ORDIN nr. 320 din 11 octombrie 2002privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale "Parc Industrial" - S.R.L. Jibou
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII ŞI PROGNOZEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 28 octombrie 2002    Având în vedere:- art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, aprobată prin Legea nr. 490/2002;- art. 2 alin. (2) din Instrucţiunile de acordare şi anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării şi prognozei nr. 264/2002,în temeiul prevederilor art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 758/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării şi Prognozei, cu modificările ulterioare,ministrul dezvoltării şi prognozei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se acorda titlul de parc industrial Societăţii Comerciale "Parc Industrial" - S.R.L. Jibou, denumita în continuare societate-administrator, având numărul de înregistrare la Oficiul registrului comerţului J-31/86/27 martie 2002, codul unic de înregistrare 14543228, sediul social în oraşul Jibou, piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 4, judeţul Salaj, care administrează parcul industrial constituit pe terenul având datele de identificare prevăzute la art. 2.  +  Articolul 2Terenul pentru care se acordă titlul de parc industrial are următoarele caracteristici: a) este în proprietatea oraşului Jibou; b) este situat în oraşul Jibou, str. Ciglentir, şi este înscris în CF 1358 Jibou cu numărul topografic al parcelei A+1 291/2/1; c) se invecineaza la nord cu Statia CFR şi Depoul de locomotive Jibou, la est cu Societatea Comercială "Regina" - S.R.L., Societatea Comercială "Activ Forest" - S.R.L., Întreprinderea Miniera Jibou, Societatea Comercială "Absolut" - S.R.L., Societatea Comercială "Multiprod" - S.A., Societatea Comercială "Midal-Prod" - S.A., Societatea Comercială "Marsena" - S.R.L., la sud cu pasunea comunală, statia de pompare industriala, oborul de vite, rampa de gunoi a localităţii, la vest cu pasune comunală şi padure; d) este în suprafaţa de 22 ha.  +  Articolul 3Prezentul titlu de parc industrial este valabil în perimetrul prevăzut la art. 2 şi pe durata de existenta a societăţii-administrator, în condiţiile respectării caracteristicilor de parc industrial prevăzute de legislaţia în vigoare.  +  Articolul 4Societatea-administrator deţinătoare a titlului de parc industrial urmăreşte realizarea obiectivelor enumerate la art. 1 alin. (1) din Instrucţiunile de acordare şi anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării şi prognozei nr. 264/2002, şi transmite trimestrial Ministerului Dezvoltării şi Prognozei rapoarte privind activităţile realizate în parcul industrial.Ministrul dezvoltării şi prognozei,Gheorghe Romeo Leonard CazanBucureşti, 11 octombrie 2002.Nr. 320.-------------