ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 160 din 20 noiembrie 2002privind suspendarea aplicării unor dispoziţii din Legea cetateniei române nr. 21/1991
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 25 noiembrie 2002    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICAplicarea prevederilor art. 10 alin. 2 şi ale art. 36 alin. 2 din Legea cetateniei române nr. 21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 68/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 18 iunie 2002 şi aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 542/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 4 octombrie 2002, se suspenda pe o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────Ministrul justiţiei,Rodica Mihaela Stanoiup. Ministru de interne,Pavel Abraham,secretar de statp. Ministrul afacerilor externe,Cristian Diaconescu,secretar de statBucureşti, 20 noiembrie 2002.Nr. 160. ────────────────