ORDONANTA Nr. 21 din 27 ianuarie 1994privind unele măsuri pentru continuarea lucrărilor la Centrala Nuclearo-electrica Cernavoda în vederea punerii în funcţiune a Unităţii nr. 1 şi asigurarea condiţiilor de finanţare a acestor lucrări
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 28 din 28 ianuarie 1994    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. k) din Legea nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantarii unor credite externe, Guvernul României emite prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Ministerul Industriilor, prin Regia Autonomă de Electricitate "Renel", va dispune toate măsurile necesare pentru finalizarea lucrărilor de montaj şi probe functionale în vederea punerii în funcţiune a Unităţii nr. 1 de la Centrala Nuclearo-electrica Cernavoda în decembrie 1994, inclusiv pentru finalizarea lucrărilor aferente obiectivelor de investiţii care condiţioneaza punerea în funcţiune a acesteia.  +  Articolul 2Ministerul Industriilor împreună cu Ministerul Finanţelor vor asigura resursele financiare necesare pentru realizarea lucrărilor prevăzute la art. 1, stabilite potrivit legii. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:Ministrul industriilor,Dumitru PopescuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu