HOTĂRÂRE nr. 1.156 din 17 octombrie 2002pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Organizaţia Internationala a Muncii privind eliminarea muncii copilului, semnat la Geneva la 18 iunie 2002
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 30 octombrie 2002    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea şi ratificarea tratatelor,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Memorandumul de înţelegere dintre Guvernul României şi Organizaţia Internationala a Muncii privind eliminarea muncii copilului, semnat la Geneva la 18 iunie 2002.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul afacerilor externe,Mircea GeoanaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescup. Ministrul educaţiei şi cercetării,Constantin Corega,secretar de statMinistrul de interne,Ioan RusBucureşti, 17 octombrie 2002.Nr. 1.156.MEMORANDUM 18/06/2002