LEGE nr. 612 din 13 noiembrie 2002pentru formularea unei declarații privind recunoașterea de către România a competentei Comitetului pentru Eliminarea Discriminarii Rasiale, în conformitate cu art. 14 din Convenția internationala privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de Adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite la New York la 21 decembrie 1965
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 26 noiembrie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNIC(1) România declara, în conformitate cu art. 14 paragraful 1 din Convenția internationala privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, ca recunoaște competența Comitetului pentru Eliminarea Discriminarii Rasiale de a primi și examina plângeri (comunicări) provenind de la persoane care se afla în jurisdicția statului român și care susțin ca sunt victime ale încălcării de către România a vreunuia dintre drepturile prevăzute în Convenția internationala privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de Adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite la New York la 21 decembrie 1965, la care România a aderat prin Decretul nr. 345/1970.(2) Fără a aduce atingere reglementărilor art. 14 paragrafele 1 și 2 din Convenția internationala privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, România considera ca aceste prevederi nu atribuie Comitetului pentru Eliminarea Discriminarii Rasiale competența de a examina plângeri (comunicări) ale unor persoane care invoca existenta și încălcarea unor drepturi colective.(3) Organismul competent sa primească și sa examineze plângeri (comunicări) pe plan intern în România, în conformitate cu art. 14 paragraful 2 din Convenția internationala privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, este Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii, înființat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.194/2001.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 30 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 24 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  București, 13 noiembrie 2002.Nr. 612.-------