comisiei Europene nr. 280/2002/CE ,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Condiţiile şi procedurile privind acreditarea laboratoarelor pentru analiza calităţii seminţelor sub supraveghere oficială, prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuBucureşti, 1 noiembrie 2002.Nr. 506.  +  AnexăCOND+PROC 01/11/2002