HOTĂRÂRE nr. 1.193 din 24 octombrie 2002privind organizarea în România a celei de-a 7-a Reuniuni a Comitetului de coordonare a procesului Reuniunii ministrilor apărării din Sud-Estul Europei (SEDM-CC)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 5 noiembrie 2002    În temeiul art. 107 din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă organizarea în România a celei de-a 7-a Reuniuni a Comitetului de coordonare a procesului Reuniunii ministrilor apărării din Sud-Estul Europei (SEDM-CC) în luna noiembrie 2002.  +  Articolul 2Cheltuielile determinate de organizarea şi desfăşurarea activităţilor prevăzute la art. 1, pentru 40 de personalităţi străine, se vor încadra în limitele stabilite de normele legale în vigoare şi se vor suporta din bugetul pe anul 2002, aprobat Ministerului Apărării Naţionale, prin derogare de la prevederile cap. II pct. 2 şi, respectiv, ale pct. 5 lit. B din Normele privind organizarea în ţara a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific, precum şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către instituţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul apărării naţionale,Ioan Mircea PascuMinistrul afacerilor externe,Mircea GeoanaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 24 octombrie 2002.Nr. 1.193.-------------