RECTIFICARE nr. 129 din 31 august 2000
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 21 noiembrie 2002    La art. 48 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002, se face următoarea rectificare:- după sintagma finala "1 ianuarie 2003" se marcheaza un asterisc, căruia îi corespunde o nota de subsol, cu următorul cuprins:"*) Articolul 48 (fost articolul 47) nu a fost modificat prin Legea nr. 375/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor.Alineatul (2) al articolului 23 (fost articolul 24) a fost modificat şi completat prin Legea nr. 375/2002, în prezent fiind format din două teze distincte.Teza a II-a, introdusă prin Legea nr. 375/2002, prevede data de 1 ianuarie 2010 de la care, pentru a fi autorizaţi, furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada realizării programelor de formare profesională cu formatori care au pregătirea pedagogica specifică formării profesionale a adulţilor şi pregătirea de specialitate corespunzătoare programei de pregătire."------------