LEGE nr. 614 din 13 noiembrie 2002pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 54/2002 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Reducerea Riscului Seismic
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 19 noiembrie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 54 din 16 august 2002 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Reducerea Riscului Seismic, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.10 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 27 august 2002, cu următoarea modificare:- Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Se înfiinţează Centrul Naţional pentru Reducerea Riscului Seismic, denumit în continuare centru, instituţie publică de interes naţional, organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 23 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILABucureşti, 13 noiembrie 2002.Nr. 614.--------