LEGE nr. 629 din 19 noiembrie 2002privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 58/2002 pentru modificarea și completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 25 noiembrie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 58 din 22 august 2002 pentru modificarea și completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001, adoptată în temeiul art. 1 pct. V.2 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 30 august 2002, cu următoarea modificare:– La articolul unic punctul 8, litera d) a articolului 7 va avea următorul cuprins:d) asigurarea de către organizația gazda, în condițiile prevăzute de lege, împotriva riscurilor de accident și de boala sau a altor riscuri ce decurg din natura activității. Pentru programele comunitare „Tineret” costurile sunt suportate de către Comisia Europeană, care încheie un contract cu o companie de asigurări;Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 17 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 6 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  București, 19 noiembrie 2002.Nr. 629.-----