ORDONANTA Nr. 24 din 22 iulie 1994pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare cu privire la reforma învăţământului preuniversitar, semnat la Washington la 23 mai 1994
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 205 din 9 august 1994    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi al art. 1 lit. b) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Se ratifica Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind reforma învăţământului preuniversitar, în valoare de 50 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 mai 1994.  +  Articolul 2Se autorizeaza Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor, sa introducă, de comun acord cu Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, amendamentele la Acordul de împrumut privind reforma învăţământului preuniversitar, care privesc detaliile acestuia şi nu sunt de natura sa sporeasca obligaţiile financiare ale României faţă de Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare sau sa determine noi condiţionari economice faţă de cele convenite iniţial între părţi. Guvernul va raporta periodic Parlamentului în legătură cu aceste amendamente printr-un capitol distinct în cadrul Raportului privind datoria publică externa a României. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:Ministru de stat,ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistrul învăţământului,Liviu MaiorACORD 23/05/1994