LEGE nr. 603 din 6 noiembrie 2002privind respingerea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 44/1998 pentru modificarea Legii locuinţei nr. 114/1996
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 18 noiembrie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe respinge Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 44 din 26 noiembrie 1998 pentru modificarea Legii locuinţei nr. 114/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 30 noiembrie 1998.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 23 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILABucureşti, 6 noiembrie 2002.Nr. 603.------------