ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 148 din 31 octombrie 2002pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizării şi desfăşurării activităţilor legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 13 noiembrie 2002    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Prin derogare de la prevederile alin. (1) al art. 9 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor legate de procesul de privatizare, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în calitate de instituţie publică implicata, retine permanent la dispoziţia sa o sumă reprezentând jumătate din cuantumul anual al cheltuielilor prevăzute în bugetul propriu de venituri şi cheltuieli privind activitatea de privatizare, aprobat prin hotărâre a Guvernului. (2) Suma prevăzută la alin. (1) se retine din veniturile încasate din vânzarea acţiunilor emise de societăţile comerciale, societăţile naţionale, companiile naţionale, din dividendele cuvenite Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în calitatea sa de acţionar în numele statului.  +  Articolul 2Din veniturile încasate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei se acoperă cheltuielile aferente şi se reintregeste suma prevăzută la art. 1, care rămâne permanent la dispoziţia acestuia.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Traian Panait,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 31 octombrie 2002.Nr. 148.--------------