HOTĂRÂRE nr. 1.134 din 10 octombrie 2002pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 4 noiembrie 2002    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 63 din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2În acţiunile din domeniul producţiei vitivinicole Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor colaborează cu Organizaţia interprofesionala pe produs, constituită potrivit Legii nr. 778/2001 privind organizaţiile interprofesionale pe produse agroalimentare.  +  Articolul 3 (1) Contractele externe încheiate pentru vinuri şi alte băuturi pe bază de must şi vin, aflate în derulare, se executa în condiţiile legii în vigoare la data încheierii acestora. (2) Etichetele pentru vinuri şi alte produse pe bază de must şi vin, destinate comercializării pe piaţa interna, tipărite şi aflate la producători sau la comercianţii contractanţi, se utilizează până la epuizarea stocului, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2002. (3) După epuizarea stocului sau după data de 31 decembrie 2002 modul de inscriptionare a noilor etichete se va realiza conform prevederilor prezentelor norme metodologice.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul integrării europene,Hildegard Carola PuwakBucureşti, 10 octombrie 2002. Nr. 1.134.  +  Anexa 1NORMA 10/10/2002