HOTĂRÂRE nr. 1.205 din 24 octombrie 2002privind aprobarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia pentru cooperare în domeniul carantinei plantelor şi protecţiei plantelor, semnată la Bucureşti la 8 iulie 2002
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 12 noiembrie 2002    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea şi ratificarea tratatelor,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Convenţia dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia pentru cooperare în domeniul carantinei plantelor şi protecţiei plantelor, semnată la Bucureşti la 8 iulie 2002.  +  Articolul 2Cheltuielile ocazionate de aducerea la îndeplinire de către partea română a prevederilor convenţiei vor fi în conformitate cu reglementările legale în vigoare, în limita prevederilor bugetului aprobat al Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:----------------Ministrul agriculturii, alimentaţieişi pădurilor,Ilie SarbuMinistrul afacerilor externe,Mircea GeoanaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 24 octombrie 2002.Nr. 1.205.CONVENTIE 08/07/2002