HOTĂRÂRE nr. 1.149 din 17 octombrie 2002pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizarii sociale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 1 noiembrie 2002    În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 29 şi 30 din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizarii sociale,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizarii sociale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) În aplicarea prevederilor art. 29 din Legea nr. 116/2002 se înfiinţează în structura Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale un compartiment de specialitate care va funcţiona în cadrul Direcţiei generale asistenţa socială. (2) Pentru înfiinţarea compartimentului prevăzut la alin. (1) se suplimenteaza cu 4 posturi numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, prevăzut la art. 22 alin. (1) şi în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale prin legea bugetului de stat, prin diminuarea numărului de posturi finanţate de la bugetul de stat, aferent direcţiilor generale de muncă şi solidaritate socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prevăzut la lit. A pct. I.1 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 4/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Numărul maxim de posturi prevăzut la art. 22 alin. (1) şi în cuprinsul anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 9 ianuarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica potrivit prevederilor alin. (2).PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul educaţiei şi cercetării,Ecaterina AndronescuMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 17 octombrie 2002.Nr. 1.149.  +  AnexăNORMA 17/10/2002