HOTĂRÂRE nr. 1.257 din 7 noiembrie 2002pentru modificarea pct. 51 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 19 noiembrie 2002  În temeiul art. 107 din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Punctul 51 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 19 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:
  "Nr. crt. Ţara Valuta Categoriile de diurna Plafoanele de cazare
  I II A B
  51. Elvetia franc elvetian 62 100 220 440"
   +  Articolul 2În anul 2002 fondurile necesare în vederea acoperirii majorării nivelurilor plafoanelor de cazare stabilite conform prezentei hotărâri se suporta din bugetul aprobat unităţilor trimitatoare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul afacerilor externe,Mircea GeoanaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 7 noiembrie 2002.Nr. 1.257.-----------