ORDIN nr. 343 din 1 august 2002pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea procedurilor controalelor veterinare la punctele de inspecţie de frontieră din România asupra produselor provenite din tari terţe
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 22 noiembrie 2002    Având în vedere prevederile art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinara nr. 60/1974, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,vazand Referatul de aprobare nr. 157.995 din 25 iulie 2002, întocmit de Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara,ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinara privind stabilirea procedurilor controalelor veterinare la punctele de inspecţie de frontieră din România asupra produselor provenite din tari terţe, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara, direcţiile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi punctele de inspecţie de frontieră vor lua măsuri pentru aplicarea şi respectarea prevederilor prezentului ordin. (2) Autorităţile vamale vor urmări ca destinaţia transporturilor stabilită de medicii veterinari din punctele de frontieră să fie respectata.  +  Articolul 3Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara şi institutele de specialitate vor controla modul de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la 1 ianuarie 2003.p. Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Petre Daea,secretar de statBucureşti, 1 august 2002.Nr. 343.  +  AnexăNORMA 01/08/2002