HOTĂRÂRE nr. 1.203 din 24 octombrie 2002pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare şi de distribuire a taxelor, tarifelor şi drepturilor încasate la Ghiseul unic
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 13 noiembrie 2002    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 3 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 86/2002 privind înfiinţarea Ghiseului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice privind modul de încasare şi de distribuire a taxelor, tarifelor şi drepturilor încasate la Ghiseul unic, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescup. Ministrul administraţiei publice,Ion Calin,secretar de statMinistru de interne,Ioan RusMinistrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuMinistrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor MitreaBucureşti, 24 octombrie 2002.Nr. 1.203.  +  AnexăNORMA 24/10/2002