LEGE nr. 628 din 19 noiembrie 2002privind respingerea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 23/1999 pentru abrogarea Legii nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 25 noiembrie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe respinge Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 23 din 25 martie 1999 pentru abrogarea Legii nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 26 aprilie 1999, care şi-a încetat efectele la data de 14 iunie 2000, data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 15/2000, prin care s-a constatat ca Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 23/1999 este neconstitutionala.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 14 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 145 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 6 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 145 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 19 noiembrie 2002.Nr. 628.──────────────