ORDIN nr. 438 din 23 septembrie 2002pentru aprobarea Regulamentului privind tipărirea, înregistrarea, gestionarea, eliberarea şi folosirea autorizaţiilor de vânătoare
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 21 noiembrie 2002    Având în vedere prevederile art. 28 alin. (1) şi ale art. 51 din Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, republicată,în temeiul art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor,ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind tipărirea, înregistrarea, gestionarea, eliberarea şi folosirea autorizaţiilor de vânătoare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) În termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România şi Regia Naţionala a Pădurilor vor tipari, vor inseria şi vor distribui carnetele de autorizaţii realizate în conformitate cu prevederile prezentului ordin către gestionării fondurilor de vânătoare. (2) Organizaţiile vânătoresti gestionare ale fondurilor de vânătoare au obligaţia ca în perioada de 90 de zile prevăzută la alin. (1) să solicite Asociaţiei Generale a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România punerea la dispoziţie a carnetelor de autorizaţii. Direcţiile silvice, unităţile de învăţământ de profil şi de cercetare ştiinţifică vor solicita punerea la dispoziţie a carnetelor de autorizaţii de către Regia Naţionala a Pădurilor.  +  Articolul 3 (1) De la data expirării termenului de 90 de zile prevăzut la art. 2 alin. (1) gestionării fondurilor de vânătoare eliberează noile autorizaţii de vânătoare tipărite în conformitate cu prevederile prezentului ordin. La aceeaşi dată prevederile Ordinului ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 768/1997 îşi încetează aplicabilitatea. (2) Autorizaţiile de vânătoare eliberate în baza Ordinului ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 768/1997 şi care mai sunt încă valabile la expirarea celor 90 de zile prevăzute la art. 2 alin. (1) îşi păstrează termenele de valabilitate prevăzute de ordinul mai sus amintit. (3) În termen de 45 de zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) gestionării fondurilor de vânătoare vor recupera toate autorizaţiile de vânătoare eliberate, tipărite conform modelului aprobat prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 768/1997, şi le vor arhiva.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuBucureşti, 23 septembrie 2002.Nr. 438.  +  AnexăREGULAMENT 23/09/2002